Розробка моделей, які детально описують роботу системи тестування знань

Узнать стоимость написания работы

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до курсової роботи: 56 сторінок, 20 рисунків, 5 літературних джерел.

Метою роботи є розробка моделей, які детально описують роботу системи тестування знань. Об’єкт дослідження - моделі аналізу, проектування та розгортання.

Дослідження моделей та їх побудова проводилась в системі Rational Rose, яка забезпечила використання всіх необхідних засобів проектування. У ході роботи було розроблено наступні діаграми: класів проектування, класів діяльності, компонентів та розміщення.

RATIONAL ROSE, МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ, МОДЕЛЬ ПРОЕКТУВАННЯ, МОДЕЛЬ РОЗГОРТАННЯ.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к курсовой работе: 56 страниц, 20 рисунков, 5 литературных источников.

Цель работы – разработка моделей, которые подробно описывают работу системы тестирования знаний. Объект исследования – модель анализа, проектирования и развертывания.

Исследование моделей и их построение проводились в системе Rational Rose, которая обеспечила использование всех необходимых средств проектирования. В ходе работы было разработаны следующие диаграммы: классов анализа, классов проектирования, компонентов и размещения.

RATIONAL ROSE, МОДЕЛЬ АНАЛИЗА, МОДЕЛЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, МОДЕЛЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ.


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………

6

Розділ 1. Процес моделювання ресурсів...……...……………………………

7

Розділ 2. Постановка задачі…………………………………………………..

8

Розділ 3. Розробка моделі аналізу…...……………………………………….

9

3.1. Діаграма класів аналізу……………………………………………..

9

Розділ 4. Розробка моделі проектування.…………………………………….

9

4.1. Діаграма класів проектування…………………………………...…

19

Розділ 5. Розробка моделі розгортання………………………......………...…

52

5.1. Діаграма компонентів……...………………………………………..

52

5.2. Діаграма розміщення………...…………………………………...…

54

ВИСНОВКИ…………………………………………………….…………...…

55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………

56


ВСТУП

На сьогоднішній день є актуальною проблема вибору професії для випускників та абітурієнтів. В сучасному різноманітті професій дуже важко зорієнтуватися та обрати саме те, що до вподоби. Стрімкий розвиток економіки, науки, суспільства призвело до появи нових та модернізації старих спеціальностей. Тому юнаки та дівчата часто не можуть зорієнтуватися в дорослому житті. Для таких випадків існують спеціалізовані тести, що визначають вподобання, таланти, рівень знань людини та надають рекомендації щодо схильностей, спеціальності, подальшого навчання тощо.

Існує декілька веб-сайтів, які містять тести для визначення майбутньої професії. Вони пропонують їх в якості не найважливішого аспекту, а скоріше задля розваги. Кожна людина потребує насамперед індивідуального підходу, та повної і вичерпної відповіді на своє запитання. Молодь мало замислюється над майбутнім, тому є багато випадків, коли студент змінює обрані спеціальність, факультет, або навіть учбовий заклад. Все це супроводжується численною документацією, стресом та згаяним часом. Тому найкраще кожному пройти перед подальшим навчанням спеціалізовані тести, що допоможуть краще зрозуміти самого себе.

Для розробки такого веб-додатку потрібно ретельно його спроектувати. Неодмінною умовою успішної реалізації інформаційної системи є чітке і якомога більш повне формування вимог щодо розробки системи, а також її адекватний опис на стадії проектування.


РОЗДІЛ 1: ПРОЦЕС МОДЕЛЮВАННЯ РЕСУРСІВ

На етапі проектування системи тестування знань необхідно розробити наступні моделі:

• модель аналізу;

• модель проектування;

• модель розгортання.

Створення моделі аналізу необхідне для того, щоб проаналізувати роботу системи та встановити зв’язки між її елементами.

Модель проектування – це розширена модель аналізу. Тобто її призначення полягає у створенні повного деталізованого опису внутрішньої архітектури і алгоритмів роботи системи. Вона описує взаємодію між класами; показує, як саме функції системи виконуються класами. Чільна увага приділяється проектуванню класів (їх атрибутів та методів).

Кожна модель проектування має своє фізичне представлення – модель розгортання. Вона демонструє файлову структуру системи та її фізичну архітектуру.

РОЗДІЛ 2: ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

На етапі проектування системи тестування знань необхідно розробити наступні моделі:

• модель аналізу;

• модель проектування;

• модель розгортання.

