Бизнес план (булка)

Узнать стоимость написания работы

БІЗНЕС-ПЛАН


виконали: Лысюк Д.

Павлюк Е.

Адаменко И.

 Блюс А.

Кикоть А.

Кифоренко Д.

 

 

 

 

 

 

 

 

Титул 1

 

Резюме 2

Опис товару (послуги) 3

 

Оцінка ринку збуту 4

 

Оцінка Конкурентів 5

 

План маркетингу 6

План виробництва 7

Закупівля сировини матеріалів комплектуючих

Виробничий цикл

Витрати на одиницю продукції

Розрахунок крапки беззбитковості  

 

Організаційний план 8

Юридичний план 9

 

Оцінка ризиків 10

Фінансовий план і фінансова стратегія 11

Звіт про рух грошових коштів

 1. Титул

Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування інвестицій.

Містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреба виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають представлення про комерційного, бюджетній і економічного ефективності розглянутого проекту й у першу чергу учасників-інвесторів, що представляють інтерес для, проекту. Розрахунки показників адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і закордонного інвестування.

 

Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної таємниці і підлягає відповідному захистові.

 

 

2.Резюме

Приватне підприємство “Булка” було утворено в 1991 році і весь період свого існування займалося оптовою торгівлею продуктами харчування.

В даний час, бажаючи розширити сферу свого бізнесу, підприємство вирішує зайнятися виробництвом і збутом власної продукції, а саме булочок. Виходячи зі своїх можливостей, підприємство вирішує випускати дешевий і якісний продукт, що дозволить йому зайняти нішу, що пустує, в Україні.

Для виробництва булочок необхідно купити устаткування, у зв'язку з чим, первісні інвестиції складуть 322.3 тисячі гривень. Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. При цьому передбачуваний обсяг продажів складе 36 млн. булочок у рік, очікувана чистий прибуток складе 3960000 гривень, тобто проект цілком окупить себе через 1 мес.

Цілями дійсний бізнес плану є:

·     Пророблення одного з можливих варіантів розширення бізнесу і збільшення прибутку

·     Планування виробництва і продажу товарів

·     Підвищення іміджу фірми

 

3. Опис товару (послуги).

Продукт - булочка, типу “Рогалик”, призначений для задоволення життєвих потреб людини.

Розфасовка в яскраві, кольорові обгортки по 0,25 кг. Можлива добавка різних, натуральних ароматичних речовин, що дозволить зробити цей продукт більш різноманітним і популярним. Головна відмінність – випускатися буде на найсучаснішому, ефективному устаткуванні; із продуктів вищої якості, що поліпшить смакові якості і підвищить продуктивність праці.

4. Оцінка ринку збуту.

На підставі проведених маркетингових досліджень, а також на підставі того, що підприємець близько 5 років займався закупівлею і реалізацією оптових партій продуктів харчування, у т.ч. булочок; було встановлено, що булочки можуть купувати 2% жителів України щодня, тобто 1 млн. штук. Для зниження ризику, виробничу програму знизимо в 10 разів, тобто робити будемо 0.1 млн. у день, або 3 млн. булок на місяць.

В міру розвитку виробництва, заплановано розробляти і випускати іншу продукцію на цьому ж устаткуванні (наприклад: торти, печиво), що дозволить зміцнити положення фірми на ринку виробників харчових продуктів.

5. Оцінка конкурентів.

На сьогоднішній день найбільший виробник і продавець булочок – “Київський булочний комбінат”. Ці булочки гарної якості і відповідно мають високу товарну вартість. Але високі ціни не залучають масового покупця, тому що родин межах, що мають доход у, прожиткового мінімуму більшість, і різниць у ціні 5%-10% виявиться істотною.

Існує також ряд малих виробників булочок на непродуктивному устаткуванні, отже, більш низької якості, що не залучає покупця.

З огляду на всі ці фактори, можна розраховувати, що наш продукт займе одне з лідируючих місць на ринку.

6.Стратегія маркетингу.

Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межах цін конкурентів. У сполученні з високою якістю, що забезпечить нам успіх.

 

ВАГА

ЦІНА

Оптова ціна однієї банки 0,25 кг 0.11 грн

Схема реалізації булочок:50% вивозиться на власні магазини, 30% на оптові бази і ринки міста, 20% в інші місця збуту.

7.План виробництва.

Попит –100000 булок у день. Продуктивна програма 100000 булок у день або 3000000 булок на місяць.

