Архітектурно-конструктивні рішення будівлі

Узнать стоимость написания работы

1 Архітектурно-конструктивні рішення будівлі

 

Будівля розташована а районі м. Одеса.

Температуро-вологісний режим А1.

Клас відповідальності ІІІ

Коефіцієнт надійності за призначенням = 0,9

Вага снігового покрову на 1 м2 покриття S0 = 1320 МПа

Вітрове навантаження W0 = 500 МПа

Визначення характеристичного навантаження від снігового покрову

Se = ××C

де:

С = μ××

μ = 1 додаток Ж [1]

= 1 п. 8.9 [1]

= 1 п. 8.10 [1]

С = 1×1×1 = 1

= 0,49 при ŋ = 0,02 п. 8.12 [1]

Se = 0,49×1,32×1 = 0,647 кН/м2

Визначення граничного розрахункового навантаження від снігу

Sm = ××C

= 1,04 п. 8.11 [1] при нормативному строку експлуатації 60 років

Se = 1,04×1,32×1 = 1,373 кН/м2

Будівля,що проектується одноповерхова, прямокутна в осях з розмірами 21×33м.

Крок несучих конструкцій 3м

Висота до низу основної несучої конструкції 6,0м

Основні несучі конструкції:

1.     Колони дощато-клеєні дерев’яні

2.     Ферма п’ятикутна метало дерев’яна

Колони від будівлі разом з фермами утворюють поперечну раму. Колони до фундаментів кріпляться жорстко. Висота п’ятикутної металодерев’яної ферми визначається за умови жорсткості.

h = ( …)×L

h = ( …)×21000 = (4200…3000)

Приймаємо h = 4000 мм

Нахил верхнього поясу ферми знаходиться в межах до 15 тоді висота ферми на опорі дорівнює:

hст = h – i

i = 0,15 – нахил верхнього поясу

Ширина верхнього поясу ферми b = 140 мм.

hст = 4 – 0,15 = 2425 мм

Висота перерізу колонни в площині рами визначається з умови що гнучкість колони не повинна перевищувати граничної гнучкості

х [λ]

[λ] = 120, таблиця 14 [2]

Приймаємо х =100

Радіус інерції прямокутного перерізу визначаємо за формулою

ix = 0,289 hk

тоді висота перерізу колони

hk =

- коефіцієнт який враховує довжину колони в залежності від її закріплення визначаємо за п. 4.21 [2]

= 2,2

l = Hk – висота до низу несучої конструкції

hk = = 456 мм

Покрівля будівлі складаються з 3-х шарів руберойду укладених по клеєфанерним плитам покриття. Номінальна ширина плити bн = 1,5 м. Номінальна довжина плити lн = 3,0 м.

Висота плити :

hnл = lн

hnл = ×3000 = (15093)

Приймаємо висоту плити hnл = 150 мм.

Стіни складаються аналогічно плитам покриття hст = hnл = 150 мм. Висота стінових панелей дорівнює 1,2 м. та 1,5 м. Довжина стінових панелей 3,0 м.

Поперечну стійкість та незмінність каркасу будівлі забезпечують плоскі несучі конструкції які сприймають крім вертикальних навантажень це й горизонтальні від вітру. Поздовжню незмінність та стійкість каркасу забезпечують системою звязків, які сприймають навантаження і передають їх на фундаменти фіксуючи в проектному положенні плоскі несучі конструкції і попереджають деформаціям в площині перпендикулярній до площини несучих конструкцій.

Прийняті системи звязків:

-         По шатру – вертикальні сполучені ферми, вітрові ферми та поперечні схеми ферми

-         В площині рами – фахферкові стояки

-         Між колонами по довжині – вертикальні звязки та обвязувальні бруси

 

 

 

 

 

2        Розрахунок клеєфанерної плити покриття

2.1 Вихідні дані

До розрахунку приймаємо плиту з номінальними розмірами bн =1,5 м, lн=3 м

Конструктивні розміри плити:

bпл = bн – 30 мм

bпл = 1500 – 30 = 1470 мм

lпл = lн – 20 мм

lпл = 3000 – 20 = 2980 мм

Плита виконана з чотирма повздовжніми розмірами з соснових дошок. Зовнішня або верхня обшивка плити виконана з водостійкої семишарової панелі товщиною δ3 = 8 мм. Внутрішня або нижня обшивка виконана з п’ятишарової панелі товщиною δв = 6 мм.

Для ребер приймаємо дошки з розмірами h×b = 150×40 мм. Після стругання кромки розміри ребра набудуть наступні значення

bр = b – 4мм

bр = 40 – 4 = 36 мм

hр = h – 5 мм

hр = 150 – 5 = 145 мм

Висота плити з урахуванням товщини обшивок

hпл = hр + δз + δв

hпл = 145 + 8 + 6 = 159 мм

Гідроізоляція один шар пергаміну. Утеплювач – плити з мінеральної вати на синтетичній основі h = 50 мм ; ρ = 175 кг/м3. Притискні градки для утримання утеплювача виконується з брусків 25×25 мм, які прибиваються до каркасу плити. До бокових поверхонь плити прибивають черепні бруски розмірами 50×25 мм, бруски прибиваються цвяхами з кроком 300 мм. В роботі плити черепні бруски участі не приймають.

a =

a = = 442 мм

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Поперечний переріз плити

2.2   Розрахункові характеристики матеріалів

2.2.1     Фанера верхньої обшивки

Фанера верхньої обшивки товшиною = 8 мм., характеристичний опір стисканню площині листа вздовж волокон = 23 Мпа, таблиця А2 дод.А[3]

Розрахунковий опір стискання в площині листа вздовж волокон

= формулала 7.17 [3]

– перехідний коефіцієнт, що враховує вплив тривалості навантаження та вологості

= 0,5 – для фанери при постійному навантаженні за таблицею 8.1 [3]

- коефіцієнт надійності для характеристики матеріалу, за таблицею 7.3 [3]