Модель аналізу включає в себе діаграму класів аналізу, яка є праобразом

діаграми класів проектування. Діаграма класів аналізу повинна відображати структуру даної системи, типи її об’єктів та зв’язок зі сторонньою базою даних викладачів, яка знаходиться на сайті Міністерства освіти і науки України.

В рамках моделі проектування необхідно створити діаграму класів проектування для більш деталізованого опису внутрішньої структури об’єктів системи (їх атрибутів та методів) та зв’язків між ними.

В рамках моделі розгортання необхідно розробити діаграму компонентів та діаграму розміщення.

Діаграма компонентів повинна демонструвати особливості фізичного представлення системи, тобто перелік файлів, з яких вона складається та їх взаємозв’язок.

На діаграмі розміщення слід показати візуалізацію елементів і компонентів системи, існуючих лише на етапі її виконання. Ті компоненти, які не використовуються на етапі виконання, відобразити на діаграмах компонентів.

Діаграма розміщення, по суті, завершує процес об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування для даної системи тестування і її розробка є останнім етапом специфікації моделі.


РОЗДІЛ 3: РОЗРОБКА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ

3.1 Діаграма класів аналізу

Для відображення методів кожного об’єкту було використано діаграму класів проектування:

Рис.1 – Діаграма класів аналізу

START PAGE – головна сторінка сайту. До неї потрапляє незареєстрований або неавторизований користувач, де він має змогу авторизуватися або зареєструватися, дізнатись про сам ресурс, пройти тест, здійснити пошук ВНЗ та викладачів (кураторів).

Завдяки контролеру log in/reg відбувається авторизація чи реєстрація. При цьому контролер звертається до таблиці бази даних USERS.

Усі користувачі незалежно від статусу можуть редагувати власний кабінет. Це забезпечує контролер edit “my account”, який звертається до бази даних USERS.

Адміністратор редагує наповнення головної сторінки сайту (інформація про ресурс та новини) засобами контролера manage the content, який підключається до сторінки даних content.

Усі користувачі можуть обмінюватись між собою повідомленнями через інтерфейс Messages, який зберігає повідомлення у таблиці даних messages db за допомогою контролера exchange data.

Адміністратор має функцію додавати користувачів у “чорний список” та потім видаляти їх звідти на сторінці “чорного списку” (інтерфейс black list) через контролер not blacklisted, який, у свою чергу, звертається до сторінки даних USERS.

Розглянемо папку search curator pack:

Рис.2 – Папка search curator pack

Пошук викладачів (кураторів) може здійснювати гість, звичайний користувач та модератор за допомогою інтерфейсу search curator page. На сторінці заповнюється форма (місто, ВНЗ, спеціалізація та ім’я), потім відправляється запит (контролер search curator) до таблиці даних USERS, яка має зв’язок “частина - ціле” з таблицею Universities.

Далі, завдяки контролеру make results, дані надсилаються до сторінки з результатами пошуку (інтерфейс results for search cur.)


Розглянемо папку test pack:

Рис.3 – Папка search test pack

На сторінці тестування (інтерфейс test page) гість та користувач обирають потрібний тест, заповнюючи форму (спеціалізація, тест). Далі система відправляє запит до таблиці бази даних TESTS і на основі отриманих даних формує сторінку з тестом (контролер passing the test), куди, у свою чергу, надходять дані з таблиць TESTS answers та TESTS questions (зв’язок “частина - ціле” з таблицею TESTS).

Потім за допомогою контролера make test result створюється сторінка з результатом (інтерфейс result of test та result of test for user). Відмінність цих сторінок у тому, що зареєстрований користувач має змогу одразу переглянути статистику, а гість – зареєструватися безпосередньо з цієї сторінки.

Розглянемо папку search univ. pack:

Рис.4 – Папка search univ. pack

Пошук ВНЗ може здійснювати гість, звичайний користувач та модератор за допомогою інтерфейсу search univ. page. На сторінці заповнюється форма (місто, спеціалізація, приватний чи державний та ім’я), потім відправляється запит (контролер search univ.) до таблиці Universities.

Далі, завдяки контролеру make results дані надсилаються до сторінки з результатами пошуку (інтерфейс results for search cur.). Модератор може редагувати дані про ВНЗ безпосередньо на цій сторінці і повертати оновленні дані за допомогою контролера edit univ назад до таблиці Universities.

Розглянемо папку history pack:

Рис.5 – Папка search history pack

Звичайний зареєстрований користувач має змогу переглядати історію свого пошуку ВНЗ. Для цього контролер make history відправляє запит до таблиці бази даних history db, яка, у свою чергу, підключається до таблиці Universities (зв’язок “частина - ціле” з таблицею history db). Звідти, за допомогою контролера make results дані надходять до сторінки з результатами (інтерфейс result page).


