Технологія монтажу одноповерхового каркасного будинку

Узнать стоимость написания работы

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут будівництва та інженерії довкілля

Кафедра будівельного виробництва

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

до курсового проекту на тему:

«Технологія монтажу одноповерхового

каркасного будинку»

Виконав:

студент гр. ПЦБ-43

Горбань А.С.

Прийняв:

Брайченко С.П.

Львів 2016

Зміст

Вступ.-4ст

1. Вибір методу виконання монтажних робіт. - 4 ст

2. Визначення об’ємів монтажних робіт. -11-12 ст

3. Визначення розмірів і кількість захваток. 12 ст

4. Калькуляція трудових витрат і заробітної плати. 13-14 ст

5. Календарний графік виконання робіт. 15-16 ст

6. Вибір раціональних типів монтажних пристроїв.17-19 ст

7. Вибір оптимального типу монтажного крана.19-24 ст

8. Визначення оптимальної кількості кранів за технічними параметрами.25-50 ст

9. Техніко-економічне обґрунтування вибору монтажного крана.51-54 ст

10. Розрахунок потреби транспортних засобів.54-55 ст

11. Розроблення порядку складування монтажних конструкцій.55-62 ст

12. Розрахунок складу комплексної бригади монтажників.62 ст

13. Відомість матеріально-технічних ресурсів.62 ст

14. Вказівки з виробництва будівельно-монтажних робіт.62-65 ст

15. Вказівки щодо виконання робіт в зимових умовах.65-65 ст

16. Вказівки з техніки безпеки при виконанні монтажних робіт.65-68 ст

17. Література.68-69 ст

18. Додаток 70 ст

Вступ

В даному курсовому проекті розроблено технологічну карту монтажу каркасного одноповерхового промислового будинку розмірами (в осях) 30х120м, крок крайніх і середніх колон - 6м, проліт – 9 і 12м, висота до низу несучих конструкцій Н=6м.

Фундаменти - збірні з/б. Р5-І, Р5-6, ФА5-І ФА5-6, ФА5-І ФА5-6

Фундаментні балки – збірні з/б. ФБ6-1, ФБНІ-К.

Колони – збірні з/б. Крайні – К-1 (400х400мм), середні К-2 (400х400мм), фахверкові К-3 (400х400мм)

Стінові панелі сендвіч з мінватою ППУ.

Несучі конструкції покриття – 9 і 12м ферми.

Плити покриття – металевий профлист Н114-600

Монтаж виконується з розкладкою конструкцій. Відстань транспортування будівельних конструкцій, матеріалів - 10 км.

Роботи виконуються в 1 зміну.

1. Вибір методу виконання монтажних робіт

Попередньо приймаю методи монтажу збірних залізобетонних конструкцій:

Для цього вибирається:

Ø тип монтажного крану: колісний або на гусеничному ходу;

Ø спосіб з'єднання монтованих елементів - розчин;

Ø характер центрувальних пристосувань при встановленні елементів - направляючий пристрій, кондуктори;

Ø спосіб вивірки конструкції - розчалок та клинів;

Для монтажу розглядаємо два типи самохідних кранів: колісний і на гусеничному ходу. З’єднання монтуючих елементів виконуємо замонолічування розчином. Вивірку конструкцій здійснюємо за допомогою кондукторів, розчалок і клинів. Тимчасове з’єднання колон здійснюється за допомогою кондуктора.

Доставка конструкцій на будівельний майданчик здійснюється з розвантаженням у місці монтажу.
2. Визначення об’ємів монтажних робіт

Таблиця 1

№ п/п

Назва

елемента

Марка

Ескіз

елемента

К-сть шт.

Маса, т

Загальна

маса, т

1

Фундаментні блоки:

Ф-1

Р5-І

80

3,5

280

Ф-2

Р5-6

2

3,5

7

Ф-3

ФА10-І ФА10-6

2

7

14

Ф-4

ФА5-І ФА5-6

2

10

20

2

Фундаментні балки:

ФБ-6

ФБ6-1

44

1,6

70,4

ФБ-9

ФБНІ-К

4

2,8

11,2

3

Колона

(крайня)

K60-42

44

2,8

123,2

Колона

(середня)

К60-21

44

2,8

123,2

Колона

(фахверкова)

K60-42

2

2,8

5,6

4

Ферми покриття Ф-1

Ф-1

44

0,494

21,736

22

0,659

14,498

Ферми покриття Ф-2

Ф-2

5

Прогони металеві

ПГ 12

ШВ15

3360

м

14,2 кг/м

47,712

6

Металевий профлист

Н114-600

5436

м2

14,5

кг/м2

78,822

7

Сендвіч панелі з мінватою

ППУ

1996

м2

40

кг/м2

79,840

Разом

897,21

Підрахунок об’ємів робіт по замонолічуванню стиків.

Таблиця 2

№ п/п

Назва

відпускних

елем.

Ескіз

Виконувані

роботи

Од.

вим.

Об’єм

робіт

Розхід

бетону

на од.

Всього

об’єм

бет., м3

1

Стик ф-нта

і колони

Заповнення стику бетоном

1 стик

90

0,50

45

Разом

45

3. Визначення розмірів і кількості захваток

Максимальна кількість колон в захватці:

(1)

tм = 4,9 – нормативна тривалість монтажу одної колони, год. [ ЕН 4.1.6 А. т.4.13 п.06а+б] [7];;

tтп =3 – тривалість технологічної перерви для набору міцності бетону в стику фундаменту і колони, год.;

tз = 1,2 – нормативна тривалість заробляння стику фундаменту і колони, год. [ЕН 4.1.30 А. Т.4.49 П.02.] [7].

Мінімальна величина захватки:

(2)

Nmin = 2,68 – число колон в ряду, після монтажу яких можна продовжити монтаж наступних конструкцій;

KП = 1,15 – коефіцієнт перевищення норм виробітку (1,1…1,15);

tв = 8 – час відкриття фронту для замонолічування стиків, год.;

tтп = 3 – тривалість технологічної перерви, год.;

= 4,9 – тривалість циклу монтажу колони, год. [ЕН 4.1.6 А. т.4.13 п.06а+б] [7].

Отже, для будівлі довжиною 120 м приймаємо дві захватки.


4. Калькуляція трудових витрат

Таблиця 3

п/п

Пункт ЕН

Назва процесу

Од.

вим.

Об'єм робіт

Норма часу

Розцінка,

грн.

Трудомісткість роботи

Сума зарплати, грн

Кваліфікаційний і чисельний склад бригади

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ЕН 4.1.1 Табл.4.2. П08а+б

Монтаж фундаментних блоків вагою до 5т.

шт.

82

Монтажники - 3 шт.

Машиністи – 1 шт.

2

ЕН 4.1.1 Табл.4.2. П09а+б

Монтаж фундаментних блоків вагою до 7,5т.

шт.

2

Монтажники - 3 шт.

Машиністи – 1 шт.

3

ЕН 4.1.1 Табл.4.2. П10а+б

Монтаж фундаментних блоків вагою до 12т.

шт.

2

Монтажники - 3 шт.

Машиністи –1 шт.

4

ЕН 4.1.10

Табл.4.23.

П.02а+б

Монтаж фундаментних балок вагою до 3т.

шт.

48

Монтажники – 3 шт.

Машиністи – 1 шт.

5

ЕН 4.1.6

Табл. 4.13

П.05а+б

Монтаж з/б колон вагою до 3т.

шт.

90

Монтажники – 4 шт.

Машиністи – 1 шт.

6

ЕН 4.1.30

Табл. 4.49

П.02

Заробка стиків колон бетоном > 0,1м3

шт.

90

Монтажники – 2 шт.

7

ЕН 4.1.10

Табл. 4.24

П.04а+б

Монтаж ферм покриття 12м

шт.

22

Монтажники – 5 шт.

Машиністи – 1 шт.

8

ЕН 4.1.10

Табл. 4.24

П.04а+б

Монтаж ферм покриття 9м

шт.

44

Монтажники – 4 шт.

Машиністи – 1 шт.

9

ЕН 4.1.12

Табл. 4.27

П.03а+б

Монтаж прогонів 6м

шт.

