Вивчення особливостей та оцінка соціально-економічної моделі розвитку Колумбії

Узнать стоимость написания работы

ВСТУП

Колумбія – це велика країна, якій потрібні великі переміни. Ця країна, яка останнім часом показує усім, що не дивлячись на великий рівень злочинності в країні вона показує неабиякі економічні результати. ВВП на душу населення збільшується з кожним роком. Колумбія – це країна, яка має великі запаси природних ресурсів таких як: вугілля, нафта, газ, дорогоцінні метали. Так, країна славиться своїми золотими присками. Також вона знаходиться в списку лідируючих країн по експорту кофе, також вона вирощує на експорт і інші товари на експорт такі як банани та картопля, Колумбія майже повністю забезпечує свої харчові потреби.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що на сьогоднішній день існують безліч різних моделей соціально-економічного розвитку і кожна з них представляє інтерес для інших країн, що розвиваються, в тому числі і для України, яка тільки недавно стала на шлях трансформації. Модель економічного розвитку Колумбії не одна з найкращих у світі, проте вона з кожним десятиліттям стає краще, ніж у минулих часах. Так, Латиноамериканська модель характеризується сировинним характером, проте влада Колумбії впроваджує нові технології, щоб підвищити ефективність видобутку корисних копалин. У цій роботі я намагатимусь розглянути особливості соціально-економічної моделі розвитку Колумбії; фактори конкурентоспроможності національної економіки держави, а також оцінити ефективність сучасної моделі розвитку країни і визначити напрямки подальшого розвитку.

Метою роботи є: вивчення особливостей та оцінка соціально-економічної моделі розвитку Колумбії.

У зв’язку з поставленою метою в роботі вирішуються наступні завдання:

- провести історичний аналіз становлення економічної моделі країни;

- дати характеристику економічного потенціалу та особливостей господарської системи Колумбії;

- розглянути вплив урядового регулювання на економічне зростання країни;

- проаналізувати конкурентоспроможність національної економіки;

- оцінити ефективність сучасної моделі соціально-економічного розвитку країни і визначити напрямки оптимізації моделі

. Об'єктом, що розглядаються даної курсовою роботою є економічна система Колумбії, а безпосередньо досліджуваним предметом - процес соціально-економічного розвитку країни.

У своїй роботі я використовував методи: порівняння, угрупування, аналіз, синтез, структурний метод, графоаналітичний, а також теоретичні методи.

Структура роботи складається з вступу, 2 розділів, висновків, списку використаної літератури.


Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КОЛУМБІЇ

1.1 Становлення економічної моделі до 1990 р.

Колумбія була однією з трьох клубів країни, які виникли в результаті розпаду Великої Колумбії в 1830 році (інші є Еквадор і Венесуела). П’ятдесятирічний конфлікт між урядовими силами і антиурядовими повстанськими угрупованнями, які називають себе FARC в значній мірі фінансується за рахунок торгівлі наркотиками. Більш ніж 31000 воєнних були демобілізовані до кінця 2006 року. Слідом за демобілізацією в країні розпочали свою активність нові злочинні угрупування, членами якої були колишні солдати, яких демобілізували. Повстанцям не вистачає військової або народної підтримки, щоб зробити переворот у країні,але атаки тривають проти мирних громадян. Великі площі в сільській місцевості знаходяться під впливом партизан. У листопаді 2012 року уряд Колумбії почав формальні мирні переговори з FARC, спрямовані на досягнення остаточного двосторонньої угоди про припинення вогню і на цей раз справді демобілізувати усіх членів FARC. Колумбійський уряд сфокусував усі свої сили на всіх районах держави, щоб не допускати захоплення їх партизанами. Незважаючи на десятиліття внутрішніх конфліктів і проблем безпеки, пов'язаних з наркотиками, Колумбія підтримує демократію в країні і це підтверджується тим що в країні як і усіх державах підтримують право на вибір, свободу та захист цивільних прав людей.

Колумбія – індустріальна аграрна країна. Основні галузі промисловості: текстильна, харчова, нафтова, хімічна, цементна, Гірнича. Транспорт: залізничний, автомобільний, морський, повітряний. Найбільші порти: Картахена, Барранкілья, Буенавентура, Тумако, Ковеньяс и Мамональ (останні два - нафтові).

На протязі майже усього XX ст. основу колумбійської економіки стає сільське господарство, головний продукт легального експорту - кава. Однак в останні десятиріччя роль сільського господарства зніжується, у 1996 його частка складає - 20% від ВВП[24]. Колумбія експортує сільськогосподарську продукцію и майже повністю задовольняє власні потреби в харчових продуктах та сировині для текстильної промисловості. Обробна промисловість становить 19% від ВВП, сектор послуг - майже 51%[24].

Велика частина промислового виробництва зосереджена в п'яти найбільших містах: Богота, Меделін, Розжарюй, Барранкілья и Букараманга. Довгий час головним промисловим центром був Меделін, в якому розташовані найбільші текстильні фабрики, однак у 1970 на перше місце вийшла Богота, що стала найбільшім промисловим центром и найбільшім містом країни. Основну продукції обробної промисловості складають продовольчі товари і напої (27% загально обсяги продукції цього сектора в 1997), текстильні і швейні вироби (13%), хімікаті (16%), папір и друкарська продукція (9%), машини і обладнання (12 %)[30].

Обробна промисловість продовжує грати ключову роль в економіці Колумбії; на її частку припадає 19% від ВВП (дані на 1996) і 16% трудових ресурсів (за даними на 1990). Велика частина обладнання і машин ввозитися з-за кордону. На початок 1990-х років продукція обробної галузі становила 20-30% від обсягу експортуp [19].

