Даты в истории Украины /Укр./

Узнать стоимость написания работы

Таблиця дат з Історії України

 

Подія - Факт - Випадок Дата. Коли відбувався
1.            1ий всеукраїнський селянський з’їзд 1917, 28 травня – 2 червня---28.05-02.06.1917

2.            3ий Універсал ЦР

1917, 7 листопада--------------03.7.1917

3.            2ий Універсал ЦР

1917, 3 липня------------------- 03.7.1917
4.            Ультиматум РадНарКому ЦР 1917, 3 грудня-----------------03.12.1917
5.            Заколот Полуботківців 1917, 4-6 липня----------------04-06.07.1917
6.            1ий всеукраїнський військовий з’їзд 1917, 5-8 квітня----------------05-08.04.1917
7.             Національний конгрес 1917, 5-7 квітня ----------------05-08.4.1917
8.            З’їзд народів Росії 1917, 8-15 вересня------------08-15.09.1917

9.            1ий Універсал Центральної Ради

1917, 10 червня-----------------10.6.1917
10.          1е захоплення більшовиками Харкова 1917, 9-10 грудня-------------09-10.12.1917
11.          1ий всеукраїнський з’їзд рад 1917, 11-12 грудня-----------11-12.12.1917
12.          Попередня угода про злуку ЗУНР та УНР 1918. 1 грудня------------------01.02.1918
13.          Українське повстання у Львові 1918, 1 листопада-------------01.11.1918
14.          Бій під Крутами 1918, 16 січня-----------------16.01.1918
15.          Обстріл Києва Муравйовим 1918, 19 січня------------------19.01.1918
16.          Січневе повстання в Киеві 1918, 16-22 січня-------------16-22.01.1918

17.          Взяття Києва військами Муравйова

1918, 26 січня-----------------26.01.1918
18.          Берестейський мир 1918, 27 січня-----------------27.01.1918
19.          Переїзд народного секретаріату до Києва 1918, 30 січня------------------30.01.1918
20.          Початок німецького наступу на Україну 1918, 19 лютого--------------19.02.1918
21.          Повне захоплення України німцями 1918, березень----------------03.1918

22.          Брестський мир

1918, 3 березня---------------3.03.1918

23.          2ий всеукраїнський з’їзд рад 1918, 17-19 березня---------17-19.03.1918
24.          Поїздка гетьмана до Берліна 1918, 4 вересня --------------04.09.1918
25.          Прийняття конституції УНР 1918, 20 квітня-----------------20.04.1918

26.          Гетьманський переворот

1918, 28-29 квітня-----------28-29.04.1918
27.          Повернення ЦР до Києва 1918, 7 березня---------------07.03.1918

28.          4ий Універсал ЦР

1918, 9 січня--------------------09.01.1918
29.          2ий всеукраїнський селянський з’їзд 1918, 8-10 травня -------------08-10.05.1918
30.          Утворення ЗУНР 1918, 10 листопада-----------10.11.1918
31.          Денонсація Росією Брестського миру 1918, 13 листопада-----------13.11.1918

32.          Утворення Директорії

1918, 13-14 листопада-------13-14.11.1918

33.          Мотивилівський бій 1918, 18 листопада-----------18.11.1918
34.          Захоплення Львову поляками 1918, 21 листопада------------21.11.1918
35.          Створення АН України 1918, 24 литсопада-------------24.11.1918
36.          Падіння гетьманського режиму 1918, 14 грудня----------------14.12.1918
37.          Переїзд директорії до Києва 1918, 14 грудня----------------14.12.1918
38.          Трудовий конгрес 1918, 26 грудня----------------26.12.1918

39.          Злука УНР та ЗУНР

1919, 22 січня -----------------22.01.1919

40.          Переїзд Директорії до Вінниці 1919, 28 січня------------------28.01.1919
41.          Утворення РадНарКому (УРСР) 1919, 29 січня--------------------29.01.1919
42.          Хотинське повстання 1919, 23-31 січня---------------23-31.01.1919
43.          Утворення КПСГ 1919, лютий-- ----------------02.1919
44.          2е захоплення більшовиками Харкова 1919 2-3 січня-----------------02-03.01.1919
45.          Григорівське повстання 1919, березень------------------04.1919
46.          Чортківська офензива 1919, червень------------------06.1919
47.          Початок 1 зимового походу 1919, 6 грудня------------------06.12.1919
48.          Перехід УГА через р. Збруч 1919, 16 липня-----------------16.07.1919
49.          Захоплення денікінцями Києва 1919, 30 серпня----------------30.08.1919
50.          Захоплення галичанами Києва 1919, 31 серпня----------------31.08.1919
51.          Захоплення Києва групою Якіра 1919, серпень-вересень-------08 - 9.1919
52.          3-ій всеукраїнський з’їзд рад 1919, 6-10 березня-------------06-10.04.1919
53.          Прийняття 1 конституції УРСР 1919, 6-10 березня-------------06-10.04.1919
54.          Варшавська угода 1920, 21 квітня-----------------21.04.1920
55.          Кінець 1 зимового походу 1920, 5 травня------------------05.05.1920
56.          Захоплення Києва поляками 1920, 6 травня------------------06.05.1920
57.          Розгром Врангеля в Криму 1920, 17 листопада-------------17.11.1920
58.          Остаточний відхід військ УНР з території України 1920, 21 листопада------------21.11.1920
59.          Захоплення №4 більшовиками Києва 1920, 12 червня----------------12.06.1920
60.          Виступ поляків із Києва 1920, 12 червня-----------------12.06.1920
61.          Ризький мир 1921, 18 березня---------------18.04.1921
62.          Базарська трагедія 1921, 21 листопада------------21.11.1921