470

Монтажники – 4 шт.

Машиністи – 1 шт.

10

ЕН 4.1.11

Табл. 4.25

П.13а+б

Монтаж сендвіч панелей з мінватою

шт.

88

Монтажники – 4 шт.

Машиністи – 1 шт

11

ЕН 4.1.11

Табл. 4.25

П.13а+б

Монтаж профільованого настилу окремими листами норм/100м2

шт.

130

Монтажники – 4 шт.

Машиністи – 1 шт.

Всього:


5. Календарний графік

Таблиця 4

№ п/п

Пункт калькуляції

Назва процесу

Одиниці виміру

Об'єм робіт

Витрати праці

Склад ланки

Число робочих змін в день

Тривалість виконання роботи

Відсоток виконання,%

Нормативні

Прийняті

Професія, розряд

К-сть

1

1+2+3

Монтаж фундаментних блоків

шт.

86

1

7

105

2

4

Монтаж фундаментних балок

шт.

48

1

3,5

109

3

5+6

Монтаж колон та заробка стиків колони

шт.

90

1

10

101

4

7+8

Монтаж ферм

шт.

66

1

7,5

100

5

9+11

Монтаж прогонів і профільованого настилу

шт

600

1

34

101

6

10

Монтаж сендвіч панелей з мінватою

шт.

88

1

16

101


6. Вибір раціональних типів монтажних пристроїв.

На основі даних про масу і габаритні розміри збірних елементів вибирають найбільш раціональні конструкції монтажних пристосувань, які заносять в табл.5.

Проводжу розрахунок стропів на підйом елемента та кількості кондукторів для монтажу колон.

Підбираю діаметр канату для підйому з/б фундаменту вагою (Q = 10 т).

Кут відхилення строп від вертикалі а=45°, число гілок п=4.

Визначимо діюче зусилля, яке є в канаті:

Н (3)

де - розрахункове зусилля в канаті, Н;

G=10 - повна маса вантажу, що підіймається тн.;

n - кількість віток стропа, на які передається маса вантажу;

- кут відхилення строп від вертикалі;

Вантажопідйомність строп визначається допустимим розривним зусиллям , з врахуванням коефіцієнта запасу міцності K (при огинанні канатом елемента K=8; при примиканні канату до елементу K=6). При цьому повинна дотримуватися умова.

РТ ≥РР·К=35211,3·6=211267,8 Н (4)

де - розривне зусилля в канаті певного діаметра, знайденого згідно сортамента, Н.

К=6 - коефіцієнт запасу міцності для інвентарних вантажозахватних пристосувань.

Необхідна умова виконується, канат типу 6х19 (1+6/6+6)+1о.с. по ГОСТ 2688-80 діаметром 25,5 мм, діаметром дротів 1,80 мм (з межею точності дроту 140 ), який має розривне зусилля

РТ = 284 кН >211,268 кН (5)

Умова виконується.

Вибір монтажних пристосувань

Таблиця 5

Назва елементів

Назва монтажних пристроїв

Принципова схема

Характеристика

Вантажо

підйомність, тн.

Маса, тн.

Розрахункова висота, м

1

Фундаменти

Строп чотирьохвітковий

4СК

№1095

15

0,208

2,85

2

Фундаментні балки

Стропи

двовіткові

2СК

№2787

5

0,043

2,6

3

Колони

Траверса для монтажу колон

№1095Г

3

0,338

1,6

4

Ферми

Траверса з пристроєм для розстропировки з землі

№27070М

7,5

0,15

3

5

Прогони

Строп двохвитковий

№3126

3

0,031

5,5

6

Сендвіч панелі

Строп двохвитковий

2СК

№2787

5

0,043

2,6

7

Профлист

Строп чотирьохвітковий

4СК

№1095

7

0,1

4,2

7

Колони

Кондуктор для тимчасового закріплення колон

№546

0,118

1,25

8

Пересувна площадка зварника і монтажника

0,055

3

9

Мінвата

Строп двохвитковий

№3126

3

0,031

2,6

7. Вибір оптимального типу монтажного крана.

Автомобільний кран КТА-50:

а) Мінімальна необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха оголовка стріли:

Нс = hо + h3 + hе + hст + hп=8.8+0.5+1.9+2.6+1.5=15.3 м (9)

де: hо=8,8 м – це відстань від рівня стоянки крана до верхньої відмітки найвищого елемента будівлі;

h3– запас по висоті необхідний для монтажу конструкцій, якій дорівнює 0,5 м;

hе=1,9 – висота елемента, який монтується (профнастил);

hст=2,6– висота вантажозахватного пристрою;

hп=1,5– висота поліспаста в стягнутому положенні.

б) Необхідний виліт гака при потрібній висоті підйому:

м (10)

де b=1 - мінімальний зазор між стрілою і раніше змонтованою конструкцією;

b1=0,6 - відстань від центру конструкції до краю елементу, м;

b2=0,6 - половина товщини стріли на рівні верху елементу, який монтується або раніше змонтованої конструкції, м;

hш=1,5 - відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м;

b3=1,45 - відстань від осі обертання крану до осі повороту стріли, м.

в) Необхідна найменша довжина стріли:

(11)

Lм=7.4 м – необхідний виліт гака при потрібній висоті підйому;

b3=1,45 - відстань від осі обертання крану до осі повороту стріли.

Нс=15.3 - мінімальна необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха оголовка стріли;

hш=1,5 м - відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли;Гусеничний кран СКГ-50:

а) Мінімальна необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха оголовка стріли:

Нс = hо + h3 + hе + hст + hп=8.8+0.5+1.9+2.6+2=15.8 м (6)

де: hо=8.8 м – це відстань від рівня стоянки крана до верхній відмітки найвищого елемента будівлі;

h3=0.5 - запас по висоті необхідний для монтажу конструкцій, якій дорівнює 0,5 м;

hе=1.9 – висота елемента, який монтується (сендвіч панель);

hст=2.6 – висота вантажозахватного пристрою;

hп=2– висота поліспаста в стягнутому положенні.

б) Необхідний виліт гака при потрібній висоті підйому:

м (7)

де b=1 - мінімальний зазор між стрілою і раніше змонтованою конструкцією;

b1=0.6 - відстань від центру конструкції до краю елементу, м;

b2=0.6 - половина товщини стріли на рівні верху елементу, який монтується або раніше змонтованої конструкції, м;

hш=1.2 - відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли, м;

b3=0.6 - відстань від осі обертання крану до осі повороту стріли, м.

Рис. 7. Схема для визначення необхідних параметрів

в) Необхідна найменша довжина стріли:

(8)

Lм=7.6 м – необхідний виліт гака при потрібній висоті підйому;

b3=0.6 - відстань від осі обертання крану до осі повороту стріли.

Нс=15.8 м - мінімальна необхідна відстань від рівня стоянки крана до верха оголовка стріли;

hш=1.2м - відстань від рівня стоянки крану до осі повороту стріли;

Визначення монтажної маси

Таблиця 6

Назва елемента

Максимальна вага елемента Q, т.

Маса монтажних пристосувань q

Монтажна масса

Qм, т

1

Фундаменти

10

0,208

10,208

2

Фундаментні балки

2,8

0,043

2,843

3

Колони

2,8

0,338

3,136

4

Ферми

0,659

0,15

0,809

5

Прогони(уп.)

0,0142

0,031

0,0452

6

Металевий профлист(уп.)

0,0145

0,1

0,1145

7

Сендвіч панелі

0,040

0,043

0,083

Визначення монтажної висоти для елементів,

що монтуються на верхньому ярусі

Таблиця 7

Назва елемента

Відмітка монтажу конструкції h0

Безпечна відстань переміщення вантажу hз

Висота (товщина) монтажного елемента he

Конструктивна висота захватних пристроїв hг

Монтажна висота елементів Hкр.

1

2

3

4

5

6

7

1

Фундаменти

-1,800

0,5

1,80

2,85

5,15

Ф-тні балки

-0,320

0,5

0,30

2,60

3,40

3

Колони

-0,900

0,5

6,6

1,6

8,30

4

Ферми

+6,600

0,5

1,5

3

11,9

5

Прогони

+7,300

0,5

0,29

5,5

11,89

Профнастил

+7,300

0,5

1,90

4,2

15,02

5

Сендвіч панелі

+7,200

0,5

1,0

2,6

8,2

Вибір монтажних кранів

Таблиця 8

Назва

елемента

Монтажні характеристики.