Розглянемо папкуmake stat pack:

Рис.6 – Папка search make stat pack

Звичайний зареєстрований користувач та куратор мають змогу переглядати статистику безпосередньо в своєму особистому кабінеті. Для звичайного користувача це результати пройдених тестів (підключення таблиць TESTS та TESTS results), а для куратора – результати його групи (підключення таблиць groups (зв’язок “частина - ціле” з таблицею USERS), TESTS та USERS). Дані повертаються із таблиці STAT (контролер make stat / make stat fo curator) назад до особистого кабінету.

Розглянемо папку level up pack:

Рис.7 – Папка search level up

Звичайний користувач може надіслати заявку адміністратору на присвоєння статусу куратора чи адміністратора (інтерфейс level up). Так як і куратор може надіслати заявку на присвоєння статусу адміністратора (інтерфейс level up). Заявка надсилається до сторінки заявок засобами контролера send.

Далі адміністратор переглядає детальні данні користувача (наприклад дата реєстрації, наявність у чорному списку) у таблиці USERS (заявка на присвоєння статусу модератора) або (заявка на присвоєння статусу куратора) на сторонньому ресурсі (external resource) у базі даних викладачів (teachers db).

Розглянемо папку operation with groups pack:

Рис.8 – Папка operation with groups pack

На сторінці “Групи” (інтерфейс operation with groups) куратор може створювати нову групу, видаляти стару та редагувати, змінюючи кількість студентів у ній. Засобами контролера operation with groups (с) відбувається обмін даними з таблицею groups (зв’язок “частина - ціле” з таблицею USERS)

Розглянемо папку make test pack:

Рис.9 – Папка make test pack

Для створення нового тесту куратор переходить до сторінки створення тестів (інтерфейс make test form), яка являє собою форму для введення даних. Засобами контролера test preparation відбувається передача даних до таблиці TESTS, якій підпорядковані таблиці TESTS questions, TESTS answers і TESTS results (зв’язок “частина-ціле”).

РОЗДІЛ 4: РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОЕКТУВАННЯ

4.1. Діаграма класів проектування

Для відображення методів кожного об’єкту було використано діаграму класів проектування.

Рис. 10 – Діаграма класів проектування

START PAGE – граничний клас, представлений головною сторінкою.

Методи класу:

• log_in_or_reg() – авторизація чи реєстрація

• search_cur() – здійснення пошуку викладачів (кураторів)

• search_univ() – здійснення пошуку ВНЗ

• pass_the_test() – проходження тестів.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• log in / reg

• search cur. pack

• search univ. pack

• tests pack

• edit my account.

“my acсount” – граничний клас, представлений особистим кабінетом користувача, який авторизувався як звичайний користувач.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• level – статус;

• name – повне ім’я;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• account_info – додаткова інформація про користувача

• date_of_reg – дата реєстрації

• curator – викладач (куратор)

• university - ВНЗ

Методи класу:

• edit_account() – редагування особистого кабінету

• level_up() – зміна статусу

• tests() – проходження тестів

• search_curator() – пошук кураторів

• search_univ.() – пошук ВНЗ

• make_stat() – створення статистики

• exit() – вихід.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• edit my account

• operation with groups pack

• make test pack

• level up pack

• make stat pack

• log in / reg

• Messages.

“my account (curator)” – граничний клас, представлений особистим кабінетом користувача, який авторизувався як куратор.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• level – статус;

• name – повне ім’я;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• account_info – додаткова інформація про користувача

• date_of_reg – дата реєстрації

• university - ВНЗ

Методи класу:

• edit_account() – редагування особистого кабінету

• level_up () – зміна статусу

• operation_with_groups() – редагування груп

• make_stat() – створення статистики

• exit() – вихід.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• edit my account

• operation with groups pack

• make test pack

• level up pack

• make stat pack.

• log in / reg

• Messages.

“my acсount (admin)” – граничний клас, представлений особистим кабінетом користувача, який авторизувався як адміністратор.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• level – статус;

• name – повне ім’я;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• account_info – додаткова інформація про користувача

• date_of_reg – дата реєстрації

Методи класу:

• edit_account() – редагування особистого кабінету

• confirm_reject_requests() – підтвердження чи відхилення заявок на зміну статусу

• add_into_delete_from_black_list() – додавання та видалення з чорного списку

• edit_content() – редагування інформації на головній сторінці (новини, інформація про ресурс).

• exit() – вихід.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• edit my account

• Messages

• log in / reg

• manage the content

• black list.

