Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

Узнать стоимость написания работы

Завдання № 1.

·     Умова

Фірма планує розвиток економічної діяльності, який можливий за шістьма стратегіями. Зовнішньоекономічні умови, які будуть впливати на показники ефективності кожної стратегії мають певні ймовірності настання. Виграші при реалізації кожної стратегії та ймовірності зовнішньоекономічних умов приведеш в таблиці.

S Прибуток за з/е умов
1 2 3 4 5
S1 17 5 24 10 4
S2 11 20 14 32 46
S3 35 5 3 37 2
S4 15 14 10 30 6
S5 17 23 20 9 12
S6 19 4 16 2 1
РІ 0.64 0.18 0.05 0.08 0.05

* Необхідно визначити ефективність та ризикованість кожної стратегій розвитку фірми та зробити висновок, в яку стратегію доцільно вкладати кошти і чому.

1.    Щоб оцінити ефективність кожної стратегії необхідно розрахувати її середню ефективність:

( і = № стратегії, j - номер зовнішньоекономічної умови, aij – прибуток який може отримати фірма від і- стратегії за j- умов).

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Mi

S1

17

5

24

10

4

14

S2

11

20

14

32

46

16,2

S3

35

5

3

37

2

26,5

S4

15

14

10

30

6

15,3

S5

17

23

20

9

12

17,3

S6

19

4

16

2

1

13,9

Так як ми знаємо, що чим більша середня ефективність стратегії тим вигіднішою є стратегія.

То за таблицею бачимо що: стратегія 5; має найбільшу середню ефективність, тобто за цим показником вищезгадана стратегія є найвигіднішою, а стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; є найменш ефективними.

2.        Оцінимо кількісну оцінку ризикованості кожної стратегії на основі показників варіації:

а) за дисперсією:

Di – дисперсія,

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Di

S1

17

5

24

10

4

31,620

S2

11

20

14

32

46

84,520

S3

35

5

3

37

2

195,890

S4

15

14

10

30

6

23,378

S5

17

23

20

9

12

13,184

S6

19

4

16

2

1

54,158

Знаємо, що чим більша дисперсія тим більше ризик яким володіє стратегія, виходячи з цього маємо що: стратегія № 5 володіє меншим ризиком ніж стратегії № 1; 2; 3; 4; 6; тобто за цим показником 5 стратегія є вигіднішою.


б) розрахуємо ризик на основі стандартного відхилення: (сигма)

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

di

S1

17

5

24

10

4

5,623

S2

11

20

14

32

46

9,193

S3

35

5

3

37

2

13,996

S4

15

14

10

30

6

4,835

S5

17

23

20

9

12

3,631

S6

19

4

16

2

1

7,359

 

Сигма – це середнє лінійне відхилення від фактичного значення прибутку, показник мобільності ефективності (в світовій літературі – ризик). Звідси чим менше сигма, тим надійнішою є стратегія. Тоді за цим показником вигіднішою є 5 – стратегія.

в) за коефіцієнтом варіації:


S Прибуток за з/е умов

 

1 2 3 4 5

Ki var

S1 17 5 24 10 4 0,402
S2 11 20 14 32 46 0,567
S3 35 5 3 37 2 0,528
S4 15 14 10 30 6

0,316

S5 17 23 20 9 12

0,209

S6 19 4 16 2 1 0,530

Знаємо, що чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більш ризикованою і менш ефективною є стратегія. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.

 

г) за семі варіацією:

 

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

S+var

S-var

S1

17

5

24

10

4

15,73

66,98

S2

11

20

14

32

46

216,04

25,43

S3

35

5

3

37

2

12,23

503,41

S4

15

14

10

30

6

215,50 21,69

S5

17

23

20

9

12

26,61

9,17

S6

19

4

16

2

1

24,54

120,08

Додатня семіваріація (S+var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які більші за нього. Тобто чим більше значення вона має, тим більшим є очікуваний від стратегії прибуток. Тут вигіднішою є 2 стратегія.

Від¢ємна семіваріація (S -var) характеризує середні квадратичні відхилення тих значень прибутку які менші за нього. Тобто чим меньше від’ємна семіваріація тим менше очікувані втрати. За цим показником вигіднішою є 5 стратегія.