Вибрані крани

Qм, тн.

Нс, м.

Lст,м

Схеми розміщення

I вар.

II вар.

I вар.

II вар.

1

2

3

4

5

6

7

8

Підземна частина

1

Фундаменти

10,208

-

-

-

КТА-50

СКГ-50

2

Фундаментні балки

2,843

-

-

-

КТА-50

СКГ-50

Надземна частина

3

Колони

3,136

8,30

-

-

КТА-50

СКГ-50

4

Ферми

0,809

11,9

-

-

КТА-50

СКГ-50

5

Прогони

0,0452

11,89

-

-

КТА-50

СКГ-50

6

Профнастил

0,1145

15,02

-

-

КТА-50

СКГ-50

7

Сендвіч панелі

0,083

8,2

-

-

КТА-50

СКГ-50


8. Визначення оптимальної кількості кранів

за технічними параметрами.

Варіант 1. Автомобільний кран КТА-50
Ручний час циклу монтажу фундаментного блока:

(12)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.1. табл.4.2)[7];

– норми часу на монтаж фундаментних блоків, люд-год (ЕН 4.1.1. табл.4.2 п.10а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.1. табл.4.1)[7].

Ручний час циклу монтажу фундаментної балки:

(13)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.10. табл.4.23)[7];

– норми часу на монтаж фундаментної балки, люд-год (ЕН 4.1.10. табл.4.23 п.01а)[1];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.10. табл.4.21)[7].

Ручний час циклу монтажу колони:

(14)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.13)[1];

– норми часу на монтаж колон, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.13 п.03в)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу ферм :
(15)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[7];

– норми часу на монтаж колон, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[1].

Ручний час циклу монтажу прогонів:
(16)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[1];

– норми часу на монтаж прогонів, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу профнастилу:
(17)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[1];

– норми часу на монтаж профнастилу, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу сендвіч панелей :
(18)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[7];

– норми часу на монтаж стінових панелей, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Машинний час циклу монтажу фундаментного блока:

(19)

5 – висота підйому гака, м (рис.10);

– висота опускання гака, м (рис.10);

– кут’ повороту стріли крана, град.(рис.10);

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.10);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.10);

Машинний час циклу монтажу фундаментної балки:

(20)

– висота підйому гака, м (рис.11);

– висота опускання гака, м; (рис.11);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.11);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.11);

Машинний час циклу монтажу колони:

(21)

– висота підйому гака, м (рис.12);

– висота опускання гака, м;(рис.12);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.12);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.12);

Машинний час циклу монтажу ферм:

(22)

– висота підйому гака, м (рис.13);

– висота опускання гака, м;(рис.13);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.13);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.13)

Машинний час циклу монтажу прогонів:

(23)

– висота підйому гака, м (рис.15);

– висота опускання гака, м;(рис.15);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.15);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.15);

Машинний час циклу монтажу профнастилу:

(24)

– висота підйому гака, м (рис.16);

– висота опускання гака, м;(рис.16);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.16);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.16);

Машинний час циклу монтажу сендвіч панелей:

(25)

– висота підйому гака, м (рис.16);

– висота опускання гака, м;(рис.16);

– кут повороту стріли крана, град.;

–частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

– швидкість переміщення крана, м/хв.[дод. 1];

– коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.16);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.16);

Час одного циклу монтажу фундаментного блока:

(26)

– ручний час циклу монтажу, хв. (08);

– машинний час циклу монтажу, хв. (15).

Час одного циклу монтажу фундаментної балки:

(27)

– ручний час циклу монтажу, хв. (09);

– машинний час циклу монтажу, хв. (16).

Час одного циклу монтажу колони:

(28)

– ручний час циклу монтажу, хв. (10);

– машинний час циклу монтажу, хв. (17).

Час одного циклу монтажу ферм:

(29)

– ручний час циклу монтажу, хв. (11);

– машинний час циклу монтажу, хв. (18).

Час одного циклу монтажу прогонів:

(30)

– ручний час циклу монтажу, хв. (13);

– машинний час циклу монтажу, хв. (20).

Час одного циклу монтажу профнастилу:

(31)

– ручний час циклу монтажу, хв. (14);

– машинний час циклу монтажу, хв. (21).

Час одного циклу монтажу сендвіч панелей:

(32)

– ручний час циклу монтажу, хв. (14);

– машинний час циклу монтажу, хв. (21).

Середньозважена тривалість циклу монтажу:

(33)

Тц-1= – час одного циклу монтажу фундаментного блока, хв. (26);

Тц-2= – час одного циклу монтажу фундаментної балки, хв. (27);

Тц-3= – час одного циклу монтажу колони, хв. (28);

Тц-4= – час одного циклу монтажу ферм, хв. (29);

Тц-5= – час одного циклу монтажу прогонів, хв. (30);

Тц-6= – час одного циклу монтажу профнастилу, хв. (31);

Тц-7= – час одного циклу монтажу сендвіч панелей, хв. (32);

N1=86 – кількість фундаментних блоків, шт. (табл. 1);

N2=48 – кількість фундаментних балок, шт. (табл. 1);

N3=90 – кількість колон, шт. (табл. 1);

N4=66 – кількість ферм, шт. (табл. 1);

N5=130 – кількість профлисту, шт. (табл. 1);

N6=470 – кількість прогонів, шт. (табл. 1);

N7=88 – кількість сендвіч панелей, шт. (табл. 1);

Середньозважена маса монтованих елементів

0,87 т (34)

Р1×N1=280 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р2×N2=7 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р3×N3=14 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р4×N4=20 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р5×N5=70,4 – маса фундаментних балок, т (табл. 1);

Р6×N6=11,2 – маса фундаментних балок, т (табл. 1);

Р7×N7=123,2 – маса колон, т (табл. 1);

Р8×N8=123,2 – маса колон, т (табл. 1);

Р9×N9=5,6 – маса колон, т (табл. 1);

Р10×N10=21,736 – маса ферм, т (табл. 1);

Р11×N11=14,498 – маса ферм, т (табл. 1);

Р12×N12=47,712 –маса прогонів, т (табл. 1);

Р13×N13=78,822 – маса профлиста, т (табл. 1);

Р14×N14=79,840 – маса сендвіч панелей, т (табл. 1);

N=978 – загальна кількість конструкцій, що монтуються краном (табл. 1).

Усереднена експлуатаційна продуктивність монтажного крана КТА - 50 зміну:

(35)

– середньозважена маса монтованих елементів, т (34);

– тривалість зміни, год;

– середньозважений час одного циклу монтажу, хв. (33);

– коефіцієнт, який враховує конструктивно-технічні та організаційні перерви в роботі.

Кількість монтажних кранів КТА-50:

(36)

- об'єм монтажних робіт, т (табл. 1);

– тривалість монтажних робіт, зміни (табл..4);

– усереднена змінна експлуатаційна продуктивність монтажного крана, т/зм (35).


Варіант 2. Гусеничний кран СКГ-50
Ручний час циклу монтажу фундаментного блока:

(37)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.1. табл.4.2)[7];

– норми часу на монтаж фундаментних блоків, люд-год (ЕН 4.1.1. табл.4.2 п.10а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.1. табл.4.1)[7].

Ручний час циклу монтажу фундаментної балки:

(38)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.10. табл.4.23)[7];

– норми часу на монтаж фундаментної балки, люд-год (ЕН 4.1.10. табл.4.23 п.01а)[1];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.10. табл.4.21)[7].

Ручний час циклу монтажу колони:

(39)

– одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.13)[1];

– норми часу на монтаж колон, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.13 п.03в)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу ферм :
(40)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[7];

– норми часу на монтаж колон, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[1].