= 1,2

= 0,5 × = 9,6 МПа

Характеристичний опір сколювання в площині листа вздовж волокон

= 3,2 МПа, за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір сколювання в площині листа вздовж волокон

= 0,5 = 1,3 МПа

Характеристичний опір згинанню в площині листа в поперек волокон

= 24 МПа., за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір згинанню в площині листа в поперек волокон

= 0,5 × = 10 МПа

2.2.2 Фанера нижньої обшивки

Фанера нижньої обшивки має товщину нижньої обшивки δв = 6 мм

Характеристичний опір розтяганню в площині листа вздовж волокон зовнішніх шарів

= 15 МПа., за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір розтяганню в площині листа вздовж волокон зовнішніх шарів

= 0,5× = 6,3 МПа

Модуль пружності фанери вздовж волокон зовнішніх шарів

Еф = 9 103 МПа, за таблицею А1 дод. А [3]

2.2.3 Розрахункові характеристики деревини ребра

Характеристичний опір згину вздовж волокон

= 27 МПа., за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір згину вздовж волокон

fm,o,d = ф-ла 7.17 [3]

– перехідний коефіцієнт, що враховує вплив тривалості навантаження та вологості

= 0,5 – для цільної деревини 8.1 [3]

- коефіцієнт надійності для характеристики матеріалу, за таблицею 7.3 [3]

= 1,3

= 0,5× = 10,4 МПа

Характеристичний опір стисканню вздовж волокон

= 23 МПа., за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір стисканню вздовж волокон

= 0,5× = 8,8 МПа

Характеристичний опір розтягу вздовж волокон

= 15 МПа табл. А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір стисканню вздовж волокон

= 0,5× = 5,8 МПа

Характеристичний опір сколюванню вздовж волокон

R90,k= 3,2 МПа., за таблицею А2 дод. А [3]

Розрахунковий опір сколюванню вздовж волокон

R90,d= 0,5× = 1,2 МПа

Модуль пружності сколюванню вздов волокон

Еd = 104 , дод. А [3]

2.3   Збір навантаження

Збір навантаження ведемо в табличній формі, незначним нахилом даху нехтуємо

Таблиця 1 Навантаження на 1м2 покриття

Вид навантаження

Формула підрахунку

Характеристичне значення навантаження Н/м2

Розрахункове граничне навантаження

Н/м2

1

2

3

4

5

Постійне:

 

 

 

 

1. 3 шари руберойду на мастиці 5 кг/м2

2×3×5×10

300,0

1,3

390,0

2.Фанерна обивка

в = 0,006м

з = 0,008м

=700 кг/м3

(0,006+0,008)×700×10

98,0

1,1

107,8

3.Фанерна обивка

р = 0,036м

р = 0,145м

=500 кг/м3

+×500×10

95,0

1,1

104,5

 

 

 

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

4.Притискні градки

ρ = 10 кг/м2

10×10

100,0

1,1

110,0

5.Утеплювач

= 0,05 м

=175 кг/м3

0,05×175×10

87,5

1,2

105,0

6.Пароізоляція 1 шар пергаміну

ρ = 3 кг/м2

3×10

30,0

1,2

36,0

Всього постійне

ge=

gm=

ge=683,0

 

gm=820,3

Змінне навантаження:

 

 

 

 

Навантаження від снігу

So = 1320 Н/м2

-

Sе = 647,0

 

Sm = 1373,0

Всього повне навантаження

 

qe = 1330,0

 

qm = 2193,3

 

Характеристичне навантаження на 1 м. п. плити з урахуванням коефіцієнта надійності за призначенням n = 0,9

1330 1,4700,9 = 1759,6 Н/м

Розрахункове навантаження на 1 м. п. плити з урахуванням коефіцієнта надійності за призначенням n = 0,9

2193,3 1,4700,9 = 2901,7 Н/м

2.4 Статичний розрахунок плити

Плита покриття вільно спираєтьcя на п’ятикутну металодеревяну ферму шириною 145 мм. Завантажена рівномірно розподіленим навантаженням

2901,7 Н/м

 

 

Рисунок 2 Схема спирання плити

Розрахункова довжина плити

2980 - 2 = 2920 мм

 

 

Рисунок 3 Розрахункова схема

 

Визначення згинального моменту плити

M =

M = = 3092,6 кН/м

Визначення поперечної сили

V =

V = = 4236,5 кН

 

2.5 Конструктивний розрахунок плити

2.5.1 Розрахунковий переріз плити

Прольот плити l = lef = 2920 мм

l 6 a

l =2920 > 6 442 = 2652 мм

Тоді розрахункова ширина плити

= 0,9

= 0,9 1470 = 1323 мм

 

 

 

 

 

Рисунок 4 Розрахунковий переріз плити

2.5.2 Геометричні характеристики зведеного перерізу

Матеріали з яких складається переріз приводимо доматеріалу фанерних обшивок

Ke =

Ke = = 1,11

Зведена площа поперечного перерізу плити

Азв = bрозр()+ nр bр hр Kе

nр = 4 – кількість ребер в перерізі

Азв = 132,3(0,8+0,6)+ 4 3,6 14,5 1,11 = 416,9 см2

Зведений статичний момент

Sзв = bрозр(hпл – 0,5)+0,5 bрозр+ nр bр Kе(0,5)

Sзв = 132,30,8(15,9 – 0,50,8)+0,5 132,30,62+ 4 3,6 14,51,11(0,514,5--0,6) = 3205,6 см3

Положення центра ваги перерізу

уо =

уо = = 7,7 см

Відстань від центра ваги до осей обшивок

hв = уо – 0,5

hв = 7,7 – 0,50,6 = 7,4 см

hз = ( hпл - уо ) – 0,5

hз = (15,9 – 7,7) – 0,50,8 = 7,8 см

Зведений момент інерції перерізу без урахування власних моментів інерції обшивок

Із = bрозр+bрозр(hз – 0,5)2+Ke

Із = 132,30,67,42+132,30,8(7,8 – 0,50,8)2+[+4×3,6×14,5(7,7-0,6-0,5×14,5] ×1,11 = 13795,8 см4