д) за семіквадратичним відхиленням:

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

SS+var

SS-var

S1

17

5

24

10

4

3,97

8,18

S2

11

20

14

32

46

14,70

5,04

S3

35

5

3

37

2

3,50

22,44

S4

15

14

10

30

6

14,68

4,66

S5

17

23

20

9

12

5,16

3,03

S6

19

4

16

2

1

4,95

10,96

Додатне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваного прибутку (можливе збільшення прибутку), тобто чим більше додатне семіквадратичне відхилення, тим більшим може виявитись абсолютне значення фактичного очікуваного прибутку. Кращою є 2 стратегія.

Від’ємне семіквадратичне відхилення характеризує відхилення абсолютного значення очікуваних втрат (можливе збільшення втрат), тобто більше значення від’ємного семіквадратичного відхилення вказує на можливість збільшення абсолютного значення очікуваних втрат. Це свідчить про перевагу 5 стратегії.

е) за коефіцієнтом ризику:

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Kr

S1

17

5

24

10

4

2,06

S2

11

20

14

32

46

0,34

S3

35

5

3

37

2

6,42

S4

15

14

10

30

6

0,32

S5

17

23

20

9

12

0,59

S6

19

4

16

2

1

2,21

 

Чим менше коефіцієнт ризику (Kr) тим менше ризик

За цим показником найвигіднішою є 4 – стратегія.

3.        Зробимо інтервальну оцінку ефективності кожної стратегії та визначити тип
ризику кожної з них.

Щоб визначити інтервальну оцінку ефективності необхідно розрахувати граничну похибку.

Гранична похибка характеризує граничні відхилення від запланованої.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

∆i

S1

17

5

24

10

4

15,61

S2

11

20

14

32

46

25,53

S3

35

5

3

37

2

38,86

S4

15

14

10

30

6

13,42

S5

17

23

20

9

12

10,08

S6

19

4

16

2

1

20,43

Чим менше значення граничної похибки (граничного відхилення), тим безпечнішою і надійнішою є стратегія. Такою є 5 стратегія.

Додавши та віднявши граничну похибку до середньої ефективності отримаємо граничні межі, в яких буде коливатися фактичний прибуток по кожній стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

ai max

ai min

S1

17

5

24

10

4

29,59

-1,63

S2

11

20

14

32

46

41,73

-9,33

S3

35

5

3

37

2

65,37

-12,35

S4

15

14

10

30

6

28,74

1,90

S5

17

23

20

9

12

27,42

7,26

S6

19

4

16

2

1

34,32

-6,54

За цією таблицею ми можемо бачити зміни граничних інтервалів ефективності стратегій:

ai max характеризує максимальну границю інтервалу ефективності, тобто очікувані прибутки. Тут кращою є 3 стратегія.

ai min характеризує мінімальне значення інтервалу ефективності, якщо воно є від’ємним тоді ми можемо бачити розмір втрат, виходячи з цього вигіднішою є 5 стратегія, так як вона є не збитковою і має найбільше додатне значення.

Визначимо ризик на основі розмаху варіації:

 

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

Rivar

S1

17

5

24

10

4

31,22

S2

11

20

14

32

46

51,05

S3

35

5

3

37

2

77,72

S4

15

14

10

30

6

26,85

S5

17

23

20

9

12

20,16

S6

19

4

16

2

1

40,86

Чим більше розмах варіації тим більшим ризиком володіє стратегія.

Значить стратегія №5 є найменш ризикованою.

 

Для того, щоб простежити динаміку стратегій зобразимо графічно три останні показники

Встановимо тип ризику. Для цього підрахуємо відсоток втрат для кожної стратегії.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

%

Супінь ризику

S1

17

5

24

10

4

-11,68

Допустимий

S2

11

20

14

32

46

-57,56

Критичний

S3

35

5

3

37

2

-46,58

Допустимий

S4

15

14

10

30

6

12,3744

Ризик допустимий

S5

17

23

20

9

12

41,861

Ризик допустимий

S6

19

4

16

2

1

-47,1

Допустимий
Висновок:

За вище наведеною таблицею ми бачимо, що:

Стратегія №1 принесе збитки в розмірі 11,68% .

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

Стратегія №2 принесе збитки в розмірі 57,56%.

Ця стратегія збиткова, ризик – Критичний.

Стратегія №3 принесе збитки в розмірі 46,58%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

Стратегія №4 принесе прибуток в розмірі 12,374%.

Стратегія є прибутковою.

Стратегія №5 принесе прибуток в розмірі 41.861%.

Це прибуткова стратегія, яка є найвигіднішою за всіма показниками.

Стратегія №6 принесе збитки в розмірі 47,1%.

Ця стратегія збиткова, але ризик – допустимий.

 

4.    Побудувати матрицю ризиків:

bj – максимальне значення прибутку за реалізації кожної умови.

