Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

Узнать стоимость написания работы

Етичні погляди на заробітну плату і умови праці

 

План:

1.         Справедлива зарплата.

2.         Участь у розподілі прибутку.

3.         Стабільність праці.

4.         Умови праці.


Справедлива зарплата.

Справедлива (етична) зарплата повинна бути достатньою для забезпечення працівникам та їхнім сім’ям належного життєвого рівня, тобто заощадження на випадок хвороби, а також навчання дітей. Розмір зарплати повинен бути пов’язаним з внеском працівника у прибуток фірми, із станом ринку праці і ринку товарів, конкретною позицією компанії, авторитет, сили профспілок, а також з потребами робітників та їх родин.

Справедливий рівень зарплати забезпечується справедливою трудовою угодою. Підписання справедливої трудової угоди залежить від вільних і чесних переговорів, при яких поважається позиції усіх зацікавлених сторін. Угода є дійсно справедливою, коли обидві сторони усвідомлюють наслідки у своїх діях, а також є вільними у прийнятті рішень.

Угода не є етичною, коли обидві сторони вдалися до обману, силового чи емоційного тиску, або використали необізнаність партнера для підписання угоди.

На практиці роботодавці можуть встановити рівень зарплати, що враховують такі елементи:

-           існує рівень зарплати в промисловості, чи в певній галузі, який вважається етичним;

-           дохід працівника відповідає необхідному мінімуму, встановленому Міністерством праці;

-           підвищення доходу працівника повинно бути реальним.

Наявний рівень зарплати, що вважається справедливим у промисловості, може служити орієнтовною нормою.

Якщо роботодавець платить працівникам значно менше існуючого для певної професії рівня, то є всі підстави для сумнівів про справедливість такої угоди.

Справедливість є сумнівною і тоді, коли роботодавці домовляються утримувати зарплату на низькому рівні, це їм вдається внаслідок слабкої організованості робітників.

Рівень доходу працівників повинен забезпечувати соціальну захищеність і належний рівень життя, тому на підприємцях лежить два види відповідальності:

-           повинні співпрацювати з іншими установами для розширення джерел доходу;

-           люди бізнесу повинні проводити свої справи достатньо ефективно, щоб бути в змозі підвищувати наявну ставку зарплати до того рівня, при якому вона разом з іншими джерелами доходу забезпечуватиме належний життєвий рівень.


Участь у розподілі прибутку.

Часто виникає таке запитання: чи мають працівники право на певну частину прибутку, враховуючи, що ці працівники мають справедливу зарплату.

Відповідь очевидна: працівник добровільно згодився обмежити свої вимоги погодженою сумою заробітку.

Причини того, що роботодавець втрачає моральне право не змінювати умови угоди:

-          зарплата стає несправедливою;

-          особистий внесок працівника у зріст прибутку підприємства.

Часто у компаніях працівники можуть, виходячи із свого особистого внеску і завдяки особистим відкриттям „ноу-хау” – претендувати на так-звані відкриті трудові угоди. За такою угодою працівники мають право на частку прибутку. Пропорційну особистому внеску.


Стабільність праці.

Стабільність праці – це впевненість у забезпеченні зайнятості. Відсутність стабільного прибутку обумовлює появу об’єднання працівників у профспілки.

Причини того, що люди бояться непевності неменше ніж бідності:

-          автоматизація роботи;

-          збільшення кількості сезонних робіт;

-          переміщення виробництва.

Роботодавці вдаються часто до тимчасових звільнень і сезонної варіації кількості робочих місць. Проте, обов’язок роботодавця полягає як в стабілізації виробництва, так і стабілізації зайнятості – цей підхід етичний і часто залежить від конкретного роботодавця.

Для досягнення стабільності зайнятості роботодавець змушений співпрацювати з іншими зацікавленими сторонами для зміцнення загальної стабільності в економіці.


Умови праці.

Досвід підприємницької діяльності свідчить про те, що умови праці є також важливою сферою, як і зарплата, чи стабільність праці.

Бувають випадки, коли приїжджих іноземних робітників поселяють у жахливих умовах, майже або взагалі не турбуються про здоров’я та освіту їхніх дітей. Не приділяти належної уваги до умов праці означає нехтувати найелементарнішими принципами. Безпека праці є етично важливою. На практиці бувають випадки ризику заподіяння фізичної шкоди. Загрози можуть критися у нововинайдених хімікатах та інших речовинах, шкідлива дія яких виявляється через тривалий період часу. Розглянемо різні умови праці, варто звернути увагу на декілька чинників. І ціна нещасних випадків на виробництві і проблем із здоров’ям, що спричинені виробничою діяльність є надто високим. Суспільство оплачує переважну частину цих коштів, навіть без врахування компенсацій, що виплачуються потерпілому, тому розробляють закони, що перекладають витрати суспільства на компанії, що причетні до цієї справи. ІІ умови праці можуть впливати не лише на фізичну безпеку працівника, а й на людську гідність.

Послідовна етика і міцний бізнес вимагають розумних заходів для захисту робітників і фірм. Наприклад, нові працівники повинні бути попереджені про етичні пастки, що пов’язані з певною роботою, а також запевнені щодо принципової позиції фірми з цього приводу. Часто можна зустріти шантаж, що поєднується із сексуальними домаганнями, які можуть виражатися в непристойних репліках до вимушених статевих актів. Сьогодні такі дії не просто неетичні, але заборонені законом.