Ручний час циклу монтажу прогонів:
(41)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[1];

– норми часу на монтаж прогонів, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу профнастилу:
(42)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[1];

– норми часу на монтаж профнастилу, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Ручний час циклу монтажу сендвіч панелей :
(43)

а=1- одиниця виміру (ЕН 4.1.6. табл.4.15)[7];

– норми часу на монтаж стінових панелей, люд-год (ЕН 4.1.6. табл.4.15 п.01а)[7];

– склад ланки монтажників, чол. (ЕН 4.1.6. табл.4.12)[7].

Машинний час циклу монтажу фундаментного блока:

(44)

5 – висота підйому гака, м (рис.10);

– висота опускання гака, м (рис.10);

– кут’ повороту стріли крана, град.(рис.10);

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12 – швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.10);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.10);

Машинний час циклу монтажу фундаментної балки:

(45)

– висота підйому гака, м (рис.11);

– висота опускання гака, м; (рис.11);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12 – швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.11);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.11);

Машинний час циклу монтажу колони:

(46)

– висота підйому гака, м (рис.12);

– висота опускання гака, м;(рис.12);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12 – швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.12);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.12);

Машинний час циклу монтажу ферм:

(47)

– висота підйому гака, м (рис.13);

– висота опускання гака, м;(рис.13);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12 – швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.13);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.13)

Машинний час циклу монтажу прогонів:

(48)

– висота підйому гака, м (рис.15);

– висота опускання гака, м;(рис.15);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12 – швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.15);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.15);

Машинний час циклу монтажу профнастилу:

(49)

– висота підйому гака, м (рис.16);

– висота опускання гака, м;(рис.16);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=12– швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.16);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.16);

Машинний час циклу монтажу сендвіч панелей:

(50)

– висота підйому гака, м (рис.16);

– висота опускання гака, м;(рис.16);

– кут повороту стріли крана, град.;

nоб=0,26 – частота обертання стріли крана, об/хв. [дод. 1];

V1=7– швидкість підйому гака, м/хв. [дод. 1];

V2=7 – швидкість опускання гака, м/хв. [дод. 1];

V3=0,765– швидкість переміщення крана, м/хв. [дод. 1];

Kc=0,75 – коефіцієнт, що враховує суміщення робочих операцій крана;

– відстань переміщення крана з однієї стоянки на іншу, м;(рис.16);

– кількість елементів, що монтуються з однієї стоянки, шт.(рис.16);

Час одного циклу монтажу фундаментного блока:

(51)

– ручний час циклу монтажу, хв. (37);

– машинний час циклу монтажу, хв. (44).

Час одного циклу монтажу фундаментної балки:

(52)

– ручний час циклу монтажу, хв. (38);

– машинний час циклу монтажу, хв. (45).

Час одного циклу монтажу колони:

(53)

– ручний час циклу монтажу, хв. (39);

– машинний час циклу монтажу, хв. (46).

Час одного циклу монтажу ферм:

(54)

– ручний час циклу монтажу, хв. (40);

– машинний час циклу монтажу, хв. (47).

Час одного циклу монтажу прогонів:

(55)

– ручний час циклу монтажу, хв. (41);

– машинний час циклу монтажу, хв. (48).

Час одного циклу монтажу профнастилу:

(56)

– ручний час циклу монтажу, хв. (42);

– машинний час циклу монтажу, хв. (49).

Час одного циклу монтажу стінових панелей:

(57)

– ручний час циклу монтажу, хв. (43);

– машинний час циклу монтажу, хв. (50).

Середньозважена тривалість циклу монтажу:

(58)

Тц-1= – час одного циклу монтажу фундаментного блока, хв. (51);

Тц-2= – час одного циклу монтажу фундаментної балки, хв. (52);

Тц-3= – час одного циклу монтажу колони, хв. (53);

Тц-4= – час одного циклу монтажу ферм, хв. (54);

Тц-5= – час одного циклу монтажу прогонів, хв. (55);

Тц-6= – час одного циклу монтажу профлиста, хв. (56);

Тц-7= – час одного циклу монтажу сендвіч-панелей, хв. (57);

N1=86 – кількість фундаментних блоків, шт. (табл. 1);

N2=48 – кількість фундаментних балок, шт. (табл. 1);

N3=90 – кількість колон, шт. (табл. 1);

N4=66 – кількість ферм, шт. (табл. 1);

N5=130 – кількість профлисту, шт. (табл. 1);

N6=470 – кількість прогонів, шт. (табл. 1);

N7=88 – кількість сендвіч панелей, шт. (табл. 1);

Середньозважена маса монтованих елементів

0,87 т (59)

Р1×N1=280 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р2×N2=7 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р3×N3=14 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р4×N4=20 – маса фундаментних блоків, т (табл. 1);

Р5×N5=70,4 – маса фундаментних балок, т (табл. 1);

Р6×N6=11,2 – маса фундаментних балок, т (табл. 1);

Р7×N7=123,2 – маса колон, т (табл. 1);

Р8×N8=123,2 – маса колон, т (табл. 1);

Р9×N9=5,6 – маса колон, т (табл. 1);

Р10×N10=21,736 – маса ферм, т (табл. 1);

Р11×N11=14,498 – маса ферм, т (табл. 1);

Р12×N12=47,712 –маса прогонів, т (табл. 1);

Р13×N13=78,822 – маса профлиста, т (табл. 1);

Р14×N14=79,840 – маса сендвіч панелей, т (табл. 1);

N=978 – загальна кількість конструкцій, що монтуються краном (табл. 1).

Усереднена експлуатаційна продуктивність:

т. (60)

Рср=0,87 – середньозважена маса монтованих елементів, т (59);

tзм=8 – тривалість зміни, год;

Тц.ср= 99,37 – середньозважений час одного циклу монтажу, хв. (58);

Кто=0,85 – коефіцієнт, який враховує конструктивно-технічні та організаційні перерви в роботі.

Кількість монтажних кранів СКГ-50

N=P/(Пезм·Тм)=897,21/(3,57·78,5)=3,2≈3 ( крана) (61)

P=897,21 – об'єм монтажних робіт, т (табл. 1);

Тмр=78,5 – тривалість монтажних робіт, зм.(табл. 4);

Пе.зм= 3,57– усереднена змінна експлуатаційна продуктивність монтажного крана, т/зм (60).

9. Техніко-економічне обгрунтування

вибору монтажного крана.

Визначення тривалості монтажних робіт

Варіант 1. Кран автомобільний КТА-50

Тривалість монтажних робіт:

(62)

P=897,21 – об'єм монтажних робіт, т (табл. 1);

Пе=4,31– експлуатаційна продуктивність крана КТА-50, т/зміну (35)

Визначення загальної собівартості механізованих робіт

При розрахунку загальної собівартості крана КТА-50 використовую дані для крана МКП - 40:
Розрахункова вартість роботи машино-години:

(у.о./год.) (63)

О=36,5 – одноразові витрати на доставку машини на об’єкт, її монтаж, попередній запуск та ін., у.о. (58)

О = Ct+Cм+Cд+Cп.п=16+11+8,4+1,1=36,5 (у.о.) (64)

Ct= 16 – затрати на транспортування крана, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Cм=11 – затрати на монтаж крана, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Cд=8,4 – затрати на демонтаж крана, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Cп.п=1,1 – затрани на тестовий пуск крана, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Ті=208 – тривалість роботи крана на об’єкті, зм.

М=77780 – розрахункова вартість машини, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Ав=6 - річне амортизаційне відрахування на відновлення вартості, % [2] (табл. 1, ст.21);

Тр=3420 – нормативне число годин використання машини в році відповідно до режиму її роботи, год. [2] (табл. 1, ст.21);

Се=3,38 – експлуатаційні витрати однієї години роботи, в тому числі витрати пов’язані з проведенням всіх видів ремонтів, енергоматеріалів, а також на заробітну плату машиніста, у.о. (65)

Серосена=0,61+0,69+0,94+1,14=3,38 (у.о.) (65)

Ер=0,61 – затрати на ремонт, крім капітального, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Еос= 0,69 – затрати на зміну оснастки, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Еен= 0,94 – затрати на енергоресурси, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Еа=1,14 – заробітна плата машиніста крана, у.о. [2] (табл. 1, ст.21);

Загальна собівартість механізованих робіт з врахуванням загальновиробничих витрат:

(66)

1,08 та 1,5 – коефіцієнти загальновиробничих витрат відповідно на експлуатацію маши і механізмів та на заробітну плату;

Смаш.год.=4,77– розрахункова вартість роботи машино-години крана, у.о/год (63)

Ті=208 – тривалість роботи крана на об’єкті, зм. (62)

ΣЗі=11040,4 – заробітна плата робітників, які виконують ручні операції, у.о (табл. 3);.