18

18

0

27

42

24

3

10

5

0

0

18

21

0

44

20

9

14

7

40

18

0

4

28

34

16

19

8

35

45

r=


5.       Розрахувати систему статистичних критеріїв ефективності та ризикованості
рішень:

·          Розрахуємо критерій Байеса (К1):

S

K1

S1

13,98

S2

16,2

S3

26,51

S4

15,32

S5

17,34

S6

13,89

Чим більше значення критерію К1, тим ефективнішою є стратегія. За цим показником кращою є стратегія №3.

·     Критерій мінімального ризику (К2):

S

K2

S1

19,02

S2

16,8

S3

6,49

S4

17,68

S5

15,66

S6

19,11

Критерій (К2) характеризує мінімальний ступень ризику, тобто чим менше (К2), тим меншим ризиком володіє стратегія. За цим критерієм кращою є стратегія №3.

·     Критерій Гурвіца:

1.    для виграшів (К3):

l - параметр впевненості інвестора щодо отримання максимального виграшу (від 0 до 1)

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K7

 

K3

 

 

K5

 

K3

 

 

K9

S1

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

S2

11

14,5

18

21,5

25

28,5

32

35,5

39

42,5

46

S3

2

5,5

9

12,5

16

19,5

23

26,5

30

33,5

37

S4

6

8,4

10,8

13,2

15,6

18

20,4

22,8

25,2

27,6

30

S5

9

10,4

11,8

13,2

14,6

16

17,4

18,8

20,2

21,6

23

S6

1

2,8

4,6

6,4

8,2

10

11,8

13,6

15,4

17,2

19

За цим показником бачимо, що вигіднішою є стратегія №2.

2.    для ризиків (К4):

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

K8

 

K4

 

 

K6

 

K4

 

 

K10

S1

42

37,8

33,6

29,4

25,2

21

16,8

12,6

8,4

4,2

0

S2

24

21,6

19,2

16,8

14,4

12

9,6

7,2

4,8

2,4

0

S3

44

39,6

35,2

30,8

26,4

22

17,6

13,2

8,8

4,4

0

S4

40

36,7

33,4

30,1

26,8

23,5

20,2

16,9

13,6

10,3

7

S5

34

30,6

27,2

23,8

20,4

17

13,6

10,2

6,8

3,4

0

S6

45

41,3

37,6

33,9

30,2

26,5

22,8

19,1

15,4

11,7

8

За цим показником найменш ризикованою є стратегія №2.

·     Критерій компромісу (К5), (К6):

l = 0,5

S

K5

S1

14

S2

28,5

S3

19,5

S4

18

S5

16

S6

10

Критерій К5 вказує на те, шо стратегія №2 є найбільш ефективною.

l = 0,5

S

K6

S1

21

S2

12

S3

22

S4

23,5

S5

17

S6

26,5

Критерій К6 вказує на те, що стратегія №2 є менш ризикованою, тобто вона передбачає найменші очікувані збитки.

·     Критерій крайнього оптимізму (К7), (К8):

Для матриці виграшів:

l = 0

S

K7

S1

4

S2

11

S3

2

S4

6

S5

9

S6

1

За цим критерієм найефективнішою є стратегія №2, так як вона вказує на найбільший очікуваний прибуток.

Для матриці ризиків:

l = 0

S

K8

S1

42

S2

24

S3

44

S4

40

S5

34

S6

45

За цим критерієм найменш ризикованою є стратегія №2, так як передбачає найменші очікувані збитки.

·     Критерій Ходжена-Лємана (К9), (К10):

Для матриці виграшів:l = 1

S

K9

S1

24

S2

46

S3

37

S4

30

S5

23

S6

19

Знаємо що чим більше значення даного критерію, тим більше можливе значення очікуваного прибутку, значить за цим показником кращою є стратегія №2.

Для матриці ризиків:

l = 1

S

K10

S1

0

S2

0

S3

0

S4

7

S5

0

S6

8

Цей критерій характеризує очікувані втрати, значить чим менше значення К10, тим краща стратегія. За цією таблицею бачимо, що кращими є стратегії №1; 2; 3; 5.

·     Критерій Лапласа (К11), (К12):

Критерій Лапласа дає змогу відокремити кращу стратегію в тому випадку, якщо жодна з зовнішньоекономічних умов не має істотної переваги. В моїй задачі стратегії мають неоднакові ймовірності, тому цей критерій не є вирішальним для вибору кращої стратегії, а лише додає більшої точності розрахункам.