На початок 1990-х років проведена лібералізація торгівлі, знижені митні тарифи, зняті обмеження на експорт. Реформи в трудовому законодавстві знизили державний контроль над текучістю робочої сили. Проведені фінансові реформи заохочували встановлення банками процентних ставок виходячи з положення на ринку, а також сприяли підвищенню відносної ролі приватних комерційних банків. Загалом всі ці реформи були спрямовані на зменшення ролі держави в економіці.

У 1960 Колумбія першої з латиноамериканських країн підготувала докладний 10-літній план соціального і економічного розвитку. Після цього плани розробляються, як правило, на чотирирічні періоди, що збігаються з термінами президентського правління.

1.2 Загальна характеристика економіки Колумбії

Як відомо, нормальне функціонування будь-якого господарства забезпечується не лише трудовими, природними ресурсами, капіталом, технікою і технологією, але і здатністю їх раціонального з'єднання, забезпечує ефективність виробництва і ринки збуту вироблених продуктів. Колумбія мала багато спільних рис у факторах і умови економічного розвитку з іншими латиноамериканськими країнами і територіями. За рівнем економічного розвитку Колумбія відноситься до країн індустріально-аграрних.

Таблиця 1.1

Показники економічного розвитку Колумбії

2010

2012

2014

2016

ВВП по ППС

490,41

565,31

640,12

690,39

ВВП по цінам споживачів

286,95

369,43

378,54

274,14

Інфляція

7%

3,9%

2,9%

7,6%

Рівень безробіття

11,8%

10,4%

9,1%

9,7%

Створена автором за матеріалом [28]

Відповідно до таблиці 1.1, за останні 30 років, у країні зафіксовано зростання ВВП на 7,73%. На 2014 рік ВВП країни складає 378,54 млрд $, а ВВП по ППС – 640 млрд $. Якщо поглянути на таблицю 1.1, то можна зафіксувати те що ВВП країни на 2015 та 2016 рік падає, проте якщо поглянути на другий графік, то становище країни знаходиться в найліпшому стані, так як ВВП - 274,14 млрд $, але ВВП по ППС – 690,39 млрд $.

Структура секторів економіки є одним з показників рівня розвитку країни(Рис. 1.1):

Рис. 1.1 Структура секторів економіки у 2015 р. [6]

Виходячи с цих даних, можна зробити висновок, що основу структури економіки займає сфера послуг, проте промисловість також займає важливе місце. Так як майже усі продукти харчування, які виробляє Колумбія вистачає, щоб покрити потреби населення. Також країна знаходиться на 2-ому місці у світі за експортом кави.

За останні 20 років стрімкими темпами розвиваються машинобудівна, переробна, взуттєва, хімічна і текстильна галузі. Головні промислові центри — Богота, Медельїн і Калі. Підприємства харчової промисловості в основному займаються переробкою цукрової тростини, рису, овочів та фруктів.

Колумбія також має великі запаси корисних копалин, зосереджених переважно у гірських районах Анд. В країні видобувають золото, срібло, платину, смарагди (90 % світового видобутку), кам'яне вугілля (12,5 млн тонн/року), нафту (19 млн тонн/року), природний газ. Знайдені родовища міді, ртуті, свинцю і марганцю.

Найбільш прибутковий сектор - сфера послуг, тому що Колумбія - це регіон, який знаходиться в привабливому кліматичному поясі, омивається океаном і Карибським морем – сфера туризму дуже розвинута. Також у сфері послуг переважує така галузь, як будівництво.

Щодо освіти, то вона є одним з основних чинників соціально-економічного розвитку країни, тому що вона визначає структуру людського потенціалу, а також вона є основним фактором економічного розвитку країни. Тут є своя пропорція, яка зумовлюється, чим вищий рівень освіти в країні, тим вище рівень економічного розвитку в країні, тому країні потрібен розвиток кадрів. Високий рівень освіти знижує такі проблеми в країні як: бідність, соціальна нерівність. Також підвищує рівень медицини в країні, що веде за собою підведення тривалості життя.

Освіта в Колумбії поділена на чотири ступені: початкова освіта, середня освіта, університетська освіта а також спеціальний курс. Початкова школа, до не відносяться діти в 6-12 років, ця стадія навчання цілком безкоштовна. Після початкової школи діти переходять до середньої школи, де в останні два роки готуються до вищої освіти. Діти в середніх школах навчаються близько 4 років. Потім університетська освіта, яка займає 5 років і після університету студента мають можливість відвідувати технічні курси які пов'язані з професією яку вони обрали.

Також важливо відзначити, що освіта повністю знаходиться на державному забезпеченні. Державні витрати на освіту (рис. 1.2) у 2013 році складають 4,9 % від ВВП країни, що на відміну від 2012 року збільшилися на 0,5 %. Якщо розглядати витрати на освіту від загальних витрат країни, то вони складають 15,5 % на 2011 рік, такий ж самий показник був у 2005 році, проте у 2010 році витрати складали 16,4 %, а у 2009 16,1%. Але якщо поглянути на графік, то можна зробити висновок, що у 2010 р. були найліпші результати витрат на освіту.

Рис. 1.2 Витрати на освіту від ВВП 2000-2011 у %[28]

Рівень грамотності у Колумбії на 2015 рік складає 94,7 %, що на відміну від 2005 збільшився на 4,7%. Це може означати що, в країні сталось суттєве економічне зростання. Результат на 2015 рік є найліпшим за останні 24 роки [12] .

Важливо відмітити, що міністерство освіти Колумбії планує повністю реорганізувати систему освіту, шляхом збільшення інвестицій, залученням більш професіональних кадрів та підвищенням їх кваліфікації. Базова ціль для освіти на 2025 – стати лідером у галузі освіти на континенті. Це передбачає:

1. Зробити освіту доступною для всіх бажаючих.