Трудомісткість монтажних робіт

(люд-год/т) (67)

Qмонт.=3345,6 – витрати праці монтажників, люд-год.(табл. 3);

Qмаш=318,6 – витрата праці машиністів і робочих, які обслуговують крани, люд-год. (табл. 3);

P=897,21 – загальний об’єм монтажних робіт, т. (табл. 1);

Qд= 0 – час на доставку та монтаж крана, дні.

Приведені витрати

Приведені витрати на одиницю об’єму монтажу:

(у.о./т) (68)

Со= - загальна собівартість механізованих робіт з врахуванням накладних витрат, у.о. (66)

Ен=0,12 – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

М=77780 – розрахункова вартість крана, у.о. [2];

То=90- тривалість роботи крана на об’єкті , зм.

Тр=3420 – нормативна кількість годин використання крана в році, год. [2];

P=897,21 – загальний об’єм монтажних робіт, т. (табл. 1).

Варіант 2. Кран автомобільний СКГ-50

Тривалість монтажних робіт:

(69)

P=897,21 – об'єм монтажних робіт, т (табл. 1);

Пе=3,57– експлуатаційна продуктивність крана СКГ-50, т/зміну (54)

Визначення загальної собівартості механізованих робіт

Кран СКГ-50
Розрахункова вартість роботи машино-години:

(у.о./год.) (70)

О=62,32 – одноразові витрати на доставку машини на об’єкт, її монтаж, попередній запуск та ін., у.о. (65)

О = Ct+Cм+Cд+Cп.п=27,5+19,2+13,7+1,92=62,32 (у.о.) (71)

Ct= 27,5– затрати на транспортування крана, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Cм=19,2 – затрати на монтаж крана, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Cд=13,7 – затрати на демонтаж крана, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Cп.п=1,92 – затрани на тестовий пуск крана, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Ті=251 – тривалість роботи крана на об’єкті, зм.

М=61730 – розрахункова вартість машини, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Ав=6 - річне амортизаційне відрахування на відновлення вартості, % [2] (табл. 2, ст.23);

Тр=3370 – нормативне число годин використання машини в році відповідно до режиму її роботи, год. [2] (табл. 2, ст.23);

Се=3,79 – експлуатаційні витрати однієї години роботи, в тому числі витрати пов’язані з проведенням всіх видів ремонтів, енергоматеріалів, а також на заробітну плату машиніста, у.о. (72)

Серосена=1+0,13+1,16+1,5=3,79 (у.о.) (72)

Ер=1 – затрати на ремонт, крім капітального, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Еос= 0,13 – затрати на зміну оснастки, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Еен= 1,16 – затрати на енергоресурси, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Еа=1,5 – заробітна плата машиніста крана, у.о. [2] (табл. 2, ст.23);

Загальна собівартість механізованих робіт з врахуванням загальновиробничих витрат:

(73)

1,08 та 1,5 – коефіцієнти загальновиробничих витрат відповідно на експлуатацію маши і механізмів та на заробітну плату;

Смаш.год.=4,92– розрахункова вартість роботи машино-години крана, у.о/год (70)

Ті=251 – тривалість роботи крана на об’єкті, зм. (69)

ΣЗі=11040,4 – заробітна плата робітників, які виконують ручні операції, у.о (табл. 3).

Трудомісткість монтажних робіт

(люд-год/т) (74)

Qмонт.=3345,6 – витрати праці монтажників, люд-год.(табл. 3);

Qмаш=318,6 – витрата праці машиністів і робочих, які обслуговують крани, люд-год. (табл. 3);

P=897,21 – загальний об’єм монтажних робіт, т. (табл. 1);

Qд= 2 – час на доставку та монтаж крана, дні.

Приведені витрати

Приведені витрати на одиницю об’єму монтажу:

(у.о./т) (75)

Со= - загальна собівартість механізованих робіт з врахуванням накладних витрат, у.о. (73)

Ен=0,12 – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень;

М=61730 – розрахункова вартість крана, у.о. [2];

То=251- тривалість роботи крана на об’єкті, зм. (69).

Тр=3370 – нормативна кількість годин використання крана в році, год. [2];

P=897,21 – загальний об’єм монтажних робіт, т. (табл. 1).

Техніко-економічні показники на виконання монтажних робіт

Таблиця 9

Назва показників

Од. вим.

Значення показників по варіантах

Варіант -1

Варіант -2

КТА-50

СКГ-50

1

Тривалість робіт

зміни

208

251

2

Трудомісткість

люд-год/т

4,08

4,92

3

Собівартість

у.о.

25131,86

27230,3

4

Приведені витрати

у.о./т

33,07

35,26

На основі техніко-економічних показників приймаю автомобільний кран КТА-50, як більш економічний і маневреніший.

10. Розрахунок потреби транспортних засобів.

Вибір транспортних засобів для перевезення

збірних елементів

Таблиця 10

Найменування збірних

елементів

Маса, т

Розмір збірного елемента, мм

Транспортні засоби та їх марки

Q, т

Число елем. які перевозять за один рейс, шт.

Коеф. викор. транспортних засобів за вантаж.

1

Фундаментні блоки

3,5

1800×1600×1600

ЯМЗ-238Е

на базі

МАЗ-516Б

14,5

4

0,96

2

Фундаментні блоки

7

1400×2600×1600

ЯМЗ-238Е

на базі

МАЗ-516Б

14,5

2

0,96

3

Фундаментні блоки

10

1400×3200×1600

ППВО

на базі

МАЗ-504Г

13

1

0,77

4

Фундаментні балки

1,6

6000×200×300

УПП0907

на базі

ЭИЛ-130

8,5

5

0,94

5

Фундаментні балки

2,8

9000×200×300

УПП0907

на базі

ЭИЛ-130

8,5

3

0,99

6

Колони

2,8

6600х400х400

У-154

на базі

МАЗ-504В

17,3

6

0,97

7

Ферми

0,494 0,659

9000×1500×300

12000×2000×300

ПЛ1312

на базі

МАЗ-504А

13

11

0,97

8

Прогони

0,0852

6000×300×100

УПП0907

на базі

ЭИЛ-130

8,5

100

0,78

9

Профлист і сендвіч панелі

0,24

0,073

9000×1200×100

8000×1200×100

УПП0907

на базі

ЭИЛ-130

8,5

35

88

0,67

11. Розроблення порядку складування монтажних конструкцій

Доставка конструкцій до об’єкта відбувається з розвантаженням біля місця монтажу.

Фундаметні блоки:

Обсяг монтажних робіт з укладання фундаментних блоків P=287 т, маса блоку – 3,5 т, кількість блоків 82 штук. Вантажопідйомність ЯМЗ-238Е на базі МАЗ-516Б – Q = 14,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (76)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=15 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=15 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (77)

Q=14,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,94 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=70 – тривалість циклу транспортування, хв. (76).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (78)

Р=287 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=76,36 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (77);

ТР=6 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(79)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=70 – тривалість циклу транспортування, хв. (76).

Фундаметні блоки:

Обсяг монтажних робіт з укладання фундаментних блоків P=14 т, маса блоку – 7 т, кількість блоків 2 штук. Вантажопідйомність ЯМЗ-238Е на базі МАЗ-516Б – Q = 14,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (80)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=15 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=15 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (81)

Q=14,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,94 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=70 – тривалість циклу транспортування, хв. (80).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (82)

Р=14 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=76,36 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (81);

ТР=6 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(83)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=70 – тривалість циклу транспортування, хв. (80).

Фундаметні блоки:

Обсяг монтажних робіт з укладання фундаментних блоків P=20 т, маса блоку – 10 т, кількість блоків 2 штук. ППВО на базі МАЗ-504Г – Q = 13 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (84)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=13 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=13 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (85)

Q=13 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,77 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=66 – тривалість циклу транспортування, хв. (84).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (86)

Р=20 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=58,24 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (85);

ТР=6 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(87)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=66 – тривалість циклу транспортування, хв. (70).