Перевірка прийнятих розмірів перерізу за умови жорсткості плити

=

=

m = 0,7

= = =

Верхня частина ребра

Wвр = Kе

Wвр = × 1,11 = 1963,2 см3

Нижня частина ребра

Wнр = Kе

Wнр = × 1,11 = 2069,4 см3

Зведений момент опору обшивок:

 

-    зовнішня

Wз.об =

Wз.об = = 1682,4 см3

-    внутрішня

Wв.об =

Wв.об = = 1791,7 см3

2.6 Перевірка несучої здатності плити

2.6.1 За умови щільності ребер каркасу

-    За умови стику

=

= = 157,5 Н/см2960 Н/см2

-    За умови розтягу

=

= = 149,4 Н/см2630 Н/см2

2.6.2 За умови стійкості верхньої обшивки

=

= = 448,3 Н/см2960 Н/см2

= , при

= = 0,41

2.6.3 За умови міцності нижньої обшивки

σ = Кф

Кф = 0,6 – коефіцієнт, що враховують наявність стиків

σ = = 172,6 Н/см26300,6 = 378 Н/см2

 

2.6.4 Перевірка на сколювання верхньої обшивки по шву в місцях примикання до ребер каркасу

=

= = 17,6 Н/см2130 Н/см2

= bрозр

= 132,30,8[(15,9-7,7)-0,5×0,8] = 825,6 см2

 

2.6.5 Перевірка верхньої обшивки на місцеве значення від дії зосередженої сили

 

Розрахункове навантаження від ваги робочого з інструментами обчислень за формулою

Р =

=1,2

= 1 кН

р = 11,2 = 1,2 кН

Дія зосередженої сили розподілену на ширину плити в 100 см. Враховуючи опір повороту в опорному перерізі верхньої обшивки зі сторони ребер, за розрахункову схему прийнято балка з жорстким защімленням кінців.

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 Розрахункова схема верхньої обшивки при роботі

на місцеве згинання

= a+2

= 44,2 + 2 = 47,8 см

Максимальний згинальний момент

Mmax =

Mmax = = 71,7 Нм = 71,7×102 Нсм

Переріз балки верхньої обшивки має розміри b = 1000,8 см

Момент опору перерізу балки

W =

W = = 10,7 см3

Напруження в зовнішній обшивці поперек волокон зовнішніх шарів фанери визначається за формулою

=

mн =1,2 – коефіцієнт, що враховує дію монтажного навантаження табл.6.1[2]

= = 670,1 Н/см210×102×1,2 = 1200 Н/см2

 

3 Розрахунок та конструювання п’ятикутної, металодерев'яної ферми покриття

3.1 Конструктивне рішення конструкцій

Нахил покрівлі при даній конструкції покриття як показує практика знаходиться в межах від 8-15º. Для забезпечення захисту конструкцій від згнивання в наслідок великої вологості покриття приймається з тришарового килиму руберойду.

Ферма складається з дерев’яних та металевих елементів. Елементи, що працюють на розтяг виконуються з металу (нижній пояс та опорний розкіс). Стиснуті елементи виконуються з деревини (верхній пояс, стояки та розкоси).

Як правило дерев’яні елементи виконуються з клеєної деревини. Переваги такої конструкції над металевими та залізобетонними невелика вага та доволі висока вогнестійкість.

 

3.2 Геометричні характеристики ферми

 

Розрахунку підлягає п’ятикутна метало-дерев’яна ферма прольотом 21 м. Розміри перерізів ферми складають:

-         ширина ферми в=140 мм

-         висота ферми в середині прольоту hсер=4000 мм., (п.1)

-         висота ферми на опорі

hоп = hсер - і

hоп = 4000 – 0,15× = 2425 мм

-    будівельний підйом

fбуд = L

fбуд = ×21000 = 105 мм

-    конструктивна висота ферми на опорі

= hоп + fбуд

= 2425 + 105 = 2530мм = 253 см

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 Розрахункова схема пятикутної металодеревяної ферми

Довжина панелей нижнього поясу

dнп =

dнп = = 525 см

Довжина панелей верхнього поясу

dвп =

( = 8-15º), приймаємо 10º

dвп = = 533 см

Визначення довжини стійок 3-Г та І-Е

= = 326,5 см

Довжина розкосів 3-Д та Д-І

l2=

l2= = 660 см

Довжина розкосів В-3 та Ж-І

l3=

l3= = 582,8 см

 

3.3 Збір навантаження на несучу конструкцію

 

При нахилі даху до 150 можна вважати, що вага 1 м2 горизонтальної проекції покриття дорівнює вазі 1 м 2 тришарової плити покриття (табл. 1)

Постійне навантаження:

-    Характирестичне ge =683

-    Граничне розрахункове gm=820,3

Навантаження від снігу:

-    Характирестичне Se =647

-    Граничне розрахункове Sm =1373

Власна вага ферми

=

Кв.в=(3…4) , приймаємо 3,5 кг.

= = 105,5 Н/м2

Граничне розрахункове значення власної ваги ферми

gв.в =

= 1,1 – коефіцієнт надійності за навантаженням

gв.в = 105,5 1,1 = 116,1 Н/м2

3.4 Статичний розрахунок ферми

 

Розрахукові вузлові навантаження

Рв = Рж = (gm+Sm+gв.в

В – крок колон, 3м.

Рв = Рж = (820,3+1373+116,1)3 = 18186,5 Н = 18,187 кН

РЕ = Рг = Рд = 2Рв

РЕ = Рг = Рд = 218,187 = 36,374 кН

Визначення опорних реакцій

RА = RБ = 2PЕ

RА = RБ = 236,374 = 72,748 кН

При обчисленні вузлових навантажень кутом нахилу даху до горизонту можна знехтувати.