2. Ввести обов’язкову другу мову.

3. Безкоштовна освіта для бажаючих.

4. Доступна вища освіта.

5. Застосування нових технологій у навчанні.

6. Зробити професію викладача більше привабливою.

На мою думку, освіта – це запорука економічно успішної та висококультурної країни. Якщо в країні будуть високоосвічені кадри – це буде фундаментом для стрімкого економічного розвитку.

Що до демографічної ситуації, то Колумбія знаходиться в розпалі демографічного переходу в результаті зниження темпів народжуваності і зростання населення. Рівень народжуваності знизився з більш ніж 6 дітей на одну жінку в 1960-і роки трохи вище рівня відтворення сьогодні в результаті підвищення грамотності, послуг з планування сім'ї та урбанізації. Проте, показник нерівності доходів є одним з найгірших в світі, і більш як третина населення живе за межею бідності.

Рис 1.3 Графік змін рівня бідності у Колумбії 2001-2012 [28]

Колумбія має значні легальні і нелегальні еміграційні та економічні потоки біженців. Венесуела і Сполучені Штати як і раніше є основними приймаючими країнами. Колумбія є найбільшим джерелом латиноамериканських біженців в Латинській Америці, майже 400 000 з яких проживають в основному в Венесуелі та Еквадорі. Примусове переміщення як і раніше широко поширене через насильство серед партизан, воєнізованих угруповань і колумбійських сил безпеки. В першу чергу страждає корінне населення країни. Історично склалося, що Колумбія також має один з найвищих у світі рівнів насильницьких зникнень. Близько 30 000 випадків було зареєстровано протягом останніх чотирьох десятиліть - хоча число, ймовірно, буде значно вище - в тому числі правозахисників, членів профспілок, афроколумбійцев, корінних народів і фермерів в зонах сільських конфліктів.

1.3 Природно-ресурсний потенціал Колумбії

Надра Колумбії багаті різними видами мінеральної сировини. Тут відомі родовища нафти і газу, вугілля, руд чорних, кольорових і благородних металів, фосфоритів, дорогоцінних каменів і ін.

На території Колумбії виділяється 10 нафтогазоносних басейнів приурочених до між гірських западин Анд, западин Предандийского крайового прогину і прогину в зонах зчленування континенту з Тихим океаном і Карибським морем.

Загальна площа басейнів 434 тисяч км2, з них 51 тисяч км2 припадає на екваторіальні райони. Найбільш вивчений басейн Верхня і Середня Магдалени, де зосереджено близько 35% розвіданих запасів нафти і 14% запасів газу. Нафта цього басейна має щільність 824-932 кг / м3 і високу сірчистість до 1,11%. Близько 60% запасів нафти встановлено в новому нафтовому районі - Барінас-Апуре (густина 830-975 кг / м) [20]. Найбільш продуктивні пісковики еоцену і олігоцену. Поклади в основному приурочені до порушених Антиклиналь, рідше до рифогених масивів і зон виклинювання. Глибина залягання продуктивних горизонтів від 700 до 5840 м. У країні відкрито 149 нафтових і 20 газових і газоконденсатних родовищ. Більшість родовищ дрібні і середні. Нові значні родовища нафти і газу можуть бути відкриті в східних (басейн Барінас-Апуре) і північних (басейн Нижній Магдалени і прибережно-Колумбійський) районах країни.[20]

За запасами вугілля Колумбія займає 1-е місце в Латинській Америці. Прогнозні ресурси вугілля оцінюються в 40 млрд. Т. У країні відомо більше 30 вугільних басейнів, вугленосних зон і родовищ. Основна промислова вугленосність приурочена до позднемеловой - неогенових відкладень Східної і Центральної Кордильєр, півострова Гуахіра. Глибина залягання продуктивних горизонтів 10-900 м. Вугілля коксівне і енергетичне, вміст вологи в них 0,8-10%, золи 1,8-45%, сірки 0,4-6%, вихід летких 5,7-48%, теплота згоряння 16,8-34,4 МДж / кг. Найбільш вивченими є родовища департаменту Бояка, Серрехон і Хагуа-де-Іберіко. Основні запаси вугілля зосереджені на родовищі Серрехон (2 млрд. Т) і в зонах Субачоке - Прадера (800 млн. Т), Ріо-Фріо (600 млн. Т), Хагуа-де-Іберіко (480 млн. Т). Прогнозні ресурси зон Чікамоча - Херіка і Бальса - Суеска - Чоконта до 2 млрд. Т в кожній [16].

Країна володіє достатніми ресурсами урану. У Колумбії відомо кілька проявів і більш 300 уранових аномалій. Прогнозні запаси уранової сировини оцінюються в 40 тисяч т (U3О8).

Велика частина запасів залізних руд (93%) пов'язана з міоценовими піщано-глинистими відкладеннями східного схилу східної Кордильєри (родовища Пас-дель-Ріо, Пачо, Убала, Сабаналарга). Це пластові осадові родовища оолітових гетит-сідерітових руд. Зміст Fe 35-55%. Загальні запаси родовища Пас-дель-Ріо, розташованого в 200 км на північний схід від м Богота, складають 328 млн. т руди [16].

У країні відомо велике число корінних і розсипних родовищ золота. Корінні родовища відносяться до золото-сульфідного і золото-кварцового типам і приурочені до кристалічним сланцями докембрію [родовища Сеговія, Мармато, Ярумаль (Берлін) в Центральній Кордильере; Каліфорнія - Ветас в східній Кордильере]. Провідними за загальним обсягом запасів є численні плиоцен-четвертинні алювіальні розсипних родовищ в басейнах річок Каука, Сулія, Магдалена, Какета, Сан-Хуан, Атрато і ін., На частку яких припадає 95% усього видобутку. Найбільші розсипних родовищ - Ріо-Нечі, Віборіта, аспасиев.