“my acсount (moderator)” – граничний клас, представлений особистим кабінетом користувача, який авторизувався як модератор.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• level – статус;

• name – повне ім’я;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• account_info – додаткова інформація про користувача

• date_of_reg – дата реєстрації

Методи класу:

• edit_account() – редагування особистого кабінету

• edit_univ() – редагування ВНЗ

• tests() – перегляд та проходження (тестування) тестів

• search_curator() – пошук кураторів

• search_univ.() – пошук ВНЗ

• exit() – вихід.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• edit my account

• search cur. pack

• search univ. pack

• tests pack

• log in / reg

• Messages.

Black list - граничний клас, представлений сторінкою з переліком користувачів, які перебувають у чорному списку.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• name – повне ім’я;

Методи класу:

• Delete() – видалення з чорного списку.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• not blacklisted

• “my account” admin.

MESSAGES - граничний клас, представлений сторінкою для обміну повідомленнями з іншими користувачами.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• name – повне ім’я;

• message – повідомлення.

Методи класу:

• input_data() – введення даних.

• new() – нове повідомлення;

• delete() – видалення повідомлення;

• cancel() – відмінити;

• send() – відправити

• reply() – відповісти.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• exchange data

• “my account”

• “my account” curator

• “my account” moderator

• “my account” admin.

Manage the content - керуючий клас, який відповідає за функцію редагування наповнення головної сторінки (новини, інформація про ресурс).

Методи класу:

• input_data() – введення даних.

• delete() – видалення інформації;

• add() – додавання інформації;

• change() – зміна інформації.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• START PAGE

• content

• “my account” admin.

Not blacklisted - керуючий клас, який відповідає за функцію видалення користувача з чорного списку.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• blacklisted_or_not – наявність користувача у чорному списку.

Методи класу:

• send_data – відправка даних;

• data_back – повернення даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• blacklist

• USERS.

Edit my acconunt - керуючий клас, який відповідає за функцію редагування інформації особистого кабінету користувача.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• name – ім’я користувача;

• password – пароль до облікового запису;

• account_ifo – додаткова інформація про користувача.

Методи класу:

• input_data() – введення даних.

• send_data – відправка даних;

• data_back – повернення даних.

• change_password – зміна паролю;

• change_name – зміна імені користувача;

• сhange_acc_info – зміна додаткової інформації про користувача.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• USERS

• “my account”

• “my account” curator

• “my account” moderator

• “my account” admin.

Exchange data - керуючий клас, який відповідає за функцію доставки та відправки повідомлень.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• name – повне ім’я;

• message – повідомлення.

Методи класу:

• send_data – відправка даних;

• data_back – повернення даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• messages

• messages db (взаємний зв’язок).

log in / reg - керуючий клас, який відповідає за функцію авторизації та реєстрації.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль.

Методи класу:

• input_data() – введення даних.

• successful() – авторизація успішна;

• not successful() – не успішна авторизація;

• send_data() – відправка даних;

• data_back() – повернення даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• START PAGE

• USERS

• “my account”

• “my account” curator

• “my account” moderator

• “my account” admin.

Messages db - таблиця бази даних, яка призначена зберігання повідомлень користувачів.

Атрибути:

• id – унікальній номер користувача;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• name – ім’я користувача;

• level – статус;

• account_info – додаткова інформація про користувача;

• blacklisted_or_not – наявність у чорному списку;

• date_of_reg – дата реєстрації.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• USERS

• exchange data (взаємний зв’язок).

USERS - таблиця бази даних, яка призначена зберігання даних про користувачів.

Атрибути:

• id – унікальній номер користувача;

• level – статус;

• blacklisted_or_not – наявність у чорному списку;

• username – ім’я облікового запису;

• password – пароль;

• account_info – додаткова інформація про користувача;

• date_of_reg – дата реєстрації.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• log in / reg

• messages db (взаємний зв’язок)

• not blacklisted

• edit my account

content - таблиця бази даних, яка призначена зберігання інформації з головної сторінки (новини).

Атрибути:

• id – унікальній номер користувача;

• message – повідомлення;

• date – дата.

Асоціативні зв’язки з наступними класами та папками:

• manage the content (взаємний зв’язок).

Розглянемо папку tests pack:

Рис.11 – Папка test pack

test page– граничний клас, представлений сторінкою проходження тестів.

Методи класу:

• input_data() – введення даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account”

• “my account” curator

• START PAGE

• create test.


Result of test – граничний клас, представлений сторінкою з результатами тесту.