Таблиця 2 Розрахункові зусилля в стержнях ферми

 

Елемент ферми

Стержень

Зусилля

Числове

значення зусиль

1

Верхній пояс

2 – 6

Q1

89,9

2

3 – 7

Q2

89,9

3

Нижній пояс

5 – 4

-

-

4

4 – 8

V1

95,5

5

Стояки

1 – 5

T1

72,8

6

6 – 7

T2

36,4

7

Розкоси

5 – 6

D1

98,2

8

7 - 8

D2

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 Діаграма Максвелла - Кремона

 

3.5 Проектування ферми

3.5.1 Розрахунок верхнього поясу

Приймаємо пояс, ширина перерізу якого становить b=140 мм. Висота перерізу становить:

h= × L

h= × 21000 = 300 мм

Заготовочні балки для елементів верхнього поясу складається з дошок перерізом 150х50 мм, які після обробки їх з обох боків набудуть розміри 140х40 мм. По висоті перерізу приймаємо 8 дошок. Тоді поперечний переріз верхнього поясу має розміри 140х320 мм. Верхній пояс розраховується, як елемент, що працює на стискання з зусиллям Q1=89,9 кН та згинання від місцевого навантаження. Навантаження від власної ваги верхнього поясу становить

K=bв.п×hв.п×ρ×γfm

ρ=500 кг/м3

γfm =1,1 – для деревини

К= 0,14×0,32×500×10×1,1 = 246,4 Н/м

Граничне розрахункове навантаження на ферму

q= (gm + Sm)×lпл

q=(820,3 + 1373)×2,98+246,4 = 6782,4 Н/м

Визначення згинального моменту з урахуванням деформованої схеми верхнього поясу

Мд = - Q1×eфакт

ξ = 1 -

A – площа поперечного перерізу верхнього поясу

А= 14×32 = 448 см2

λ- визначається за формулою

λ =

λ = = 57,6

ξ = 1 – = 0,769

Згинальний момент дорівнює

Mg =

Mg = = 24085 Нм = 24,1 кНм

Знаходимо оптимальне значення ексцентриситету

eопт =

eопт = = 15,2 см

Конструктивно ексцентриситет одержують врубкою. Перевіряємо можливість утворення ексцентриситету за умови зминання деревини в торцях елементів.

Необхідна площадка висоти зминання

hзм =

hзм = = 6,69 см = 66,9 мм

Максимально можливе значення ексцентриситету

emax =

emax = = 11 см

Глибина врубки дрівнює

hвр = 2×emax

hвр = 2×11 = 22 cм

Прогин панелей верхнього поясу від місцевого навантаження обчислюється

fg = ×

I =

I = = 38229 см4

fg = × = 1,86 см

На цю величину зменшуємо максимальний ексцентриситет

ефакт = еmax - fg

ефакт = 11- 1,86 = 9,14 см

тоді розрахунковий згинальний момент з урахуванням деформованої схеми панелей верхнього поясу

Мд= - 89,9×0,09 = 23,122 кНм

Визначення нормативних крайових напружень

+ ≤ fc.o.d

Wрозр =

Wрозр = = 2389,3 см3

+ = 1168,3 Н/см2 > fcod = 960 Н/см2

Умова не виконана збільшуємо поперечний переріз верхнього поясу 14х48см

Навантаження від власної ваги верхнього поясу становить

К= 0,14×0,48×500×10×1,1 = 369,6 Н/м

Граничне розрахункове навантаження на ферму

q=(820,3 + 1373)×2,98+369,6 = 6905,6 Н/м2

Визначення згинального моменту з урахуванням деформованої схеми верхнього поясу

А= 14×48 = 672 см2

λ = = 38,4

ξ = 1 – = 0,932

Згинальний момент дорівнює

Mg = = 24522,6 Нм = 24,5 кНм

Знаходимо оптимальне значення ексцентриситету

eопт = = 14,1 см

Прогин панелей верхнього поясу від місцевого навантаження обчислюється

I = = 129024 см4

fg = × = 0,56 см

На цю величину зменшуємо максимальний ексцентриситет

ефакт = 11- 0,56 = 10,44 см

тоді розрахунковий згинальний момент з урахуванням деформованої схеми панелей верхнього поясу

Мд= - 89,9×10,44 = 1690,2 кНм

Визначення нормативних крайових напружень

Wрозр = = 5376 см3

+ = 448,2 Н/см2 < fcod = 960 Н/см2

Максимальне напруження сколювання в опорних перерізах панелей верхнього поясу дорівнює

τmax = × kτ

Q =

Q = = 18403,4 Н

S =

S = = 4032 см3

kτ = 2,5 – коефіцієнт концентрації напружень сколюванню

τmax = ×2,5 = 102,7 Н/см2

Плити покриття забезпечують суцільне розкріплення верхнього поясу в площині схилу даху, тому перевірку його на стійкість плоскої форми деформування виконувати не потрібно.

3.5.2 Розрахунок нижнього поясу

Розрахункове зусилля V1 = 95,5 кН

Необхідна площа поперечного перерізу двох кутиків для влаштування нижнього розтягнутого поясу

Акут =

Акут = = 6,32 см2

fст = 210 МПа

υст = 0,8×

0,8 – коефіцієнт, що враховує можливу несумісну роботу двох кутиків

υст = 0,8×0,9 = 0,72

Приймаємо нижній пояс з 2˪45×4 з площею поперечного перерізу

А=3,48×2 = 6,96 см2

Спільна робота кутиків забезпечується накладками з таких самих кутиків розташовуємо з кроком 80 см.

 

3.5.3 Розрахунок опорного стояка

Розрахункове зусилля RA =72,748 кН

Розрахункова довжина елемента l0 = hоп =253 см

Приймаємо стояк з трьох дошок другого сорту з розмірами поперечного перерізу bxh = 135х140 мм. Площа такого перерізу:

А = 135х140 = 189 см2

Визначаємо гнучкість данного стержня

λст =

λст = = 64,8 < λ

Визначаємо коефіцієнт поздовжнього згину. Коефіцієнт φ визначається взалежності від величини гнучкості за формулою 7 [8]

φ = 1- а( )2

а = 0,8 – для деревини

φ = 1- 0,8×( )2 = 0,664

Перевірка переріза стояка

σ = ≤ fc,o,d

σ = = 579,7 Н/см2 < 880 Н/см2

Переріз підібрано вірно, умова виконується

 

3.5.4 Розрахунок опорного вузла

Розрахункове зусилля D1 = 98,2 кН

Опорний розкіс проектуємо з кутиків, аналогічно нижньому поясу. Необхідна довжина зварних швів катетом 5мм ,що приєднують стержень до карнизного вузла визначаємо за формулою:

lш = ×

υc = 0,9 – коефіцієнт умов роботи шва

0,7 – коефіцієнт, що враховує частину зусилля, яка діє по обушку кутиків.