У північній частині Центральної Кордильєри розвідані родовища нікелевих руд в латеритні корах вивітрювання Ceppo-Матос, Урі і Планета-Ріка. Близько 75% загальних запасів нікелю в країні (26,5 млн. Руди з середнім вмістом металу 2,7%) припадає на родовище Ceppo-Матос [16].

У Центральній Кордильере є кілька дрібних родовищ руд ртуті і сурми (Нуева-Есперанса, Кіндіо, Пахарітос і ін.).

У басейні річок Сан-Хуан і Атрато відомі розсипи платини і золота. Корінними джерелами платинових розсипів є численні дрібні масиви ультраосновних порід, що містять дрібну вкрапленность самородної платини, нікелю, хрому і сульфідів. Найбільш значні родовища платини (Андагода, Кібдо, Кондото-Іро, Опогодо, Таман) розташовані на притоках річок Сан-Хуан і Атрато. Тут же є велика кількість дрібних розсипів. Невеликі платинові розсипи перебувають на півдні країни, на річці Телемба (родовище Барбакоас) і річці Патія. Родовища самородної сірки зосереджені в смузі молодих вулканів на півдні країни, в Центральній Кордильере. Родовище Пурасе-Папая володіє значними запасами.

Колумбія багата дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння: смарагдами (департамент Бояка), сапфірами (Каука), нефрити і жадеиту (Магдалена), яшмою, бірюзою і оніксом (Кундінамарка), топазами (Какета), аметистами (Толіма) і ін.

У 1558 в східній Кордильере, в 120 км від м Богота були відкриті родовища смарагдів, які є одними з найбільших родовищами в світі (Myсо, Чівор, Коскес і Пенья-Бланка). Смарагди в асоціації з кварцом, кальцитом і піритом зустрічаються в низькотемпературних жилах, січних вапняки крейдового віку [4, с, 119].

У районах Сантандер і Уїла розміщуються жильні родовища бариту (родовище Чірігуана і ін.). Відомі одне родовище азбесту Лас-Брісас з розвіданими запасами волокна в 400 тисяч т і кілька проявів поблизу нього (Сабаналарга, Ла-солить). У країні є родовища тальку, цементної сировини (Ель-Наpe), каоліну (Ла-Уньон), кварцу, кварцових пісків та інших нерудних будівельних матеріалів.

Тож, Колумбія – це країна яка має значні природні запаси: нафти, газу, вугілля, драго цінних металів та др. Країна характеризується великою лісистістю. Також в неї дуже родючі землі, на яких вона вирощує рис, картоплю, какао боби, цукрову тростину, а також банани. Усе це заклало основу для підприємницької діяльності та експорту цих продуктів. Сільське господарство забезпечує майже усі потреби населення.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КОЛУМБІЇ

2.1Аналіз базових галузей національної конкурентоспроможності

Структура економіки Колумбії складають: сільське господарство: 6.8% ; промисловість – 34% ; сфера послуг -59,2% [19].

Аналіз основних структурних елементів національної економіки пропоную почати з промисловості. Як нам відомо надра країни багаті на природні копалини. На Колумбію приходиться 90% видобутку ізумрудів зі всього світу. У 1950-х роках в Колумбії знайшли великі запаси нафти, але тільки у середині 1980 почала експорт. Головним імпортером нафти стала США. Тож розглянемо запаси газу та нафти їх експорт та споживання всередині країни.

Таблиця 2.1

Запаси нафти та газу у Колумбії

Запаси

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Нафта

1.36

1.36

1.90

1.99

2.20

2.38

Газ

4.38

4.74

5.41

5.46

5.73

5.73

Створена автором за матеріалом [10]

Тож, згідно з графіком(Рис. 2.1) експорт нафти з кожним роком збільшується. Це відбувається завдяки залучення іноземних інвесторів та підвищенням технології видобутку. Важливо відмітити те що експорт нафти складає 45% від ВВП усієї країни, а нафтопродукти лише 4.9% Колумбія знаходиться на 4 місці по видобутку нафти на всьому материкові.

Рис. 2.1 Співвідношення споживання і виробництва нафти [24]

Щодо видобутку газу, то за офіційними даними запаси складають 0,2 трлн м3 .

Рис. 2.2 Видобуток природного газу у Колумбії [25]

Виходячи з даних на Рис. 2.2 робимо висновок, що видобуток природного газу в Колумбії в 2014 році склала 13,4 млрд куб. м, що на 0,319 млрд куб. м менше, ніж у 2013 році (13,7 млрд куб. м). Темп зростання в порівнянні з 2013 роком виявився рівним -2,33%.

За період з 2003 по 2014 роки видобуток природного газу в Колумбії зросло на 5,93 млрд куб. м, середнє значення склало 10,5 млрд куб. м. Середньорічний темп зростання видобутку природного газу в Колумбії за цей період склав 5,47%. Максимальне зростання видобутку природного газу в Колумбії спостерігався в 2009 році: 3,12 млрд куб. м, максимальне падіння - в 2011 році: -0,370 млрд куб. м. Максимальне значення видобутку природного газу в Колумбії було досягнуто в 2013 році: 13,7 млрд куб. м, мінімальна спостерігалося в 2003 році 7,45 млрд куб. м.

Видобуток колумбійського вугілля(Рис.2.3) мало поступове зростання з 4 мільйонів тон у 1981 до 65,6 мільйонів тон у 2016 році. Близько 91% вугілля вважається високої якості. Самі великі шахти країни знаходяться на півночі країни. З 2000 року частка державних шахт скоротилася і перейшла до рук приватного сектора і іноземних інвесторів. Тож кажучи про вугільну промисловість на основі графіка нижче можна зробити висновок, що вугільна промисловість – є одна з найбільш дохідних галузей.