Фундаметні балки:

Обсяг монтажних робіт з укладання фундаментних балок P=70,4 т, маса балки – 1,6 т, кількість балок 44 штуки. Вантажопідйомність УПП0907 на базі ЭИЛ-130 – Q = 8,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (88)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=7 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=7 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (89)

Q=8,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,94 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=54 – тривалість циклу транспортування, хв. (88).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (90)

Р=44 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=56,82 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (89);

ТР=2 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(91)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=54– тривалість циклу транспортування, хв. (88).

Фундаметні балки:

Обсяг монтажних робіт з укладання фундаментних балок P=11,2 т, маса балки – 2,8 т, кількість балок 4 штуки. Вантажопідйомність УПП0907 на базі ЭИЛ-130 – Q = 8,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (92)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=7 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=7 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (93)

Q=8,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,99 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=54 – тривалість циклу транспортування, хв. (92).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (94)

Р=11,2 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=59,84 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (93);

ТР=2 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(95)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=54– тривалість циклу транспортування, хв. (92).

Колони

Обсяг монтажних робіт з укладання колон P=252 т, маса колони – 2,8т, кількість колон 90 штуки. Вантажопідйомність У-154 на базі МАЗ-504В– Q=17,3 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (96)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=14 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=14 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (97)

Q=17,3 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,97 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=68 – тривалість циклу транспортування, хв. (96).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (98)

Р=252– об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=94,76 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (97);

ТР=11 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(99)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=68– тривалість циклу транспортування, хв. (96).

Ферми

Обсяг монтажних робіт з укладання ферм P=36,2 т, маса ферм – 0,659 і 0,494 т, кількість ферм 44 і 22 штук. Вантажопідйомність ПЛ1312 на базі МАЗ-504А– Q=13 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (100)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=14 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=14 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (101)

Q=13 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,8 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=0,97 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=68 – тривалість циклу транспортування, хв. (100).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (102)

Р=36,2– об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=71,2 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (101);

ТР=29 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(103)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=68– тривалість циклу транспортування, хв. (100).

Прогони

Обсяг монтажних робіт з укладання прогону P=6,67 т, маса прогону – 0,0142 т, кількість прогонів 470 штук. Вантажопідйомність УПП0907 на базі ЭИЛ-130 – Q=8,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (104)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=10 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=10 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (105)

Q=8,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,78– коефіцієнт використання за часом;

Кг=1 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=60 – тривалість циклу транспортування, хв. (104).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (106)

Р=6,67 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=53,04 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (105);

ТР=32 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(107)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=60– тривалість циклу транспортування, хв. (104).

Профлист і сендвіч-панелі

Обсяг монтажних робіт з укладання панелів і профлиста P=3,6 і 1,9 т, маса панелі і профлиста –0,040 і 0,0145 т, кількість панелів і профлиста 88 і 130 штук. Вантажопідйомність УПП0907 на базі ЭИЛ-130 – Q=8,5 т. Відстань перевезення L=10 км. Середня швидкість руху V=30 км/год.

1) Тривалість циклу транспортування:

хв. (108)

L=10– відстань перевезення, км;

V=30 – середня швидкість перевезення, км/год.;

tн=10 – час стоянки під навантаженням, хв.;

tр=10 – час стоянки під розвантаженням, хв.

2) Продуктивність транспортної одиниці в зміну:

т/зм (109)

Q=8,5 т – вантажопідйомність машини, (табл. 10);

Кв=0,67 – коефіцієнт використання за часом;

Кг=1 – коефіцієнт використання за вантажопідйомністю (табл. 10);

Тц=60 – тривалість циклу транспортування, хв. (108).

3) Кількість транспортних одиниць:

(маш.) (110)

Р=5,5 – об’єм монтажних робіт елементів даного виду, (табл. 1);

ПТ=45,56 – продуктивність однієї транспортної одиниці при перевезенні елементів даного виду, т/зм (109);

ТР=32 – тривалість розкладання фундаментів, днів.

4) Число циклів у зміну:

(111)

Кв=0,8 – коефіцієнт використання машини за часом;

Тц=60– тривалість циклу транспортування, хв. (108).

12. Розрахунок складу комплексної бригади монтажників.

(144)

Qн=3260,3 – нормативна трудомісткість робіт, люд-год, (табл. 3);

Тн=80 змін – термін виконання робіт;

Вн=22 %– виконання норм виробітку на попередній роботі;

Вр=3 %– плановий відсоток зростання продуктивності праці.

13.Відомості матеріально-технічних ресурсів.

Таблиця 11

Матеріали, машини, обладнання, устаткування та інструменти, пристосування

Од. виміру

Кількість

1

Фундаменти Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-5

шт.

86

2

Фундаментні балки ФБ-1, ФБ-2, ФБ-3

шт.

48

3

Колони К-1, К-2, К-3

шт.

90

4

Ферми

шт.

66

5

Профнастил

шт.

88

6

Сендвіч панелі

шт.

130

7

Автомобільний кран КТА-50

шт.

1

8

Строп двовітковий, чотиривітковий

шт.

4

9

Траверса

шт.

2

10

Кондуктор

шт.

1

11

Пересувна площадка для монтажника і зварника

шт.

1

12

Нівелір з рейкою НВ-3

шт.

1

13

Теодоліт ТТ-2

шт.

1

14

Рулетка вимірна РЗ-20

шт.

1

14. Вказівки з виробництва будівельно-монтажних робіт.

Монтаж фундаментів і фундаментних балок:

Для забезпечення точності встановлення фундаменту стаканного типу, осі переносять в котлован або траншею до місця встановлення фундаменту і закріплюють з чотирьох боків металевими штирями безпосередньо біля місця встановлення. Стакан фундаменту обов’язково очищають і закріплюють дерев’яними або металевими щитами. Після цього стакан з допомогою захватів переносять до проектного місця і на висоті 8-10 см суміщають риски, нанесені масляними фарбами на бокових поверхнях фундаменту з металевими штирями.

Правильність розташування осей перевіряється і якщо вони встановленні не вірно, то процес монтажу повторюють. Після монтажу проводиться часткове засипання. Фундаменті балки монтують одразу після монтажу у фундаментів на спеціальні фундаментні столики або обрізки фундаменту з ретельним вивірюванням висотних відміток, з допомогою нівеліра. Згодом проводять повне засипання котловану .

Монтаж колон:

Монтаж колон здійснюється з безпосереднім розкладанням за допомогою фрикційних захватів. Після розкладання перед монтажем колони оглядають, перевіряють цілісність, розміри і позначки стакана фундаменту. Після цього колону обладнують навісними драбинами, хомутами для навішування підмостків, струбцинами для навішування розчалок. З врахуванням способу монтажу колони піднімають встановлюють в проектне положення з вивіренням, шляхом суміщення рисок на бокових поверхнях колони і стакана. Вертикальність колони перевіряють двома теодолітами встановлені на двох взаємоперпендикулярних осях або за допомогою виска. Тимчасове закріплення колон здійснюють за допомогою кондукторів.

Монтаж ферм::

Підготовка до монтажу кроквяних і підкроквяних балок і ферм у основному полягає в очищенні закладних деталей, нанесенні осьових рисок, закріпленні відтяжок і розчалювань (при потребі). На кроквяних фермах установлюють розпірки, якими вони будуть кріпитися до суміжних ферм.

Залежно від прольотів балок і ферм, наявності в них монтажних петель чи отворів застосовують балкові у вигляді плоских ферм або траверси з захваткою конструкції за дві або чотири точки.

Кроквяні й підкроквяні балки і ферми встановлюють на оголовки колон, вивіряючи їхнє положення в плані по рисках розбивочних осей, нанесених на опорах. Установка кроквяних балок і ферм спрощується тим, що їх опорними накладними листами з отворами наводять на анкерні болти, що є на закладних деталях оголовків колон і опорних поверхонь підкроквяних балок і ферм. Балки і ферми на опорах наводять за допомогою відтяжок. Тимчасово кроквяні балки і ферми закріплюють на анкерних болтах.