Методи класу:

• choose_another_test() – пройти другий тест;

• pass_again() – пройти ще раз;

• register() – регістрація.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make test result.

Result of search for USER – граничний клас, представлений сторінкою з результатами тесту для користувача.

Методи класу:

• choose_another_test() – пройти другий тест;

• pass_again() – пройти ще раз;

• don’t_save() – не зберігати результат;

• view_stat() – переглянути статистику.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make test result.

Create test - керуючий клас, який відповідає за функцію авторизації та реєстрації.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер;

• name – назва тесту;

• subject – предмет.

Методи класу:

• choose() – вибір варіанту відповіді.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• passing the test

• test page

• TESTS

passing the test - керуючий клас, який відповідає за функцію проходження тесту.

Атрибути класу:

• answer – запитання;

• question – відповіді.

Методи класу:

• input_data() – вибір варіанту відповіді.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• create test

• make test result

• TESTS answers

• TESTS questions.

make test result - керуючий клас, який відповідає за сторінку з результатом проходження тесту.

Атрибути класу:

• result – результат.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• result of test

• result of test for user

• TESTS results.

TESTS - таблиця бази даних, яка призначена зберігання тестів.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• name – назва тесту;

• subject – предмет;

• author – автор тесту.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• create test

Зв’язок “частина – ціле”

• TESTS answers

• TESTS questions

• TESTS results.

TESTS answers - таблиця бази даних, яка призначена зберігання відповідей на тест.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• answer – відповідь на питання тесту.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• passing the test.

Зв’язок “частина – ціле”

• TESTS.

TESTS questions - таблиця бази даних, яка призначена зберігання питань до тесту.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• question – питання тесту.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• passing the test.

Зв’язок “частина – ціле”

• TESTS.

TESTS results - таблиця бази даних, яка призначена зберігання результатів тесту.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• result – результат тесту.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make test resul.

Зв’язок “частина – ціле”

• TESTS.

Розглянемо папку search curator pack:

Рис.12 – Папка search curator pack

search curator page - граничний клас, представлений сторінкою пошуку викладача.

Методи класу:

• input_data – введення даних;

• search() – пошук.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account”

• “my account” moderator

• START PAGE

• search curator.

search curator - керуючий клас, який відповідає за пошук викладача в таблиці бази даних.

Атрибути класу:

• name – ім’я;

• specialization – спеціалізація;

• university – ВНЗ;

• city – місто.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних;

• search() – пошук.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• search curator page

• USERS

make results for search cur.- керуючий клас, який відповідає за формування результату пошуку.

Атрибути класу:

• name – ім’я;

• specialization – спеціалізація;

• university – ВНЗ;

• city – місто;

• info – додаткова інформація про викладача.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• result for search cur.

• USERS.

Universities - таблиця бази даних, яка призначена зберігання даних про ВНЗ.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• name – назва;

• specialization – спеціалізація;

• national_or_private – національний чи приватний;

• city – місто;

• info – додаткова інформація.

Зв’язок “частина – ціле”

• USERS

Розглянемо папку search uviv. pack:

Рис.13 – Папка search univ. pack

search univ. page - граничний клас, представлений сторінкою пошуку викладача.

Методи класу:

• input_data – введення даних;

• search() – пошук.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• START PAGE

• “my account”

• “my account” moderator

• Search univ.

search uviv - керуючий клас, який відповідає за пошук викладача в таблиці бази даних.

Атрибути класу:

• name – назва;

• specialization – спеціалізація;

• national_or_private – національний чи приватний;

• city – місто;

Методи класу:

• send_data() – відправка даних;

• search() – пошук.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• search univ. page

• Universities.

make results for search univ. - керуючий клас, який відповідає за формування результату пошуку.

Атрибути класу:

• name – назва;

• specialization – спеціалізація;

• national_or_private – національний чи приватний;

• city – місто;

• info – додаткова інформація про ВНЗ.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make results for search univ.

• edit univ.

edit univ. - керуючий клас, який відповідає за формування результату пошуку.

Атрибути класу:

• name – назва;

• specialization – спеціалізація;

• national_or_private – національний чи приватний;

• city – місто;

• info – додаткова інформація про ВНЗ.

Методи класу:

• add() – додавання інформації

• change() – зміна інформації

• delete() – видалення інформації

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• results for search univ.

• Universities.

Universities - таблиця бази даних, яка призначена зберігання даних про ВНЗ.

Атрибути:

• id – унікальній номер;

• name – назва;

• specialization – спеціалізація;

• national_or_private – національний чи приватний;

• city – місто;

• info – додаткова інформація.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make results for search univ.