0,8 – коефіцієнт несумісної роботи кутиків

Rwf = 180 МПа

βf = 0,7

υwf = 0,85

lш = = 8,91 см

Приймаємо довжину шва lш = 90 мм

 

3.5.5 Розрахунок проміжного стояка

Розрахункове зусилля Т2 = 36,4 кН Довжина стержня l = 326,5 см.

Приймаємо стояк з трьох дошок перерізом bxh = 135х140 мм. Визначаємо гнучкість стояка:

λ =

λ = = 83,7 < 150

Коефіцієнт φ визначається від величини гнучкості за формулою 8 [8]

φ =

А = 3000 – для деревини

φ = = 0,428

Перевірка перерізу стояка

≤ fc,o,d

= 450 Н/см2 < 880 Н/см2

 

3.5.6 Розрахунок проміжного розкосу

Розрахункове зусилля D2 = 7,3 кН Довжина стержня l = 660 см.

Приймаємо стояк з трьох дошок перерізом bxh = 135х140 мм. Визначаємо гнучкість стояка:

λ = = 169,1 > 150

Приймаємо λ = 150

Коефіцієнт φ визначається від величини гнучкості за формулою 8 [8]

φ = = 0,133

Перевірка перерізу стояка

≤ fc,o,d

= 290,4 Н/см2 < 880 Н/см2

 

3.6 Розрахунок та конструювання вузлів

3.6.1 Карнизний вузол

 

Сталевий башмак складається з бокових фасонок між якими приварено швелер

та горизонтальний опорний лист. Габарити башмака визначається розмірами швелера опорного листа та довжиною зварних швів lш = 9 см п.3.5.4

 

3.6.2 Розрахунок упору

Поздовжнє зусилля, що діє у верхньому поясі передається у вузлі лобовим упором на швелер. Висота швелера визначається відповідно до висоти площадки зминання торця верхнього поясу в упорі hзм=100 мм п.3.5.1

Приймаємо швелер №10 з наступними характеристиками:

Товщина полички, t = 7,6 мм

Товщина стінки, d = 4,5 мм

Ширина полички, b= 46 мм

Площа поперечного перерізу, А =10,9 см2

Відстань від центра до ваги перерізу, z0 = 1,44 см

Момент інерції, Іу = 20,4 см4

Момент опору, Wx = 34,8 cм3

Швелер працює на зминання, як балка, що защемлена на опорі під тиском:

gш =

gш = = 8990 Н/см

Визначення згинального моменту

Мш =

Мш = = 1726080 Нсм

Необхідний момент опору швелера

Wш =

Wш = = 114,2 см3 > Wх = 34,8 см3

Швелер необхідно укріпити ребром жорсткості товщиною δр=5мм, шириною hр = 50 мм. Положення нейтральної осі:

z1 = z0 + 0,5×hр

z1 = 1,44 + 0,5×5 = 3,94 см

Площа поперечного перерізу

Ау = А + δp×hp

Ау = 10,9+0,5×5 =13,4 см2

Статичний момент

S0 = Ay×z0 + δp×hp×z1

S0 = 13,4×1,44+0,5×5×3,94 = 29,14 см3

Момент інерції перерізу

І = Іу + А× + + δp×hp×

I = 20,4+10,9×1,442 + + 0,5×5× = 82,9 см4

Стінка швелера має розміри

bст× hст = 135×( hш - 2×t)

bст× hст = 13,5×8,48 см

Стінка швелера працює на згинання, як плита, що защемлена по контуру. Визначаємо співвідношення сторін

= = 0,63

Визначаємо тиск на стіну швелера

gст =

gст = = 1060,1 Н/см

Визначення згинального моменту

Мст = υ×gст×

υ = 42, додаток 6 [4]

Мст = 42×1060,1×13,52 = 8114535 Нсм

Визначення необхідної товщини стінки

δст =

δст = = 56,7 57 см

При обмежених розмірах швелера додаткові ребра жорсткості ставити немає можливості, тому між швелером і торцем верхнього поясу розміщуємо опорний лист товщиною 15 мм, який горизонтальними швами приварюємо до швелера, а вертикальними до фасонок башмака. Загальна довжина зварних швів, якими упор приварюємо до фасонок обчислюємо за формулою:

lш,уп = 2× hш + 4×b + 4×hp - 10×0,8

0,8 – не провар шва

lш,уп = 2×10 + 4×4,6 +4×5 - 10×0,8 = 50,4 см

Розрахункова несуча здатність катетів 5 мм

N = lш,уп×kf×Rwf×υwf×βwf×υc > Q1

N = 50,4×0,5×180×102×0,85×0,7×0,9 = 242902,8Н = 242,9кН > Q1 = 89,9 кН

 

3.6.3 Розрахунок упорного листа

 

Під листом відбувається зминання деревини верхнього поясу поперек волокон від зусилля

Q = PB= 18,187 кН

Визначаємо необхідну довжину площадки зминання

– розрахунковий опір зминанню деревини в поперек волокон в опорних частинах конструкції

= 0,5× = 9,2 МПа

= 7 см

Конструктивна довжина площадки зминання

= 15 мм

Приймаємо довжину горизонтального листа такою що дорівнює товщині опорного стояка lл =13,5 см.