Рис. 2.3 Видобуток і експорт вугілля 1970-2015 [16]

В країні також експортуються і інші продукти такі як: дорогоцінні метали, нікель, кам’яна сіль, дорогоцінні камені та інш. Незважаючи на те що в країні великі експортні показники, це не робить її лідером і не дає значних переваг перед іншими країнами Латинської Америки, все через те що основу експорту країни складає сировина.

Продукція обробної промисловості складають продовольчі товари і напої (27% загального обсягу продукції цього сектора в 1997), текстильні і швейні вироби (13%), хімікати (16%), папір і друкована продукція (9%), машини та обладнання (12%). І хоча структура цього сектора поступово оновлюється, основними продуктами залишаються споживчі товари, тоді як більша частина обладнання та машин досі ввозиться з-за кордону [3, с.69].

Колумбія почала експортувати свою продукцію в значних кількостях в кінці 1960-х років, слідом за введенням плаваючого валютного курсу, що послужило стимулом для розвитку експорту. У наступний період неодноразово мало місце штучне завищення реального обмінного курсу (встановлення номінального курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют, з урахуванням темпів інфляції всередині країни і за кордоном), що знизило конкурентоспроможність товарів, що експортуються; на початку 1990-х років продукція Колумбія нафтопереробних галузей становила від 20 до 30% від обсягу експорту.

Агрокультура країни складає лише 6,8% від ВВП країни на 2015 рік, проте ця частка с кожним роком зменшується. У 2000 році частка сільського господарства від ВВП складала 14 %, але у 2016 тільки 6,8% [28]. Ця галузь слабо розвинута через те що, лише 5% землі є освоєна людьми. Головна проблема сільського господарства – це висока лісистість, та гори. Застосування добрив та інших хімічних добавок дуже дорогий спосіб покращення родючості землі для місцевих фермерів. Безумовно виробництво кави є важливішим заняттям для місцевого населення, найбільш поширена місцевість для вирощування кавових зерен - схили Анд.

Рис. 2.4 структура вироблення кави [14]

Тож за даними 2010 року можна зробити висновок, що Колумбія займає 2 місце за виготовленням кави, поділяючи його з Індонезією [11].

Також важливе значення для експорту в країні має: цукрова тростина, та багато сортів бананів, які вирощуються на спеціальних плантаціях. Важливо відмітити, що Колумбія займає 3 місце у світі по експорту бананів . Інші експортні культури включають свіжозрізаних квітів, бавовна і тютюн. Какао проводиться в обмежених кількостях для внутрішнього споживання. Колумбія виробляє більшу частину своїх внутрішніх потреб у продуктах харчування, але вона змушена імпортувати пшеницю, ячмінь, жири, масла, і какао.

Сфера послуг в національній економіки країни – є найбільш стрімкою галуззю. Цей сектор відрізняється тим, що надає робочі місця. У 2014 році 64,1% населення працює у сфері послуг (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Структура працевлаштування [21]

Тож, у сфері послуг найбільш популярні галузі: мистецтво і музика, туризм, еко-туризм, авіатуризм . Основною причиною розвитку туризму є те що країна знаходиться в приємному кліматичному поясі, також рельєф країни та те що вона оточується Карибським морем та океаном. Також в сфері послуг відіграють значну роль будівництво, банківські послуги, торгівля.

2.2 Визначення сучасної позиції країни в системі світової економіки

Говорячи про економічний розвиток країни важливо встановити, що основу економіки країни складає сільське господарство, добувна та переробна промисловості. Важливо те що країни повністю забезпечує себе продуктами. За останні 30 років, у країні зафіксовано ріст ВВП на 7,73%. На 2014 рік ВВП країни складає 378,54 млрд $, а ВВП по ППС – 640 млрд $. Це визначає, що економіка країни знаходиться в позитивному стані. Та, якщо поглянути на графіки, то можна зафіксувати те що ВВП країни на 2015 та 2016 рік падає, проте якщо поглянути на другий графік, то становище країни знаходиться в найліпшому стані, так як ВВП - 274,14 млрд $, але ВВП по ППС 690,39 млрд $.

Рис. 2.6 ВВП по ППС 2005-2016 у млрд $ [28]

Рис. 2.7 ВВП 2005-2016 у млрд $ [28]

Колумбії послідовно розумної економічної політики і агресивне просування угод про вільну торгівлю в останні роки зміцнили свою здатність до погодних зовнішніх шоків. Колумбія в значній мірі залежить від енергетичної та гірничодобувної експорту, що робить її вразливою до падіння цін на сировинні товари. Колумбія є четвертим за величиною в світі експортером вугілля і четвертим за величиною виробником нафти в Латинській Америці. Економічний розвиток загнані в відсутність належної інфраструктури, нерівність, бідність, наркотрафік і ситуації невизначеної безпеки.

Зниження цін на нафту призвело до зниження державних доходів. У 2014 році Колумбія прийняла законопроект щодо податкової реформи, щоб компенсувати втрачений дохід від глобального падіння цін на нафту. Адміністрація Сантуш також використовує податкову реформу, щоб допомогти здійсненню фінансів мирної угоди між FARC і урядом. Колумбійські чиновники оцінюють мирну угоду може підтримати економічне зростання, до 2%.