Другие материалы

 • Аграрна реформа П.А. Столипіна та її здійснення в Україні (1906-1914 рр.)
 • ... Другої. Здійснення аграрної реформи супроводжувалося цілим комплексом допоміжних заходів, які включали інформаційну та фінансову підтримку. Про роль цих указів та законів у житті українських селян розглянуто детальніше в розділі 3, який присвячений сутності аграрної реформи П.А.Столипіна. Отже, ...

 • Констиционно-правовой статус народного депутата Украины
 • ... мажоритарной избирательной системы и системы пропорционального представительства.[10]  Следует отметить, что, во-первых, расхождений в правовом статусе народных депутатов Украины, избранных по разным избирательным системам, украинское законодательство не предусматривает. Во-вторых, объем прав и ...

 • Шпоры по Гражданскому праву Украины (общая часть)
 • ... , то оно является предметом спора в юри­дической литературе уже не один десяток лет (см. об этом, например: Гражданское право Украины. X., 1996, ч. 1, с. 414-415; Цивільне право. Ч. 1. К., 1997, с. 204-205). Среди многочисленных вариантов наибольшую под­держку получило, пожалуй, определение ...

 • Международно-правовые стандарты в Украине
 • ... ії України). Это положение имеет большое внешнеполитическое и правовое значение особенно в условиях активного вхождения Украины в мировое сообщество. Во-первых, они свидетельствуют о верности Украины своим международно-правовым обязанностям, которые провозглашаются обязательными для исполнения ...

 • Россия в украинских учебниках истории
 • ... к себе отношение. Наконец, сама праздничная и жизнеутверждающая природная среда Крыма не приемлет негативного и слёзного отношения к истории, страдальческим воем которого, буквально пропитаны некоторые новые украинские учебники истории. Результатом такого положения дел становится недоверие к ...

 • Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України
 • ... присвячена Рухові Опору на окупованій фашистами території України в роки Великої Вітчизняної війни. Побудована на документальних матеріалах та архівних джерелах, висвітлює широкий аспект проблеми «малої війни», роль і місце партизанського руху в розгромі загарбників, подається оцінка антифашиської ...

 • Экономическая история
 • ... второй половине XIX века. Родоначальниками данной научной дисциплины были английские, а затем французские историки-экономисты. На сегодняшний день экономическая история занимает определенное место в системе высшего образования развитых государств мира, став неотъемлемой частью подготовки не только ...

 • Развитие операций коммерческих банков с производными ценными бумагами на фондовом и финансовом рынках Украины
 • ... проекте проанализирована эффективность использования облигаций НДС коммерческими банками при 3-х этапной долгосрочной финансовой комбинации с использованием производных ценных бумаг – РЕПО-контрактов(операций обратного выкупа собственных ценных бумаг, заложенных до момента погашения под заемные ...

 • Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні
 • ... // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип.13. – Х.: Ун-т внутр. справ, 2001. – С. 107-113. 277.  Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія / За заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків: ...

 • Проведення уроків історії Україні в 11 класі
 • ... ії СРСР, а відповідно й історії УРСР, який охоплює 1953 – 1964 рр., тобто період перебування при владі М. Хрущова. Він характеризується ліквідацією таких проявів сталінського режиму, як масові репресії, тотальний контроль за всіма сферами діяльності тощо, і спробою проведення суспільно-політичних, ...

 • Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України
 • ... ії щодо вирішення нагальних питань для жителів сільської місцевості. Висновки Газета “Сільські вісті” являється об’єктом висвітлення проблематики сільського господарства України. В коло її зору потрапляють проблеми, важливі не тільки для держави, але й особисті жителів сільської місцевості. ...

 • Проблемы занятости и безработицы в Украине
 • ... труда, существование депрессивных регионов с особенно напряженной ситуацией на рынке труда, что говорит о недостатки госрегулирования занятости и безработицы. На Украине острая безработица имеется в регионах с высоким естественным приростом населения. Здесь на рынок труда постоянно вы­ходит большое ...

 • Избирательная система в Украине
 • ... , которая определяет порядок аккредитации официальных наблюдателей; полномочия и гарантии их деятельности во время проведения избирательной кампании. Таким образом, избирательная система в Украине базируется на демократических принципах. Выборы являются свободным волеизъявлением народа. Подготовка ...

 • Украина в период перестройки и независимости. Первые президенты
 • ... Кучмы», 9 марта 2001 г. произошли стычки представителей оппозиции с милицией.11 апреля 2001 г состоялся политический диалог между Президентом и представителями 76 партий - первая публичная встреча в истории независимой Украины. Власти удалось преодолеть кризис, но её авторитет был подорван. Выборы ...

 • Конституционное право Украины
 • ... и свободы и являются равными перед законом. Украинское государство гарантирует и защищает конституционные права и свободы - своих граждан и обеспечивает выполнение ими обязанностей перед обществом. Гражданство Украины определяет постоянный правовой связь лица и Украинского государства, которое ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info