Упорний лист працює на згинання як плита, що защемлена по трьом сторонам на яку діє навантаження, що дорівнює різниці між тиском опорного стояка та верхнього поясу.

gоп = gст – gв.п.

gст – навантаження від опорного стояка

Навантаження від верхнього поясу

gоп = 384,9 – 133,8 = 251,1 Н/

Ширина листа приймаємо як половина висоти перерізу опорного стояка

bл = h

bл = 14 = 7 см

Визначємо співвідношення сторін листа

- за додатком 6[4]

Тоді згинальній момент на полосу шириною 1 см:

= 615195 Нсм

Визначення необхідної товщини листа

δ = = 5,9 см 6 см

Приймаємо опорний лист товщиною

По фасонці башмаку приймаємо ширину листа =14 см. Товщина фасонки

= 20 мм дозволяє виконати горизонтальні шви катетом 5 мм

Визначення несучої здатності двох швів:

 

3.6.4 Розрахунок опорного вузла

 

Ферма спирається на колону через обв’язувальний брус, який виконує роль розпірки між колонами поперечника та надає їй жорсткості по довжині поперечника

Мінімальні розміри перерізу брусу визначаються за умови гнучкості

Визначення габаритів перерізу обв’язувального брусу:

Гнучкість обв’язувального брусу приймаємо в межах

160 мм

bоб= hоб =

bоб= hоб = = 64,9 мм

Приймаємо брус 100 х 100 мм

Під опорним стояком деревина обв’язувального брусу зминається поперек волокон. Збільшуємо площадку зминання за рахунок горизонтального опорного листа. Горизонтальний лист приймаємо конструктивно, ширину листа приймаємо рівною ширині обв’язувального брусу, довжина листа 500 мм, товщина 5 мм.

 

3.6.5 Проміжний вузол верхнього поясу

 

Зусилля від одного елементу верхнього пояса на іншій передається лобовим упором через площадки зминання. Жорсткість стиків верхнього поясу забезпечується парними накладками з товстих дошок, розмірами 200х75 мм. На болтах діаметром 12 мм. Зусилля від стояка на верхній пояс передається через площадку зминання під торцем стояка. У вузлі стояка приєднується стержнем діаметром 8 мм. через металеві накладки з розмірами: lb = 3501008 мм.

 

 

3.6.6 Гребеневий вузол

 

Вузол вирішується лобовим упором при цьому кутом нахилу поздовжнього зусилля до напрямку волокон у площині зминання нехтують. Стики перекриваються двома накладками з товстих дошок, аналогічно попередньому вузлу. Кріплення розкосів виконується за допомогою металевих накладок довжиною 555 мм., шириною 80 мм., і товщиною 6 мм.

 

3.6.7 Проміжний вузол нижнього поясу

 

Між фасонками товщиною 20 мм. приварюється опорний столик, на який спирається стояк. Та вертикальна діафрагма з горизонтальним листом на який спирається розкіс. Габарити фасонок та конфігурація вузла визначається зварними швами, що зєднують опорний розкіс та нижній пояс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Розрахунок поперечної рами каркасу

4.1 Вихідні дані

Рама являє собою статично –невизначену систему, яка складається з колон та ригеля. Колони до фундаменту кріпляться жорстко, до ферми шарнірно.

Висота ферми – це відстань між колоною, защемленою у фундаменті та висотою цеху:

Н = Нц – 0,3

Н = 6,0 – 0,3 = 5,7 м

Ригель рами являє собою п’ятикутну металодеревяну ферму, яка розрахована в пукті 3.

Колони проектуються з соснових дошок ІІ сорту, мають клеєний переріз постійний по висоті. Розміри поперечного перерізу колони були попередньо обчислені в пункті 1, bк×hк = 145×456 мм.

За сортаментом приймаємо дошки перерізом 15050 мм. Після обробки кромок переріз дошок матиме розміри 14545 мм. Переріз складається з 11 дошок

Тоді розрахунок перерізу колони матиме розміри: bh=145495 мм

 

4.2 Статичний розрахунок поперечної рами

 

4.2.1 Розрахункова схема рами та збір навантажень

 

В розрахунковій схемі ферма умовно замінюється на деформований стержень малої жорсткості.

Постійне навантаження, що діє на раму складаються з навантаження від рами, стінового огорождення та власної ваги колони.

Змінне навантаження це навантаження від снігу та вітру.

При розрахунку статично-невизначеної системи використовується метод сил, де за невідоме зусилля приймається зусилля Х, що виникає в ригелі рами від різних навантажень.

 

 

 

 

 

Рисунок 8 Розрахункова схема поперечної рами

Постійне навантаження на колону складаються з навантаження від ригеля та даху. Навантаження 1 м2 даху беремо з таблиці 1:

Характеристичне навантаження gе = 683 Н/м2

Граничне розрахункове навантаження gm = 820,3 Н/м2

Навантаження від власної ваги ригеля з пункту 3.:

Характеристичне навантаження = 105,5 Н/м2

Граничне розрахункове навантаження gв.в = 116,1 Н/м2

Постійне зосереджене навантаження від ригеля на даху:

= (gm+gв.в

В – крок колон

= (820,3+116,1)30,9 = 26547 Н

Навантаження від ваги стінового огородження:

= НВ

= 800 Н/м2

= 1,1

= 5,73 = 9266,4 Н

Визначаємо ексцентриситет прикладання навантаження від стінового огородження:

е = + +

= 100 мм – зазор між колоною та стіновою панеллю

hст = 150мм, з пункту 1.