Незважаючи на заходи жорсткої економії, введені в дію адміністрацією Сантуш, ВВП і прямі іноземні інвестиції скоротилися в 2015 році, в той час як погодне явище Ель-Ніньо викликало продукти харчування і енергоносії зростати з інфляцією піки до 6,8%. З метою боротьби з інфляцією, Центральний банк підвищив процентні ставки чотири рази протягом останніх чотирьох місяців 2015 року, до кінця року зі збільшенням точки 25 до базису 5,75%. Безробіття продовжує знижуватися і досяг рекордно низького рівня в 8,9% в 2015 році, але швидкість і раніше одна з Латинської Америки найвищий. Проте, темпи зростання ВВП Колумбії робить його кращим виконавцем регіону серед великих економік в 2015 році.

Реальне зростання ВВП в середньому на 4,8% на рік від 2010-2014, продовжуючи десятиліття високих економічних показників, перш ніж впасти в 2015 році всіх трьох основних рейтингових агентств підвищило Колумбії державного боргу до інвестиційного рівня в 2013 і 2014 роках, що дозволило залучити рекордні рівні інвестицій, в основному в секторі вуглеводнів [10]. Проте, Standard & Poor 's знизило довгостроковий прогноз зі стабільного на негативний на початку 2016 Зміна, в основному через падіння державних доходів, може привести Колумбія втратить свій статус інвестиційного класу облігацій.

Зовнішня політика SantoS адміністрації була зосереджена на зміцненні комерційних зв'язків Колумбії і залучення інвестицій в домашніх умовах. Колумбія підписала або веде переговори Угоди про вільну торгівлю (FTA) з більш ніж десятка країн; США-Колумбія FTA вступив в силу в травні 2012 року США і Колумбія виграли від FTA, але здатність Колумбії, щоб повною мірою скористатися її розширення доступу до американських ринків як і раніше стримується через відсутність диверсифікації експорту. Нетарифні заходи залишаються предметом спору для двосторонніх торгових відносин. Вантажівка утилізаційної регулювання, а також обмеження на спиртні напої, фармацевтичної та етанол імпорту є головними подразниками в торгові відносини двостороннього. Колумбія є одним із засновників Тихоокеанського Альянсу - регіональний торговий блок сформований в 2012 році Чилі, Колумбії, Мексиці і Перу з метою сприяння розвитку регіональної торгівлі та економічної інтеграції. У 2013 році Колумбія розпочала процес вступу до ОЕСР [2, с.152] .

2.3 Головні риси соціально-економічної моделі та проблеми розвитку

Соціально - економічна модель - це сукупність елементів, що формують цілісність національного господарства, і механізм, що забезпечує тісний зв'язок і взаємодія цих елементів. За своїм характером вони можуть бути технологічними, економічними, соціальними, політичними, соціокультурними, історичними, конфесійними і т.д.

Поняття «странової» моделі використовується в разі, якщо соціально-економічний і політичний розвиток тієї чи іншої держави протягом досить тривалого періоду демонструє стабільність ключових параметрів, закладених в основу моделі. Якщо відтворення цих параметрів порушується, можна очікувати або часткову модифікацію моделі зростання або її повну трансформацію.

Не менш важливим компонентом поняття «странової» моделі є характеристика її особливостей, іншими словами, її специфіка. Це дає можливість проводити порівняльний аналіз національних моделей, існуючих в світовому господарстві з урахуванням його еволюційного розвитку. Порівняльні дослідження проводяться по одному або декільком критеріям. Результатом таких розробок можуть бути пропозиції щодо типологізації національних моделей.

Колумбія відноситься до латиноамериканської моделі соціально-економічного розвитку. Модель орієнтована на експлуатацію багатих природних ресурсів та дешеву робочу силу .

Головні риси цієї економічної моделі:

1. активна експлуатація щедрих природних ресурсів без витрат на їх відновлення;

2. використання дешевої робочої сили;

3. криміналізація економіки і високий рівень корупції;

4. низька ефективність економічних процесів;

5. значне соціальне нерівність;

6. висока зовнішня заборгованість

Проте головними проблеми розвитку колумбійської економіки останнім часом є глобальний перехід до більш дифузного розподілу економічної влади. Колумбія може бути яскравим прикладом того як його недавнього швидкого зростання доходів на душу населення на 8,8% в рік який вказує на потенціал конвергенції Колумбії в ряди багатих країн. Проте, економічне зростання в Колумбії було обмежене дорогої і неефективної війною з наркотиками, яка зазнала невдачі. Незаконна діяльність наркокартелів яка коштувала владі чи малих грошей. Крім того, FARC (Революційні збройні сили Колумбії) обмежує тиск Колумбії до економічного процвітання..

Виробництво наркотиків в Колумбії відповідає теорії французького класичного економіста – Ж.Б Сея (1803), який винайшов закон Сея - це коли пропозиція створює свій власний попит на товар чи послугу. З цього випливає, що виробництво заборонених наркотиків створює попит, який є шкідливим для користувача. І попит з боку споживачів наркотиків поряд з постачальниками створила чорний ринок на міжнародному рівні. Війна з наркотиками мала придушити виробництво, проте з цього нічого не вийшло[3, с.243].

Політика, яку обрала Колумбія, і справді гальмує економічний розвиток країни, тому необхідно змінити політику попиту і пропозиції на наркотики і зробити перехід на політику надання субсидії фермерам. Замість санкцій проти наркоманів зі сторони держави, ввести програму їх реабілітації та лікування. Такий зсув у політиці роззброїть наркобізнес позбавивши їх прибутку.

Колумбія розташований в північній частині Південної Америки, з населенням близько 46 мільйонів чоловік і ВВП $ 235 млрд, є четвертим за величиною економікою на континенті [6]. Незважаючи на те, ВВП на душу населення значно зростав завдяки Сполученим Штатам, починаючи приблизно з 1999 року. З цього року Колумбія отримувала підтримку з боку Сполучених Штатів для боротьби з незаконним обігом наркотиків.