• search univ.


Розглянемо папку history pack:

Рис.14 – Папка history pack

history - граничний клас, представлений сторінкою історії пошуку ВНЗ.

Методи класу:

• input_data – введення даних;

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make history

• “my account”.

make history - керуючий клас, який відповідає за відправку запиту до бази даних.

Атрибути класу:

• name – унікальний номер користувача;

• date – дата.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних;

• search() – пошук.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• history

• history db.

make results for history - керуючий клас, який відповідає за формування результату пошуку в історії.

Атрибути класу:

• id – унікальний номер ВНЗ;

• name – назва ВНЗ;

• date – дата.

Методи класу:

• send_data() – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• results for history

• history db.

history db - таблиця даних, яка призначена зберігання історії пошуку ВНЗ.

Атрибути:

• id – унікальній номер користувача;

• id – унікальній номер ВНЗ;

• date – дата.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make results for history

• make history.

Зв’язок “частина - ціле”:

• Universities (частина).


Розглянемо папку make stat pack:

Рис.15 – Папка make stat pack

make stat - керуючий клас, який відповідає за відправку даних до інтерфейсу “my account”.

Атрибути класу:

• result – результат тесту;

• date – дата.

Методи класу:

• send_request() – відправка даних;

• data back() – отримання даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account”

• STAT.

make stat for curator - керуючий клас, який відповідає за відправку данних до інтерфейсу “my account”.

Атрибути класу:

• result – результат тесту;

• name - ім’я студента;

• group – група;

• date – дата.

Методи класу:

• send_request () – відправка даних;

• data back() – отримання даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account” curator

• STAT.

STAT - таблиця бази даних, яка призначена зберігання статистики користувачів.

Атрибути:

• id – унікальній номер користувача;

• result – результат тестування.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• USERS

• make stat fo curator

• make stat.

Зв’язок “частина - ціле”:

• USERS (частина)

• TESTS (частина)

Groups - таблиця бази даних, яка призначена зберігання даних про групи.

Атрибути:

• id – унікальній номер групи;

• name – назва;

• curator – куратор групи.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• TESTS

Зв’язок “частина - ціле”:

• USERS (ціле).


Розглянемо папку level up pack:

Рис.16 – Папка level up pack

requests - граничний клас, представлений сторінкою заявок на зміну статусу.

Методи класу:

• confirm – підтвердження заявки;

• reject – відхилення.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• confirm / reject

• send (m)

• “my account” admin

send (m) - керуючий клас, який відповідає за відправку даних до інтерфейсу “my account”.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username - ім’я користувача у системі.

Методи класу:

• send_data () – відправка даних;

• data back() – отримання даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• level up

• requests

• USERS

• External resource

confirm / reject - керуючий клас, який змінює (або не змінює – в залежності від рішення адміністратора) статус користувача.

Атрибути класу:

• confirm – підтвердження заявки;

• reject – відхилення.

Методи класу:

• level_up() – зміна статусу

• level_without_changes() – статус без змін.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• requests

• “my account”

• “my account” curator

• “my account” moderator.

level up - керуючий клас, який відповідає за відправку даних до інтерфейсу “my account”.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача;

• username - ім’я користувача у системі.

Методи класу:

• fill_form() – заповнення форми;

• cancel() – скасувати;

• send() – відправити.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• send (m)

• “my account”

• “my account” curator.


Розглянемо папку make test pack:

Рис.17 – Папка make test pack

make test - граничний клас, представлений сторінкою створення тестів.

Методи класу:

• input data() - введення даних ;

• save() – збереження даних;

• cancel() – відмінити;

• delete() - видалити.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account” curator

• test preparation.

test preparation - керуючий клас, який відповідає за відправку даних до таблиці даних TESTS.

Атрибути класу:

• id – унікальній номер тесту;

• name – назва тесту;

• question – питання тесту;

• answer – відповіді;

• result – результат;

• subject – предмет;

• author - автор.

Методи класу:

• send_data () – відправка даних.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• make test form

• TESTS.

Розглянемо папку operation with groups pack:

Рис.18 – Папка operation with groups pack

operation with groups - граничний клас, представлений сторінкою з інформацією про групи.

Методи класу:

• new() – нова група;

• delete() – видалити групу;

• change() - змінити;

• new_student() – новий студент;

• delete_student() – видалити студента;

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• “my account” curator

• operation with groups (с).

operation with groups (с) - керуючий клас, який відповідає за відправку даних до таблиці даних groups (зв’язок “частина - ціле” з таблицею USERS).