Устаткування, продуктивністю 5 тонн продукції в зміну, купуємо на Харківському Електромеханічному заводі.

Ціна устаткування 185000 карбованців.

Обране устаткування підходить по потужності тому що намічено випускати 9000*0,25=2,25тонни в зміну, а запасли потужності буде використаний для підвищення ефективності підприємства.

6.1. Закупівля сировини матеріалів і комплектуючих.

Сировина закуповується на оптових фірмах і базах м. Екатеринбурга. Коробки закуповуються на Екатеринбургской фабриці паперових виробів, баночки, разом з етикеткою закуповуються в Туреччині. Якість комплектуючих визначається візуально, а також до них додаються сертифікат і документи, що визначають їхню якість

6.2. Виробничий цикл.

·     Перша стадія – складування. Усі сировина, баночки, коробки, закуповуються і доставляються на склад сировинних матеріалів. Там них зберігають, поки вони не знадобляться.

·     Друга стадія – власне виробництво.

·     Третя стадія – розливши: готовий майонез розливається по баночках.

·     Четверта стадія – упакування: баночки закриваються і складаються в коробки, а коробки транспортуються в холодильники.

6.3.Витрати на одиницю продукції.

Статті витрат Сума, грн.
Матеріали сировина і комплектуючі 0,001
оренда 0,007
витрати на транспорт 0,03
заробітна плата робітником 0,018
витрати на продаж 0,03
амортизація 0,01
енергоресурси 0,0004
інші витрати 0,0116
Разом 0,108

6.4. Розрахунок крапки беззбитковості.

Р – ціна за одиницю виробу (0.11грн.)

V – перемінні витрати (1р.38,4коп.)

F - постійні витрати (11,6коп.)

X – крапка беззбитковості.

7. Організаційний план.

Діяльність підприємства координує директор, бухгалтерія. Постачанням буде займатися відділ постачання. Він займається також доставкою продукції на власний офіс-склад, на оптові бази і ринки міста.

8. Юридичний план.

Фірма “Хеликс” була организованна в 1991 році і зареєстроване як приватне підприємство зі спільною формою власності.

Статутний фонд був сформований із приватного майна Громыко Андрія Петровича, надалі, генерального і фінансового директора. Засновник несе відповідальність по зобов'язаннях у межах статуту фірми “Хеликс”

 

9. Фінансовий план і фінансова стратегія.

Приватне підприємство “Хеликс” існує 7 років, і за час своєї діяльності у фірми зібралися чималі доходи. У зв'язку з цим, засновником було прийняте рішення про розширення виробництва.

Первісні інвестиції складуть 215 000грн.

Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Звіт про рух грошових коштів

Інтервали часу
1(10)% 2(30)% 3(70)% 4(100)%
Виторг від реалізації 148,5 475,5 1039,5 1485
Коефіцієнт інфляції 1,02 1,02 1,02 1,02
Виторг з урахуванням інфляції 151 485 1060 1514,7
Разом приплив: 151 485 1060 1514,7
Інвестиційні витрати 0 0 0 0
Інвестиційні витрати з обліком 0 0 0 0
інфляції
Операційні витрати -180 -385 -785 -1025
Операційні витрати з обліком -183,6 -392,7 -800 -1045
інфляції
Податок -64,26 -137,4 -280 -367
Податок з урахуванням інфляції -65,3 -140 -285,6 -373
Разом відтік: -248,9 -532 -1085,6 -1418
Чистий потік коштів -97,9 -47 -25 96,7
те ж наростаючим підсумком -144,9 -165,9 -69,2

 

Другие материалы

 • Бизнес-план производства хлебобулочных и кондитерских изделий ЗАО ЗЭиМ-Пек
 • ... ;   Отсутствие фирменной торговли. Пекарня «Мэри».  Частное предприятие, основанное в 90-х годах. Специализируется на производстве хлеба высшего сорта, хлебобулочных и кондитерских изделий. Используется традиционное сырьё, оборудование – мини-пекарни. Рынок сбыта – город Магнитогорск ...

 • Бизнес-проект организации хлебопекарни
 • ... нет на рынке г. Тольятти, но он вырабатывается из пшеничной муки высшего сорта, определим цены конкурентов («Тольяттихлеб», «Лада-хлеб», хлебопекарня г. Тольятти) на основную продукцию диетического хлеба. Таблица 2 Наименование продукции «Тольяттихлеб» «Лада-хлеб» г. Сызрань Цена ...