З урахуванням, що недавнє збільшення ВВП Колумбії на душу населення на 8,8% річних, дало їй великий потенціал для економічної конвергенції [28]. Тим не менш, цей прогноз досить оптимістичний з урахуванням політичного тупика Колумбії. Незаконний оборот наркотиків, безсумнівно, грає велику роль в колумбійському чорний ринкової економіки. Проте цей бізнес дуже прибутковий, щоб бути незаконним, навіть колумбійські урядові чиновники стають жертвами спокуси і таких багато.

Крім того, фонди допомоги Колумбії використовують для боротьби з FARC (Революційні збройні сили Колумбії) (CRS). Це марксистсько-ленінська партизанська організація відіграє роль Робін Гуда (віднімаючи у багатих і віддати його бідним). Ця організація ввела країну в стані війни в 1966 році. Цей період часу був відомий як La-Violence. Бюджет FARC залежить від злочинів які вони поробляють: викрадення людей, пограбування і торгівлі великими партіями наркотиків з південним регіоном Колумбії. Багато грошей були використані для боротьби в громадянській війні, яка тривала близько півстоліття і їй не видно кінця. Насправді, як уже згадувалося раніше, наміри держави проти цього злочинного угрупування дуже значні, колумбійська влада використовує пестициди, щоб знешкодити плантації коки, з яких виробляється кокаїн. Проте, пестициди також вбивають законні посіви дрібних колумбійських фермерів. Крім того, пестициди також завдають шкоди здоров'ю фермерів.

Тож, Колумбія відноситься до країн Латиноамериканської моделі національної економіки. На 2016 рік в структурі економіки переважає сфера послуг, до неї входять туризм, будівництво, торгівля – це сфера надає більше 60% робочих місць населенню. Експорт країни носить сировинний характер, головним чинником підвищення експорту в Колумбії стала політика плаваючого курсу валюти. Головні риси країни – це дешева робоча сила, соціальна нерівність, активна діяльність терористичний угрупувань, високий рівень злочинності та підвищена діяльність наркокартелів. Також, країна є одна з лікуючих за експортом кави і бананів у світі.


ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки можна сказати, що за рівнем економічного розвитку Колумбія відноситься до країн індустріально-аграрних, також державі характерна така особливість як сировинний характер експорту. Країна володіє значними запасами нафти, газу, вугілля, дорогоцінних металів та ізумрудів. Проте, як я вже згадав країна носить сировинний характер експорту. Обробна промисловість тільки розвивається. Проте, як я вже відмітив те що країна тільки на стадії розвитку і саме тому більш-менш стабільна політична ситуація робить країну привабливою для іноземних інвесторів. Завдяки активізації інвестиційної політиці в країні розвиваються не тільки добувна промисловість, проте і переробна. Найбільш стрімко почало розвиватися машинобудування. Щодо сільського господарства, то Колумбія продовжує займати одні з найліпших місць з експорту кави, бананів, цукрової тростини. Також важливо відмітити, те що в країні стрімко розвивається сфера послуг, яка дає робочі місця більш ніж 60% населення.

Проте в країні існують три головних бар’єра, які перешкоджають економічному зростанню країни. Перший бар’єр – це наркокортелі, їх дуже багато в Колумбії, вони складають основу підпільної економіки світу. Рівень наркообігу настільки високий, що у лісах є свої злітні смуги для літаків які перевозять наркотики. Якщо, включити чорний ринок до ВВП країни, то воно би значно зросло.

Другий бар’єр це корумпованість влади, на сам перед це через наркотрафік який утворюється всередині країни . Багато політиків не можуть встояти перед спокусою цього бізнесу.

Третій бар’єр це повстанські війська, які захоплюють поселення. Проте влада розмістила свої війська і у зв’язку з останніми подіями, повстанський рух FARC демобілізувався і сформувався як політична партія. Проте багато хто з цього руху , продовжує воювати проти держави на стороні наркобаронів.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Голиков А.П., Ким Т.И. Экономика зарубежных стран. Учебное пособие. – Харьков: ХНУ, Форт, 2000. – 68 с.

2. Грицак Ю.П. Социально-экономические типы стран. – Харьков: ХГУ,2014.

3. Економіка зарубіжних країн / За ред. А.С. Філіпенка. К.: Либідь, 2010

4. Економіка зарубіжних країн. Навчальний посібник / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. – Київ: ЦУЛ, 2011. – 352 с.

5. BP Statistical Review of World Energy June 2015: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf

6. Central intelligence agency: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cia.gov/

7. Colombia seeks the best path forward for its tertiary sector : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://monitor.icef.com/2013/02/colombia-seeks-the-best-path-forward-for-its-tertiary-sector/

8. ColombiaCo: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.colombia.travel/

9. Colombian banking sector matures and evolves: [Електронний ресурс] – Режим доступу:

https://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/counting-it-sector-matures-it-evolves-and-expands

10. Economy Of Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Colombia

11. FAIRTRADE AND Coffee: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fairtrade.net/fileadmin/user_upload/content/2009/resources/2012_Fairtrade_and_coffee_Briefing.pdf

12. Index mundi: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.indexmundi.com/colombia/literacy.html

13. Inter-American Development Bank: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://boletines.prisadigital.com/Innovation_Productivity_Colombian_Service_Industry.pdf

14. International Coffee Organization: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ico.org/

15. Mineducation of Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mineducacion.gov.co/

16. Mineral Industry of Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.loc.gov/collections/country-studies/about-this-collection/

17. Nation Master: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Colombia/

18. National Debt of Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/colombia

19. OECD Economic Surveys : [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.oecd.org/eco/surveys/Overview_Colombia_ENG.pdf

20. Petroleum industry in Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Colombia

21. Service Sector Investment in Colombia: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investincolombia.com.co/sectors/services.html