Атрибути класу:

• id – унікальній номер користувача (студента);

• id – унікальній номер тесту;

• name – назва групи;

Методи класу:

• send_data () – відправка даних.

• new() – нова група;

• delete() – видалити групу;

• change() – змінити.

Асоціативні зв’язки з наступними класами:

• groups.


РОЗДІЛ 5: РОЗРОБКА МОДЕЛІ РОЗГОРТАННЯ

5.1. Діаграма компонентів

Для демонстрації файлової структури системи було створено діаграму компонентів. Її елементи:

START PAGE.php – головна сторінка

“my account” USER.php, “my account” CURATOR.php, “my account” MODERATOR.php, “my account” ADMIN.php – сторінки особистих кабінетів відповідно до статусу.

Log in / reg.php – файл авторизації/реєстрації.

MESSAGE.php – сторінка обміну повідомленнями.

Search univ.php – сторінка пошуку ВНЗ.

Search cur.php – сторінка пошуку викладачів (кураторів).

Tests.php – сторінка проходження тестів.

Edit univ.php – файл редагування ВНЗ.

JQuery – під’єднувана бібліотека.

history – сторінка з історією пошуку ВНЗ.

Result.html, result (univ.).html, result (cur.).html та result (history).html – файли з результатами пошуку, які завантажуються до Tests.php, Search cur.php, Search cur.php та Search univ.php відповідно. Файл make result.php генерує html-файли.

Stat.html та Stat for curator.html завантажуються до особистих кабінетів відповідно. Ці html-файли генерує файл make stat.php.

Level to curator.php та level to moderator.php – сторінки створення заявок на зміну статусу, які надходять до сторінки requests.php.

Make test.php – форма для створення тестів.

Groups.php – сторінка для роботи з групами.

Black list.php – сторінка чорного списку.

DATA BASE – база даних.

External resource – сторонній ресурс.

TEACHERS – база даних викладачів на сторонньому ресурсі.

5.2. Діаграма розміщення

Діаграма розміщення схематично зображує взаємодію сервера та користувача. З графічного інтерфейсу користувачі надсилають запити до бази даних, які попередньо обробляє обробник.

Рис.20 – Діаграма розміщення


ВИСНОВКИ

У ході даної курсової роботи було розроблено наступні моделі:

• модель аналізу;

• модель проектування;

• модель розгортання.

Для моделі аналізу було створено діаграму класів аналізу, яка відображає структуру даної системи, типи її об’єктів та зв’язок зі сторонньою базою даних.

Для моделі проектування було створено діаграму класів проектування, яка описує внутрішню структуру об’єктів системи (атрибути, методи) та зв’язки між ними.

Для моделі проектування було створено діаграму компонентів та діаграму розміщення. Діаграму компонентів показує зв’язок між вихідними об’єктами ресурсу. Діаграма розміщення схематично зображує взаємодію сервера та користувачів.

Створені діаграми необхідні для того, щоб на їх основі можна було розпочинати реалізацію системи тестування знань.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Анісімов В. В. Проектування інформаційних систем. Частина 2. Об’єктно-орієнтований підхід. Курс лекцій. – Хабаровськ: Вид. ДВГУПС, 2006. – 112 с.

2. Davis William S., Yen David C. The Information system consultant's handbook: systems analysis and design. – CRC Press LLC, 1999. – 800 p.

3. Booch Grady, Rumbaugh James, Jacobson Ivan. The unified modeling language user guide. – Addison-Wesley Longman Inc, 1998. – 512 p.

4. Трофимов С. А. CASE-технології: практична робота в Rational Rose. – М.: Вид. «Бином», 2001. – 272 с.

5. Когаловський М. Р. Перспективні технології інформаційних систем. – М.: ДМК Пресс, . – 288 с.

Источник: портал www.KazEdu.kz

Другие материалы

 • Інформаційні системи в економіці
 • ... - рішення економічних задач прийняття управлінських рішень, що базується на результатах обробки даних. Рис. 2. Функціональні підсистеми інформаційної системи організації   2.3.5. Інформаційна архітектура організації У сукупності, інформаційні системи, а також мети, структура і функції ...

 • Інформаційні системи в маркетингу
 • ... , з яких більшість створено у США. Найбільш поширена глобальна мережа Internet, користувачі якої отримують інформацію з усього світу, мають доступ до різної інформації. В інформаційних системах маркетингу можна використовувати мережу Relcom (для держав СНГ). Завдяки мережам стала поширеною технолог ...

 • Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету
 • ... є у штатному розкладі і займається усіма проблемами, зв’язаними з комп’ютерами. Рисунок 1.2 – Функціональна схема автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки Метою розробки АРМ є - скорочення часу обробки оперативних даних, зменшення кількості помилок при обробці інформац ...

 • Система формування та підготовки кадрів для підприємства
 • ... забезпечення підприємства, за умови зміни підходів до навчання і для основного персоналу при поєднанні з програмою заходів щодо формування кадрового резерву. Атестація (оцінка персоналу) - є важливим напрямом в роботі з персоналом, що хоч і не відноситься безпосередньо до системи стимулювання, але ...

 • Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження
 • ... , на думку М.В. Колдовського, даний підхід є не повним, з точки зору розуміння суті механізмів протидії легалізації доходів банків. На даний момент система боротьби з відмиванням грошей банку може включати спектр заходів, що не можна назвати «фінансовим моніторингом», оскільки це більш вузьке ...

 • Розробка, дослідження системи керування на основі нейронної мережі
 • ... їв на підприємстві, укріпити та створити культуру трудової діяльності. Виконання та розробка дипломного проекту “ Розробка дослідження системи керування електроприводом змінного струму дизель-потягу з використанням нейронних мереж ” відбувається за допомогою комп'ютера, тому питання охорони праці ...

 • Нові тенденції і прикладні аспекти інженерії знань
 • ... також неметричні моделі, наприклад Крускала [18]. При порівнянні методів багатовимірного градуювання з іншими методами аналізу, теоретично застосовними в інженерії знань (ієрархічний кластерний аналіз або аналіз чинника), багатовимірне градуювання виграє за рахунок можливості дати наочне кількісне ...

 • Комп’ютерні тренажерні системи
 • ... візуалізації: ·           система комп'ютерного синтезу зображення позакабінної обстановки, створена на базі могутніх IBM комп'ютерів і графічних прискорювачів GeForce (дозвіл 1248 х 1024, частота зміни кадрів не менше 30 кадрів в секунду); ·  ...

 • Управління трудовими ресурсам як динамічна система
 • ... ефективності системи соціального управління; пропаганда соціологічних та психологічних знань; розробка заходів по підвищенню задоволення працею. 2.2.4. Кадрова робота – засіб реалізації кадрової політики. Сьогодні головним напрямком діяльності кадрових служб вважається формування трудових ресурс ...

 • Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
 • ... при складанні майбутніх планів. Результати ревізії маркетингу з розробленими рекомендаціями щодо вдосконалення подальшої маркетингової діяльності підприємства з урахуванням змін у маркетинговому середовищі подають вищому керівництву. Рішення щодо прийняття необхідних заходів затверджує рада директор ...

 • Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку
 • ... СБУ 2.5-005-99 - Класифікація автоматизованих систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від несанкціонованого доступу. Згідно цим нормативним документам профіль захищеності інформації в комплексній системі захисту інформації (КСЗІ) комерційного банку повинен бути ...

 • Розробка стратегії диверсифікації послуги "контекстна реклама" рекламного агентства ADLABS (Лабораторія Інтернет-реклами) на ринку Інтернет-реклами м. Києва
 • ... й високих технологій дозволяє домагатися найкращих результатів від контекстної реклами.   3.3 Сутність диверсифікації та розробка стратегії диверсифікації послуги «Контекстна Інтернет-реклама» для РА AdLabs   Сутність диверсифікації полягає в одночасному розвитку багатьох технологічно ...

 • Фізичні основи роботи комп’ютера
 • ... (Adobe PostScript, PCL і тощо.). Ці мови знову ж таки призначені для того, щоб забрати частину роботи у комп'ютера і передати її принтеру. Розглянемо фізичний принцип дії окремих компонентів лазерного принтера. 2.5.29 Фотобарабан Як вже писалося вище, найважливішим конструктивним елементом ...

 • Розробка бізнес-плану МПП СОФ
 • ... сть фірми. Кредитори, як правило, запитують балансовий звіт. Останній також необхідний при подачі податкової декларації. 4.РОЗРОБКА РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ МПП «СОФ» 4.1. РЕЗЮМЕ Дійсний проект розроблений із метою обгрунтування доцільності створення Торгового комплексу по наданню широкого ...

 • Інноваційні форми і методи соціальної роботи з сім’єю
 • ... йснюється насильство. 3.3 Розробка методичних порад щодо попередження та подолання насильства в сім'ї шляхом урізноманітнення форм і методів соціальної роботи з сім'єю Насильство - це явище, яке виникає в результаті діяльності людини. Насилля над жінкою в сім'ї – це приниження людської гідност ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info