Підкроквяні балки і ферми встановлюють на оголовки колон, вивіряючи їхнє положення в плані тільки по рисках розбивочних осей. Відразу після укладання їх закріплюють на колонах зварюванням опорних закладних деталей.

Вертикальність положення ферм і тимчасове їхнє розкріплення забезпечують за допомогою розчалювань і розпірок.

Розчалюваннями, закріпленими за верхній пояс ферм, розкріплюють першу й другу ферми до укладання по них і закріплення зварюванням плит покриття. Для ферм прольотом 18 і 24 м ставлять дві пари розчалювань, а для ферм прольотом 30 м - три пари (в середині й у чвертях прольотів). При натягу й закріпленні розчалювань перевіряють прямолінійність верхнього пояса й вертикальність площини ферм. Розпірки ставлять, починаючи з третьої по ходу монтажу ферми, прикріплюючи останню до раніше змонтованої ферми, на якій вже покладені й приварені плити покриття.

Розпірки часто встановлюють по одній при прольоті ферм 18 м і по дві при прольотах 24 і 30 м у 1/3 прольоту.

Розпірки кріплять струбцинами до верхнього пояса встановлюваної ферми, а до нижнього звисаючого вниз кінця прив'язують прядив'яну мотузку, спущену з плит покриття раніше змонтованих ферм. Після установки ферми краном розпірки піднімають і кріплять струбцинами до раніше змонтованої ферми. Тільки після цього можна розстроповувати ферму. Але в ході укладання і приварки плит покриття в монтованому осередку розпірки знімають.

Монтаж прогонів і профлиста:

До несучих елемен- тів прогони кріпляться за допомогою гнутих кутників або кутників із гарячекатаної сталі та бол- тового з’єднання. Тип прогонів (Z або C), їхня висота і тов- щина, а також крок оцинкованих прогонів визначаються про- ектом, або за допо- могою каталогу «Та- блиці навантажень Z- і C-прогонів», де наведені таблиці навантажень для різ- них схем використан- ня прогонів (одно-, дво- або багатопроліт- ної схеми опирання) та детально описані методи підбору оптимальних варіантів використан- ня прогонів. До оцинкованих прогонів кріпить- ся самонарізними болтами у кожну хвилю несучий про- фільований лист Т40-Т92 широкими полицями догори (для утепленої покрівлі), або широ- кими донизу (для холодної). Висота профілю підбирається в залежності від заданих проектом навантажень та кроку прогонів. На профільований лист уклада- ється пароізоляційна плівка, стики якої необхідно проклеї- ти спеціальною клейкою стрічкою. Після цього на металопрофіль, перпендикулярно скату, монтують- ся дистанційні (проміжні) Z-прогони товщиною t=1,0; 1,25; 1,5 мм, в залежності від обраного кроку прогонів та від типу покрівель- ного (верхнього) профлиста. Дистанційний Z-прогон монту- ється до несучого (нижнього) самонарізами у кожну хвилю . По всій довжині дистанційного Z-прогону проклеюється термопрокладка товщиною 3 або 5 мм та шириною 50 або 70 мм для усунення містка холоду. Після цього укладають утеплювач , по поверхні якого, паралельно лінії карнизу, уклада- ється супердифузійна мембрана з напуском, ширина котрого вказана на рулоні. Тип покрівельного прапецеєвидного листа (рис.3, поз.13) вибирається в залежності від заданих в технічно- му проекті навантажень на покрівлю та від кроку дистанційних прогонів. Монтується покрівельний лист за допомогою самонарізів у кожну хви- лю. Вздовж повздовжнього стику листів необхідно укласти клейкий ущільнювач товщиною 3 мм та шириною 10 мм (3х10) та скріпити листи між собою по стику самонарізами через кожні 300-500 мм (рис.3.1) в залеж- ності від товщини металопрофілю.

Монтаж сендві- панелей

Інструкція кріплення стінових виробів в першу чергу починається з підготовки основи для нижнього сендвіча. До цоколю закріплюємо горизонтальну напрямну, це може бути U-подібний профіль або металевий куточок з товщиною прокату не менше 1 мм.прі необхідності між цоколем і направляючими і між сендвічем і направляючими прокладається герметик, по всій висоті колон каркаса необхідно встановити самоклеющу ущільнювальну стрічку. Кріпити її необхідно по посередині колони з розрахунку: проміжні опори - 1 шт. А в місцях вузла панелей - 2 шт. (Не менше 30 мм від краю виробу).Застосовуючи спеціальні захвати і підйомний механізм, встановлюємо на напрямні сендвіч так, щоб він своєю власною вагою придавила ізоляцію. Виходячи з довжини і товщини виробу, визначається кількість захоплень (один захват призначений для підйому панелі товщиною не більше 100 мм і довжиною не більше 6 м, товщиною більше 100 мм і довжиною не більше 4,5 м). Використовуючи спеціальні струбцини, притискаємо до колон встановлену панель, при цьому вкрай важливо стежити за цілісністю полімерного покриття виробу. Після цього, із застосуванням рівня, перевіряємо установку панелі по горизонталі.

15. Вказівки щодо виконання робіт в зимових умовах.

Зимовими вважаються умови, коли середньодобова температура навколишнього середовища знижується до 5 °С і протягом 1 доби падає нижче 0 °С. При негативних температурах вода, що не прореагувала з цементом, перетворюється на лід і, як тверде тіло, в хімічний зв'язок з цементом не вступає, бетон не твердіє. Одночасно в бетоні розвиваються сили внутрішнього тиску, викликані збільшенням (приблизно на 9 %) об'єму води при перетворенні її в лід. При ранньому заморожуванні бетону його структура, що не окріпнула, не може протистояти цим силам і руйнується. При подальшому відтаванні замерзла вода знов перетворюється на рідину, і реакція твердіння поновлюється, проте зруйновані зв'язки в бетоні повністю не відновлюються. Якщо бетон до замерзання придбав певну міцність, то згадані вище процеси не мають на нього негативної дії. Мінімальна міцність, при якій заморожування для бетону безпечне, називається критичною і залежить від класу бетону, вигляду і умов експлуатації конструкцій.

При проведенні бетонних робіт повинні одночасно вирішуються дві взаємо-пов’язані задачі: технологічна (забезпечення необхідної якості бетону до зада-ного терміну) і економічна ( забезпечення мінімальної витрати матеріальних і енергетичних ресурсів).

Технологічну задачу вирішують застосуванням відповідних методів витримки бетону. Методи зимового бетонування необхідно вибирати на підставі техніко-економічного аналізу.

16. Вказівки з техніки безпеки.

1. На ділянці (захватці), де ведуться монтажні роботи, не допускається виконання інших робіт і знаходження сторонніх осіб.

2. При зведенні будівель і споруд забороняється виконувати роботи, пов'язані із знаходженням людей в одній секції (захватці, ділянці) на поверхах (ярусах), над якими виробляється переміщення, установка і тимчасове закріплення елементів збірних конструкцій або устаткування.

При зведенні односекційних будівель або споруд одночасне виконання монтажних і інших будівельних робіт на різних поверхах (ярусах) допускається за наявності між ними надійних (підтверджених відповідним розрахунком на дію ударних навантажень) міжповерхових перекриттів по письмовому розпорядженню головного інженера після здійснення заходів, що забезпечують безпечне виробництво робіт, і за умови перебування безпосередньо на місці робіт спеціально призначених осіб, відповідальних за безпечне виробництво монтажу і переміщення вантажів кранами, а також за здійснення контролю за виконанням кранівником, стропальником і сигнальником виробничих інструкцій по охороні праці.

3. Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їх подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного.

4. Забороняється підйом збірних залізобетонних конструкцій, що не мають монтажних петель або міток, що забезпечують їх правильне стропування і монтаж.

5. Очищення належних монтажу елементів конструкцій від бруду і пилу слід робити до їх підйому.

6.Строповку конструкцій і устаткування слід виробляти вантажозахватними засобами, що задовольняють вимогам п. 7.4 [СНиП III-4-80• Техника безопасности в строительстве] цього розділу і що забезпечують можливість дистанційної розстроповки з робочого горизонту у випадках, коли висота до замку вантажозахватного засобу перевищує 2 м.