22. Socio economic development of a country: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ukessays.com/essays/economics/socio-economic-development-of-a-country-economics-essay.php

23. Tertiary sector of the economy: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_sector_of_the_economy

24. The Statics Portal: [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.statista.com

25. The world Bank: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://data.worldbank.org/country/colombia

26. World travelling and tourism council: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.wttc.org/

27. Добыча природного газа: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://data.trendeconomy.ru/industries/Natural_Gas_Production/Colombia

28. Мировой атлас данных: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://knoema.ru/

29. Сельское хозяйство Колумбии: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.agrien.ru/zar/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F.html

30. Экономика Колумбии: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.panam.ru/main/colombia/10.html

Источник: портал www.KazEdu.kz

Другие материалы

 • Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне
 • ... забезпеченості ВР Кз= СК ВР - вартість застави СК - сума кредиту ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операц ...

 • Зміст і методика вивчення країн Африки у шкільному курсі країнознавства
 • ... регіону є сільське господарство та обробна промисловість. Розділ 3 МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ КРАЇН АФРИКИ   3.1.     Поурочне планування підрозділу У відповідності до Програми з країнознавства для профільного навчання тема «Африка» вивчається у Розділі І − «Регіони ...

 • Особливості розвитку англійської мови в Індії
 • ... за два століття розвитку цього різновиду англійської мови в ньому склалися і продовжують розвиватися місцеві риси словотворення. В умовах незалежного розвитку IE, коли зв'язки з метрополією тепер мають не систематичний, а лише казуальний," зовнішній характер, ці особливості сприяють поглибленню ...

 • Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні
 • ... особистостей. І не випадково саме повії нерідко стають жертвами рекетирів, використовуються організованою злочинністю. Розділ 3. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні Сьогодні соціологи фіксують вагоме помолодіння різних форм девіантної поведінки. Тому виникає необхідність бі ...

 • Економіко–математичне моделювання
 • ... чного розвитку, є у зв'язку з цим привабливим інструментарієм на шляху подальшого просування апарату економіко-математичного моделювання. Така універсальна модель є оптимальною на всьому класі даних економічних задач, у кожному конкретному випадку настроюється на оптимальну модель з банку. На цьому ...

 • Предмет соціологічного знання
 • ... ». Отже, за Тьонісом, предмет соціології утворюють всі види соціальності, спільності і суспільство; їх основу складають взаємодії людей, рухомих волею. Вирішальне просування по шляху поєднання теоретичного і емпірико-методологічного компонентів соціологічного знання здійснив засновник французької ...

 • Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку
 • ... трохи більше 2/5.[27] Подібні тенденції в цей період були характерні для країн Ближнього і Середнього Сходу, частка яких збільшилася з 15 до 19% ВВП країн Третього світу. Таке прискорення розвитку порозумівалося нафтовим бумом 70-х років. В інших регіонах за винятком далекосхідних країн економічний ...

 • Економічна безпека Росії
 • ... можна помітити, що фінансові прогнози по точності дуже близькі до прогнозів погоди. Так що довідатися, чи буде ураган чи ясна погода, ми зможемо тільки після урочистого похорону франків і гульденів через два роки.Євро та економічна безпека Росії Геополітичні наслідки введення євро прямо торкаються ...

 • Економічна теорія
 • ... державне планування. Японія і Китай зберігають свої національні традиції й одночасно запозичують у інших те, що для них корисно. Перехідна економічна система характерна для країн, які відходять від адміністративно-командної системи. Серед них вирізняють: - країни Східної Європи (Албанія, Болгарія, ...

 • Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними
 • ... чної залежності, показують, що сім'я грає дуже важливу роль на всіх етапах розвитку наркоманії. Для організації цілеспрямованої роботи з первинної профілактики наркоманії серед підлітків необхідно зрозуміти, які особливості сім'ї підвищують ризик наркотизації. Вивчення історії хвороби, протоколів ...

 • Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України
 • ... кальцій - 5-10. У складі какеовели цих еле­ментів в середньому в 3,2 разе більше. [2] 1.3. Законодавча база, що регламентує порядок митного оформлення какао-бобів та продуктів їх переробки при переміщенні через митний кордон України Україна не має власних ресурсів для покриття потреби в ...

 • Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання
 • ... для прийняття ефективних рішень щодо здійснення заощаджень, інвестицій та споживчих витрат – базових для стійкого економічного зростання. Тому, головними цілями єдиної державної грошово-кредитної політики, що здійснюється Національним банком України спільно з урядом, є стійке, поступове зниження і ...

 • Соціально-педагогічна діяльність по попередженню токсикоманії та алкоголізму у дітей та підлітків
 • ... ів масової інформації міста, широких кіл міської територіальної громади на боротьбу з такими негативними явищами, а насамперед - на їх ефективне попередження [3;, 13;, 23]. Важливими методами профілактики є соціально-педагогічна діяльність в умовах сім’ї, де відбувається формування культу здорового ...

 • Міжнародна економічна інтеграція як система господарських зв’язків різних країн, її розвиток і сучасний стан
 • ... суб'єктів (підприємств, фірм) сусідніх країн шляхом формування системи економічних угод між ними, створення філіалів за кордоном і т. ін. На мікрорівні міжнародна економічна інтеграція виступає у форміспільного будівництва господарських об'єктів, спільного виконання проектно-конструкторських робіт, ...

 • Маржинальна революція та її особливості
 • ... сталося насамперед завдяки перевазі каузального підходу, який став найважливішим засобом аналізу і перетворення економіки в точну науку. Факт початку «маржинальної революції» був мало ким помічений. Про те, що вона вже відбулась, у 1889 році проголосив Л.Вальрас, який виходив із висунутих ним ідей ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info