е = + 100 + = 355 мм

Навантаження від власної ваги колони:

= bhН

= 500 кг/м3

= 0,1450,3605,7 = 1007,7 Н

Навантаження від тиску вітру:

-         Активний тиск

gв.а = WоКСеВ

= 1,4

Cе = 0,8

К = 0,6

gв.а = 500×102×0,6×0,8×3×1,4×0,9 = 90720 Н/см = 907,2 Н/м

-         Пасивний тиск

gв.п = WоКСеВ

Cе = 0,6

gв.п = 500×102×0,6×0,6×3×1,4×0,9 = 68040 Н/см = 680,4 Н/м

Визначення вітрового тиску на середині шатра:

-         Активний тиск

Wа = gв.аhш

hш =

hш = = 3,213 м

Wа = 907,23,213 = 2914,8 Н

-         Пасивний тиск

Wn = gв.nhш

Wn = 680,43,213 = 2186,1 Н

 

 

 

4.2.2 Визначення зусилля х від різних видів навантаження

 

Зусилля від снігового огородження

хст = -

Мст = -

Мст = - 9266,4× 35,5 = - 328957,2 Нсм

хст = - × = 948,92 Н

Зусилля від рівномірно – розподіленого вітрового навантаження

хg = - (gв.а –gв.п)

хg = - (907,2 –680,4) = - 165,85 Н

Зусилля від тиску вітру на шатер

хw = -

хw = - = - 364,35 Н

 

4.2.3 Визначення зусиль в колоні від окремих навантажень в перерізі 1-1

 

Ліва колона

-         Постійне навантаження

 

 

 

 

 

Згинальний момент

Мn = xстH-

Мn = 948,925,7-0,355 = 411,2 Нм

Повздовжня сила

Nn =

Nn =1007,7+26547+9266,4 = 36821,1 Н

Поперечна сила

Qn = xст = 948,92 Н

-         Навантаження від вітру

 

 

 

 

Згинальний момент

Мb = WaH – (xg+xw)H +

Мb = 2914,85,7 – (-165,85-364,35)5,7 + = 20334,76 Нм

Повздовжня сила

Nb = 0

Поперечна сила

Qb = Wa+gв.аH-(xg+xw)

Qb = 2914,8+907,2×5,7-(-165,85-364,35) = 6983,08 Н

-         Снігове навантаження

 

 

 

 

 

 

 

 

Згинальний момент

Мсн = 0

Повздовжня сила

Nсн = S = SmВ

Nсн = S = 137330,9 = 38924,6 Н

Поперечна сила

Qсн = 0

Для правої колони:

Постійне навантаження

 

 

 

 

Згинальний момент

Мn = - xстH+

Мn = -948,925,7+0,355 = - 411,2 Нм

Повздовжня сила

Nn =

Nn =1007,7+26547+9266,4 = 36821,1 Н

Поперечна сила

Qn =- xст = - 948,92 Н

-         Навантаження від вітру

 

 

 

 

Згинальний момент

Мb = WnH – (xg+xw)H +

Мb = 2186,15,7 – (-165,85-364,35)5,7 + = 11632,41 Нм

Повздовжня сила

Nb = 0

Поперечна сила

Qb = Wn+gв.nH-(xg+xw)

Qb = 2186,1+680,4×5,7-(-165,85-364,35) = 4309,5 Н

-         Снігове навантаження

Згинальний момент

Мсн = 0

Повздовжня сила

Nсн = S = SmВ

Nсн = S = 137330,9 = 38924,6 Н

Поперечна сила

Qсн = 0

Сумарне зусилля в нижньому перерізі колони розраховуємо з урахуванням коефіцієнту поєднання тимчасового навантаження ψ=0,9

Для лівої колони:

Згинальний момент:

Мл = Мл + Мв×ψ

Мл = 411,2+20334,76×0,9 = 18712,5 Нм

Поперечна сила:

Qл = Qл+Qв×ψ

Qл = 948,92+6983,08×0,9 = 7233,7 Н

Nл = Nл +Nв×ψ

 

Nл = 36821,1+38924,6×0,9 = 71853,2 Н

 

Для правої колони:

Згинальний момент:

Мп = Мп + Мв×ψ

Мп = - 411,2+11632,41×0,9 = 10058 Нм

Поперечна сила:

Qп = Qп+Qв×ψ

Qп = -948,92+4309,5×0,9 = 2929,6 Н

Nп = Nп +Nв×ψ

Nп = 36821,1+38924,6×0,9 = 71853,2 Н

До розрахунку приймаємо ліву колону, в якій діють найбільші зусилля:

М = 18712,5 Нм

Q = 7233,7 Н

N = 71853,2 Н

 

4.3 Конструктивний розрахунок колони

 

4.3.1 Геометричні характеристики перерізу колони

 

Колона має періз bxh = 145x495 мм

Визначення розрахункової висоти колони

Нк = Нц – hоб – 0,3

Нк = 6,0-0,1-0,3 = 5,6 м

Визначаємо розрахункову площу перерізу

А = bxh

А = 14,5×49,5 = 522 см2

Визначення розрахункового моменту опору

Wрозр =

Wрозр = = 3132 см3

Визначення розрахункового статичного моменту:

Sрозр =

Sрозр = = 1566 см3

Визначення розрахункового моменту інерції

Ірозр =

Ірозр = = 56376 см4

 

 

4.3.2 Перевірка міцності колони в площині рами

 

Перевірка міцності виконується за наступною формулою:

σс = + ≤ fc.o.d

Fc = N – поздовжня сила в колоні

Mд – момент від дії поздовжніх та поперечних навантажень

Mд =

ξ= 1 -

φх – формула 8 [2]

φх =

λх = =

μ = 2.2 – п. 4.21 [2]

λх = = 80,4 см

φх = = 0,464

ξ = 1 – = 0,663

Mд = = 28224 Нм

σс = + = 147 Н/см2 < fc.o.d = 880 Н/см2

 

4.3.3 Розрахунок колони з площини рами

 

Розрахунок ведеться, як для центрально-стиснутого стержня

 

 

 

σс =

lef = H = 5,6 м

λу =

λу = = 90,7 > λ = 70

φу – формула 8 [2]

φу = = 0,365

σс = = 377,1 Н/см2 < fc.o.d= 880 Н/см2

 

4.3.4 Розрахунок колони на стійкість плоскої форми деформування

 

При висоті колони Н = 5,6 м менше 7,5 м та при дії навантаження в разі розкріплення кромки колони елементами стінового огородження вертикальними в’язями та розпорами забезпечується плоска форма деформування, тому розрахунок виконувати не потрібно.