7. Елементи монтованих конструкцій або устаткування під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування і обертання гнучкими відтяжками.

8.Не допускається перебування людей на елементах конструкцій і устаткування під час їх підйому або переміщення.

9.Під час перерв в роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій і обладнання в висячому положенні.

10.Розчалки для тимчасового закріплення монтованих конструкцій повинні бути прикріплені до надійних опор (фундаментів, якорів і т. п.). Кількість розчалок, їх матеріали і перетин, способи натягнення і місця закріплення встановлюються проектом виробництва робіт. Розчалки повинні бути розташовані за межами габаритів руху транспорту і будівельних машин. Розчалки не повинні торкатися гострих кутів інших конструкцій. Перегин розчалок в місцях зіткнення їх з елементами інших конструкцій допускається лише після перевірки міцності і стійкості цих елементів під дією зусиль від розчалок.

11. Для переходу монтажників з однієї конструкції на іншу слід застосовувати інвентарні драбини, перехідні містки і трапи, що мають огорожу.

Не допускається перехід монтажників по встановлених конструкціях і їх елементах (фермах, ригелях і т. п.), на яких неможливо встановити огорожу, що забезпечує ширину проходу відповідно до п. 2.24 [СНиП III-4-80• Техника безопасности в строительстве], без застосування спеціальних запобіжних пристосувань (надійно натягнутого уздовж ферми або ригеля каната для закріплення карабіна запобіжного поясу і ін.).

12. Встановлені в проектне положення елементи конструкцій або устаткування повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їх стійкість і геометрична незмінність.

Розстропування елементів конструкцій і устаткування, встановлених в проектне положення, слід робити після постійного або тимчасового надійного їх закріплення. Переміщати встановлені елементи конструкцій або устаткування після їх розстропування, за винятком випадків, обгрунтованих ППР, не допускається.

13. Не допускається виконувати монтажні роботи на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більш, при ожеледі, грозі або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт. Роботи по переміщенню і установці вертикальних панелей і подібних їм конструкцій з великою вітрильністю слід припиняти при швидкості вітру 10 м/с і більш.

14. Не допускається знаходження людей під монтованими елементами конструкцій і устаткування до установки їх в проектне положення і закріплення.

При необхідності знаходження тих, що працюють під монтованим устаткуванням (конструкціями), а також на устаткуванні (конструкціях) повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують безпеку тих, що працюють.

15. Навісні монтажні майданчики, драбини і інші пристосування, необхідні для роботи монтажників па висоті, слід встановлювати і закріплювати на монтованих конструкціях до їх підйому.

16. При виробництві монтажних (демонтажних) робіт в умовах робочого підприємства, експлуатовані електромережі і інші інженерні системи, що діють, в зоні робіт повинні бути, як правило, відключені, закорочені, а устаткування і трубопроводи звільнене від вибухонебезпечних, пальних і шкідливих речовин.

17. При виробництві монтажних робіт не допускається використовувати для закріплення технологічного і монтажного оснащення устаткування і трубопроводи, а також технологічні і будівельні конструкції без узгодження з лицями, відповідальними за правильну їх експлуатацію.

18. До виконання монтажних робіт необхідно встановити порядок обміну умовними сигналами між особою, керівником монтажем і машиністом (мотористом). Всі сигнали подаються тільки однією особою (бригадиром монтажної бригади, ланковим, такелажником-стропильником), окрім сигналу «Стоп», який може бути поданий будь-яким працівником, що помітив явну небезпеку.

В особливо відповідальних випадках (при підйомі конструкції із застосуванням складного такелажу, методу повороту, при насуванні великогабаритних і важких конструкції, при підйомі їх двома або більш механізмами і т. п.) сигнали повинен подавати тільки бригадир монтажної бригади у присутності інженерно-технічних працівників, відповідальних за розробку і здійснення технічних заходів щодо забезпечення вимог безпеки.

19. При насуванні (пересуванню) конструкцій і устаткування лебідками вантажопідйомність гальмівних лебідок і поліспастів повинна бути рівна вантажопідйомності тягових, якщо інші вимоги не встановлені проектом.

20. Монтаж конструкцій кожного подальшого ярусу (ділянки) будівлі або споруди слід виробляти тільки після надійного закріплення всіх елементів попереднього ярусу (ділянки) згідно проекту.

21. Навісні металеві драбини висотою більше 5 м повинні задовольняти вимогам п. 2.24 [СНиП III-4-80• Техника безопасности в строительстве] або бути захищені металевими дугами з вертикальними зв'язками і надійно прикріплені до конструкції або до устаткування. Підйом робітників по навісних драбинах на висоту більше 10 м допускається в тому випадку, якщо драбини обладнані майданчиками відпочинку не рідше ніж через кожні 10 м по висоті.

22. При монтажі каркасних будівель встановлювати подальший ярус каркаса допускається тільки після установки захисних конструкцій або тимчасових огорож на попередньому ярусі.


17. Список літератури

1. Черненко В.К., Осипов О.Ф., Тонкачаеев Г.М. та інші. Технологія монтажу будівельних конструкцій. - Київ 2010.

2. Бороздин, Коломоец, Серебренный. Технико-экономическое обосннование выбора монтажных кранов и приспособлений. 1973р .

3. Акимова Л. Д, Амосов Н. Г., Бадьин Г. М. и др. Технология строительного производства,-Л.: Стройиздат, 1987.

4. Беринекий И. Ц., Савчик А. Д. Монтаж строительных конструкций. Методические указания.- Львов, политехи, ин-т, 1982.

5. Беринекий И. Ц., НиколаевB. Л. Вычислительная техника в проектирование технологии и организации строительства.-Львов: Вища шк., 1984.

6. Бороздин И.Г. и др. Технико-экономические обоснования виборов кранов и приспособлений.- М.: Стройиздат, 1973.

7. Економічні нормативи. Норми продуктивності на загально будівельні роботи в агропромисловому будівництві. Частина 1/ Київ - 2005.

8. Тоже. Сборник 4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1.-М.:СтройиздатД987.

9. То же. Сборник 5.Монтаж металлических конструкций. Вып.1 - М.: Стройиздат, 1986.

10. То же. Сборник 22.Сварочные работы. Вып. 1.-М.: Стройиздат, 1988.

11. Литвинов О.О. и др. Технологи строительного производства.-Киев: Вища шк., 1985.

12. Нифентов А.И., Рудаков В.В., Кваснецкий А. Д. Краткий справ очник строителя.-Киев: Будівельник, 1987.

13. Рутко векни Б. И., Сабалдырь В.П., Справ очник производителя работ в промышленном строительстве. -М.: Стройиздат, 1980.

14. Схема операционного контроля качества строительно-монтажных работ. -Киев: Будівельник, 1978.

15. Строительные нормы и правила (СНиП 3.01.0185). Организация строительного производства. — М.: Стройиздат, 1986.

16. Строительные нормы и правила (СНиП Ш-4-80). Правила производства и приемкиработ. Техника безопасности в строительстве. - М.: Стройиздат, 1981

17. Технология и организация монтажа строительных конструкций: Справочни. (Под ред. В.К. Черненко, В.Ф. Баранникова). Киев: Будивельник, 1988.


Додаток 1

КТА-50

Источник: портал www.KazEdu.kz

Другие материалы

  • Розширення центральної опалювальної котельні середньої потужності
  • ... 4.1 Характеристика котлів марки ДЕ-4–14ГМ У зв'язку з розширенням котельні виникає потреба вибору котельного агрегату. Зважаючи на те, що котли ДЕ-4–14ГМ мають високий ККД та добре зарекомендували себе в роботі, а також підходять для розширення своєю потужністю, обираємо саме цей котел. ...

  • Кладка фундаменту
  • ... на будівельному майданчику. Спочатку заготовлюють камені, ставлять ящики з розчином, лотки і жолоби, по яких спускають камінь і розчин. Кладка фундаментів з буту «під лопатку»: у траншеях завглибшки 1,25 м, розставляють ящики для розчину на брівці траншеї на відстані 3–5 м один від одного ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info