Для матриці виграшів (прибутків):

 

l = від 0 до 1

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S1

4

4,998

5,996

6,994

7,992

8,99

9,988

10,986

11,984

12,982

13,98

S2

11

11,52

12,04

12,56

13,08

13,6

14,12

14,64

15,16

15,68

16,2

S3

2

4,451

6,902

9,353

11,804

14,255

16,706

19,157

21,608

24,059

26,51

S4

6

6,932

7,864

8,796

9,728

10,66

11,592

12,524

13,456

14,388

15,32

S5

9

9,834

10,668

11,502

12,336

13,17

14,004

14,838

15,672

16,506

17,34

S6

1

2,289

3,578

4,867

6,156

7,445

8,734

10,023

11,312

12,601

13,89

За цією таблицею бачимо, що найприбутковішими можуть бути стратегії №2 і №3, так як значення цього критерію для цих стратегій є найбільші.

Для матриці ризиків (втрат):

 

l = від 0 до 1

S

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S1

42

39,702

37,404

35,106

32,808

30,51

28,212

25,914

23,616

21,318

19,02

S2

24

23,28

22,56

21,84

21,12

20,4

19,68

18,96

18,24

17,52

16,8

S3

44

40,249

36,498

32,747

28,996

25,245

21,494

17,743

13,992

10,241

6,49

S4

40

37,768

35,536

33,304

31,072

28,84

26,608

24,376

22,144

19,912

17,68

S5

34

32,166

30,332

28,498

26,664

24,83

22,996

21,162

19,328

17,494

15,66

S6

45

42,411

39,822

37,233

34,644

32,055

29,466

26,877

24,288

21,699

19,11

Знаємо, чим менше значення даного критерію тим менше можливі очікувані збитки від стратегії. Цей показник вказує на перевагу 2 і 3 стратегій.

·     Критерій Вальда (К13):

Цей критерій розраховується для матриці виграшів (прибутків), значить більше його значення позитивно характеризує стратегію.

S

Прибуток за з/е умов

 

1

2

3

4

5

K13

S1

17 5 24 10 4

12

S2

11

20

14

32

46

24,6

S3

35 5 3 37 2

16,4

S4

15 14 10 30 6

15

S5

17 23 20 9 12

16,2

S6

19 4 16 2 1

8,4

За цим критерієм стратегія №2 є вигіднішою, тому що очікувані при ній прибутки є найбільшими.

·     Критерій Севіджа (К14):

Цей критерій розраховується для матриці ризиків (втрат), тому його менше значення вказує на перевагу певної стратегії.

S

Ризик за з/е умов

 

1

2

3

4

5

K14

S1

18 18 0 27 42

21

S2

24

3

10

5

0

8,4

S3

0 18 21 0 44

16,6

S4

20 9 14 7 40

18

S5

18 0 4 28 34

16,8

S6

16 19 8 35 45

24,6

За цим критерієм стратегія №2 переважає, тому що очікувані при ній збитки є найменшими.

·     Висновок:

Для того щоб визначити яку із стратегій для фірми доцільно фінансувати

проаналізуємо всі кількісні характеристики рівня ефективності та ризикованості стратегій, тобто оцінимо стратегії за отриманими критеріями.

Для полегшення цієї задачі відобразимо отримані результати в таблиці.

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

K10

K11

K12

K13

K14

S3

S3

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S2

S1

S3

S2

S2

S2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2

S2

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5

 

 

 

 

·     Тепер відобразимо частоту появи кожної стратегії:

S1

1

S2

12

S3

5

S4

0

S5

1

S6

0

Робимо висновок, що за критеріями від К1 до К14 кращою з стратегій є стратегія №2, тобто саме цю стратегію рекомендую обрати фірмі для інвестування.

Другие материалы

 • Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы
 • ... курса ее валюты. 3. Международные экономические отношения. Тенденции в мировых экономических связях Для разработки долгосрочной стратегии внешнеэкономической деятельности фирмы, для анализа выполнения варианта движения к выбранной стратегической цели необходимо постоянно, выявлять долгосрочные ...

 • Стратегии роста для малых, средних и крупных фирм
 • ... ниши слишком узки для средней фирмы. Фирма, по объему реализации дойдя до границ рыночной ниши, столкнется с конкуренцией более крупных фирм. Для этого «решающего боя» фирма должна накопить соответствующие ресурсы. Стратегии роста крупных фирм Крупные фирмы в отличие от малых имеют более широкие ...