 • Бизнес-план наиболее полного удовлетворения населения хлебобулочными и кондитерскими изделиями
 • ... партии хлебобулочных и кондитерских изделий - апрель 1999 года. Охрана окружающей среды. Производство не относится к разряду опасных для окружающей среды, специальных ограничений в этой области для данного типа производства не предусмотрено.6. Организационный план ...

 • Место электронного бизнеса в национальной экономике
 • ... отставания в развитии национальных телекоммуникационных сетей, получила редкий шанс не повторять чужих ошибок и приступить к развитию сразу В2В систем, тем более, что все предпосылки для такого бизнеса в стране существуют. На Западе в основу инфраструктуры электронного бизнеса легли объединения ...

 • Разработка бизнес-плана новой продукции
 • ... сравнивать их между собой по экономической эффективности. Такой прогноз обычно составляется на три года вперед.   2. Разработка бизнес-плана по производству новой продукции ООО «Сладкий рай»   2.1. Описание проекта (РЕЗЮМЕ) На территории Алтайского края находится более семи ...

 • Анализ стратегии развития фирмы
 • ... работы мини пекарни необходимо применить экономически обоснованные принципы и методы ценообразования. Для этого необходимо провести анализ стратегии развития, по результатам которого наметить мероприятия, направленные на установление более гибких цен, а также снижение себестоимости, расширение ...

 • Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків
 • ... району й управління АПК, торгівлі й побутового обслуговування м. Харкова на будівництво продовольчого магазина з комплексом зупинки по вул. Блюхера (напроти Салтівського ринку). 1. Характеристика проекту Даний бізнес-план передбачає створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків, ...

 • Повышение эффективности рекламной деятельности на примере хлебопекарни "КОЛОС"
 • ... непростительно для исследуемой компании. Выводы. Один из путей повышения эффективности рекламной деятельности фирмы - это совершенствование организационной структуры. В данный момент отдела рекламы на пекарне «Колос» не предусмотрено, его нет ни в организационной структуре, ни в штатном расписании ...

 • Экономическое обоснование целесообразности открытия новой пекарни
 • ... сорта” 2,5 5 “Батон нарезной ” 2,6 5,2 Реклама Поскольку хлебопекарня открывается в небольшом селе, то обширная рекламная компания проводиться не будет. Об открытии новой пекарни жителям будет объявлено на ближайшем собрании местных жителей, а так же в течение первого месяца, после ...

 • Особенности предоставления услуг на авиатранспорте
 • ... в надутом жилете будет трудно выйти через люк. На борту имеется (может иметься) надувная спасательная лодка.[19] 3. Технология предоставления услуг на примере авиакомпании "Трансаэро" 3.1 Краткая история развития авиакомпании Авиакомпания "Трансаэро" была официально ...

 • Анализ ассортимента качества и организация продажи бараночных изделий, реализуемых в магазине "Пчелка", ООО "Якутского хлебокомбината"
 • ... , на момент проверки полностью отвечает требованиям. Определяем коэффициент устойчивости ассортимента бараночных изделий, реализуемых магазином «Пчелка»: Ку=3/7*100=42,9%; Коэффициент устойчивости бараночных изделий, равен: Ку=31/52*100=59,6% По полученным данным можно сделать вывод о том, что ...

 • Анализ прибыли и рентабельности на примере ООО "Хлебозавод Багаевский"
 • ... , повышение качества продукции, реализация ее на более выгодных рынках и т.д. В результате проведенного анализа показателей прибыльности и рентабельности деятельности пекарни ООО «Хлебозавод Багаевский» можно сказать о том, что управление производственной и финансовой деятельностью организации ...

 • Управление товарным ассортиментом
 • ... местных школ, благотворительной деятельности или поддержке молодых дарований в управлении вместо подношений сообществу наличными. 2. Исследование управления товарным ассортиментом.  2.1. Общая характеристика производственного предприятия «Пищекомбината Кыштовского ПТПО» Кыштовское ...

 • Повышение доходности переработки зерна
 • ... показатель доходности – это сумма доходов или прибыли. Объектом исследования дипломной работы послужило ТОО «АЛТУ», созданное в 2008 году на основании Устава в соответствии с Гражданским кодексом РК как субъект предпринимательства. Специализация Товарищества - переработка зерна, производство муки ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info