Другие материалы

 • Сучасні форми і системи заробітної плати
 • ... ів з примусовим ритмом роботи, де інтенсивність праці задається швидкістю руху конвейєра. В сучасній економічній системі застосовують такі системи заробітної плати: тарифні, преміальні,колективні форми оплати. Їх вибір залежить від трьох оснсвних факторів: а) ступені контролю робітником кількості і ...

 • Методи управління, актуальні в ринкових умовах
 • ... захищеності громадян. Інакше кажучи, необхідною умовою ефективного функціонування ринкового механізму регулювання економіки є наявність незалежних, самостійних суб'єктів ринкових відносин. Комерційний розрахунок застосовується у двох видах: як метод управління діяльністю цілим підприємством (повний ...

 • Характер та престиж педагогічної праці
 • ... ів суспільства відповідно до прийнятих норм та цінностей, в нашому випадку це значущість педагогічної праці. Оскільки наше дослідження потребує з’ясування не тільки престижу педагогічної праці, а відповідно і характеру, тому спробуємо зупинитися на вище зазначеному понятті та уточнити його сутність ...

 • Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
 • ... на ній кадрів. 10. Розробка і обґрунтування заходів з поліпшення соціальних умов праці на підприємстві Соціальні умови праці в колективі є дуже вагомою причиною у загальному ефективному розвитку підприємства. Тому на ВАТ «Шахта Красноармійська-Західна №1» велику увагу приділяють підтримці у ...

 • Особливості управління підприємством в умовах ринкового середовища
 • ... протягом року збільшилась кількість залишків непотрібної продукції на складі підприємства. Станом на 31.12.2006 року це було 8 964 штук виробів на суму 1 667.6 тис. 2.2 Система управління підприємством в умовах ринкового середовища Протягом 2006 року ВАТ "ВТФ "Селена" працювала ...

 • Економічні погляди К. Родбертуса. Концепція "державного соціалізму"
 • ... іальної думки концепція "Державний соціалізм" висувалися Л. Бланом (Франція), К. Родбертусом-Ягецевим, Ф. Лассалем (Німеччина). Вони вважали, що творцем соціалізму є не пролетаріат, а буржуазна держава. Погляди, згідно яким всяке одержавлення засобів виробництва, посилення економічної ролі ...

 • Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці
 • ... ів. При виведенні єдиної тарифної сітки оплати праці збігається чинний порядок встановлення надбавок, доплат, премій та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.   РОЗДІЛ 3 Шляхи удосконалення інноваційної діяльності на фірмі 3.1. Впровадження соціальних пакетів як засіб ...

 • Мале підприємництво в умовах ринку
 • ... , які існували раніше і проявляються тепер. 1.2 Роль малого підприємництва в умовах ринкової економіки У цілому в секторі малого підприємництва працює понад 2 млн. чоловік, що становить майже 10% зайнятого населення України. Підприємства малого бізнесу створюються в різних галузях економіки. ...

 • Держава і ринок: філософія взаємодії
 • ... побудови; на визначенні пріоритетних цінностей та економічного порядку, який повинен забезпечувати реалізацію цієї моделі. Тому розроблення філософії взаємодії держави і ринку передбачає дослідження багатогранності цього процесу, урахування впливу інституційного середовища на конкретну модель економ ...

 • Основні етапи еволюції економічної думки
 • ... утопістів не мали серйозної теоретичної основи, вони відобразили пошуки ідеального справедливого суспільства та справили значний вплив на еволюцію економічної думки. Видатні мислителі-утопісти: започаткували глибоку критику існуючого суспільного ладу, його суперечностей і спонукали до роздумів над ...

 • Правове становище заміжньої жінки від стародавнього до новітнього часу
 • ... ємо тепер перевірити правильність наших висновків. Звернемося до історії, оскільки вона зберегла до нас дані щодо правового становища заміжньої жінки, заснованого в стародавності на викраденні, давнині, купівлі й інших способах. Найдавніша історія скупа у своїх свідченнях. Дещо зберегла вона для нас ...

 • Механизм активизации трудовой деятельности в рамках рыночной экономики
 • ... 1.    Абалкин Л.И. Проблемы повышения производительности труда на основе достижения НТР.- М.: Экономика 1989г.,247 с. 2.    Абалкин Л.И. Проблемы рыночных отношений в СССР. Правление Всесоюзн.о-ва. «Знание», Всесоюзный центр юридического всеобуча.- М.: Наука, 1991г., ...

 • Політекономія як суспільно-економічна наука
 • ... систему та позики, передбачені жорстокі заходи щодо приборкання експлуатованих, придушення їхнього протесту. У XVII ст. економічна теорія ще не виділялась в окрему галузь науки. Суспільно-економічна думка в Україні була проникнута антикріпосницькими, демократичними ідеями. Зокрема, відомий просві ...

 • Менеджмент
 • ... соціальної відповідальності компанії; -навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників. 3.“Залізний” закон соціальної відповідальності Менеджмент ділових організацій несе перед суспільством подвійну відповідальність: юридичну і соціальну. Юридична відповідальність - додержання ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info