 • Варианты конкурентной стратегии
 • ... и атмосферу, а также привлечь людей различного типа. Застревание на середине Три базовых варианта стратегии представляют собой различные плодотворные подходы к решению проблем противостояния конкурентным силам. С другой стороны, из предыдущего анализа следует вывод, что фирма, не проводящая ...

 • Стратегия рыночной экспансии. Основные особенности услуг, как объекта маркетинговых исследований
 • ... ценовой стратегии для выведения новинок на целевой рынок; - соответствие цен: сервисной политике, степени известности торговой марки, длине сбытового канала и типу торговых посредников, условиям поставки, системе скидок и т.д. II. Основные особенности услуг, как объекта маркетинговых исследований ...

 • Планирование объемов производства фирмы на 2005 год
 • ... на планирование объемов производства. Учет сезонности спроса необходим для того, чтобы предприятие выпускало продукцию не равномерно, а в соответствии с требованиями рынка. Зная ежегодные поквартальные объемы производства, определим индексы сезонных колебаний и запланируем производство на 2005 год ...

 • Стратегия запуска новой продукции на внешние рынки: эмпирическое исследование факторов современности
 • ... факторы своевременности международного запуска новой продукции С целью анализа авторы выдвигают ряд предварительных гипотез, которые могли бы объяснить конкретные результаты продвижения продукции на внешние рынки, с тем чтобы подтвердить или опровергнуть их в результате эмпирического исследования. ...

 • Маркетинговый анализ среды и разработка маркетинговых стратегий
 • ... на следующем рисунке, приведенном выше. 4. Маркетинговые стратегии охвата рынка Стратегическая сфера Название стратегии Базовая стратегия Продукт / рынок Стратегия рыночных сфер. Продуктово- рыночная стратегия. Пронизывание рынка Разработка продукции Развитие рынка ...

 • Использование современных методов оценки рыночных рисков для принятия эффективных управленческих решений
 • ... невозможно полностью описать менее гибкие движения товарного рынка, однако он позволяет объединять огромное количество рыночных факторов, что особенно необходимо для оценки рыночного риска. В момент своего появления в 1994 г. концепция VaR представляла собой в первую очередь инструмент измерения ...

 • Стратегия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
 • ... . Рыночный лидер обречен занимать наступательную позицию, ибо его позиции могут быть подорваны при появ­лении научно-технического нововведения. Защитная стратегия предполагает невысокий риск и пригодна для компа­ний, способных получить прибыль в условиях конкуренции, поддерживая норму прибыли ...

 • Основы стратегии развития инновационной деятельности
 • ... рынке, является ориентация на превосходство в инновационной деятельности над своими конкурентами и постоянное наращивание этого разрыва. Для определения места, которое занимает фирма на рынке и выработки соответствующей стратегии инновационного развития, используется подход, основанный на теории ...

 • Стратегии развития предприятия: понятие и виды
 • ... диверсификация, межфирменное сотрудничество и кооперация, внешнеэкономическая деятельность, Стратегия стабилизации и выживания. В условиях расстроенной экономики в соответствии с циклами деловой активности и циклами развития предприятия последние могут испытывать болезненный период нестабильности ...

 • Стратегии проникновения на внешний рынок
 • ... производителю дополнительные услуги. Прямой экспорт При принятии решения о самостоятельном экспорте продукции, необходимо учитывать, что работа на внешнем рынке связана со значительными расходами и повышением степени риска, что компенсируется экономией на оплате услуг посредника. Далее приводится ...

 • Воздействие правительства на стратегию, структуру и соперничество фирм
 • ... и отражают историю страны, принад­лежность к религиям, социальную структуру и существующий уровень благо­состояния. И все же правительственная политика может оказывать значитель­ное воздействие также и на цели. Цели отдельных лиц. Правительство может оказывать наибольшее воздей­ствие на цели ...

 • Ценовые стратегии: современные мировые тенденции
 • ... подобную ценовую стратегию, уверены, что ее применение позволяет снизить ценовую “прозрачность”. Помимо стремления избежать “прозрачности” цен лидеры рынка имеют сильнейшую мотивировку к двойному ценообразованию (two-part pricing). Экономист Walter Oi обратил внимание на эту тенденцию в своем ...

 • Оценка эффективности создания сети аптек "Здоровье"
 • ... ; создает предпосылки для создания круга постоянных посетителей аптеки. При этом важнейшее значение приобретает оценка эффективности данного средства стимулирования с учетом сопутствующих затрат 5. ПЛАН МАРКЕТИНГА Миссия фирмы – полноценная жизнь потребителей, включающая здоровый образ жизни, ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info