 

4.3.5 Перевірка клеєних швів на сколювання

 

Перевірка клеєних швів на сколювання виконується за формулою:

τ = < R90,d

τ = = 20,9 Н/см2 < R90,d = 120 Н/см2

 

4.4 Проектування анкерного кріплення колони до фундаменту

 

Оскільки зусилля в колоні малі анкерне кріплення колони до фундаменту виконують за допомогою накладок закріплюючи їх болтами. Анкерні болти до колони кріплять за допомогою траверси до сталевих кутиків

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 Схема кріплення колони до фундаменту

Товщина однієї дошки накладки, що використовується для влаштування траверси δ = 45 мм

Визначаємо розрахункове зусилля від дії поздовжньої сили:

Fc = × γf

= 1,1 для деревини

Fc = ×0,9 = 30126,4 Н

Розрахунковий згинальний момент

Мрозр = (wa - xд – xw)×H + + хст×Н× - Мст×

Мрозр = (2914,8+165,85+364,35)×5,6 + + 948,92×5,6× + 3289,6× = 15511,4 Нм

Визначення напружень, що діють на поверхню фундаменту

= -

hнк = h + 4×δ

hнк = 36 + 4×4,5 = 54 см

Мд =

Мд = = 23396 Нм

ξ = 1 -

φх = 0,464 п.4.3.2

ξ = 1 – = 0,859

σmax = - - = - 370,48 Н/см2

σmin = - + = + 293,52 Н/см2

Визначення розмірів епюри на ділянці х

х =

х = = 30,1 см

а = -

а = – = 17 см

у = - – σ

у = 54 – - 4,5 = 39,5 см

Визначаємо зусилля в анкерних болтах

z =

z = = 46264,6 Н

Значення відносного ексцентриситету повинно відповідати умові

е = ≥

е = = 0,5 м > = 0,09 м

Траверса розраховується як балка і згинальний момент в ній обчислюється за формулою:

М = (lтр - )

b – ширина перерізу колони

lтр – висота траверси

lтр = bк + 2×с

с = (10 … 20) +

ds – діаметр болта, ds = 12 мм

с = 10 + = 16 мм

lтр = 14,5 + 2×1,6 = 17,7 см

М= (17,7 – ) = 120865 Н

Задаємося величиною кутика для траверси L45×4 з геометричними характеристиками:

А = 3,48 см2

Іх = 6,63 см4

z0 = 1,26 см

Перевірка напруження в траверсі

σ = ≤ fyod

fyod = 230 МПа – для сталі класу С235

σ = = 59065 Н/см2 > fyod = 230×102 Н/см2

Умова не виконується, збільшуємо переріз кутика L70×4,5

А = 6,20 см2

Іх = 29,0 см4

z0 = 1,88 см

σ = = 21339 Н/см2 < fyod = 230×102 Н/см2

Напруження в клеєному шві при перевірці міцності приклеювання дошок – накладок на які спираються траверса, розраховується:

τ =

lш ≥ 1,5×h

lш ≥ 1,5×36 = 54 см

τ = = 59 Н/см2

Визначення необхідної площі поперечного перерізу одного болта анкерного зєднання

=

nб = 2 – кількість болтів в зєднанні

= = 1,006 см2 = 100,6 мм2

Приймаємо діаметр болта: 12 з = 113,1 мм2

Траверсу для кріплення анкерних болтів виконують з кутиків ширина полички, яких повинна бути ширшою за ширину накладки, визначаємо необхідну ширини накладки

bнакл =

α = 15

bнакл = = 9,32 см

Приймаємо кутик L100×7 з А = 13,8 см2

Поперечне зусилля Q приймається опорними кутиками, які забезпечують проектне положення колони.

Розміри кутика визначається з умови зминання впоперек волокон. Довжина площадки зминання визначається за формулою:

lзм =

Aзм,90 =

fзм,90 = 3 МПа

Aзм,90 = = 24,1 см2

lзм = = 3,4 см

Приймаэмо кутик L50×4 з А = 3,89 см2

Перевіряємо товщину полички кутика на зминання

δ ≥

δ = 0,4 см < = 0,8 см

Оскільки умова не виконується приймаємо кутик L70×7 з А = 9,42 см2

δ = 0,7 см > = 0,68 см

Умова виконується

 

 

 

 

 

5 Захист деревини для підвищення її стійкості від гниття та зниження пожежонебезпечності

Антисептування передбачає поверхневу обробку сирої деревини речовинами антисептиками. В результаті забезпечується короткочасний захист від уражень  бактерій, грибків, цвілі. Просочування деревини виконується на час зберігання і атмосферної сушки, або виконується для зберігання сухої деревини на тривалий час, яка не буде піддаватися зайвому зволоженню. Процес антисептування краще здійснювати на сирих пиломатеріалах, які не підлягають негайної сушки.

З технічної точки зору, просочування для деревини ділиться на сольові імпрегнати, просочення на водній основі, фарбувальні імпрегнати і просочення на основі розчинників. Незалежно від типу, всі засоби, що використовуються для просочення деревини повинні мати документи, що підтверджують їх відповідність необхідним стандартам. При веденні робіт з просоченнями слід також подбати й про власну безпеку.

Відомо,що «вогнетривкі» імпрегнати не повністю захищають деревину від вогню, проте здатні значно обмежити поширення полум'я. При виборі просочення для захисту від мікроорганізмів, слід звернути увагу на список цільових видів грибка і цвілі, з якими імпрегнат зможе ефективно боротися. 
Сольове просочування деревини
Зазвичай використовується для захисту дерева від комах і грибків, а також для підвищення вогнестійкості деревини. Іноді ці препарати містять барвник. Таке просочення для деревини спочатку являє собою порошок, який слід розвести з водою відповідно до інструкцій виробника. Сольове просочення повинно глибоко проникати в структуру деревини, так що краще всього розміщувати просочується дерев'яні елементи або в розчин цілком, або використовувати спеціальну камеру під тиском. Якщо деревина після просочення буде перебувати на вулиці, то рекомендується додатково захистити її лакофарбовим покриттям.
Просочення на водній основі
Таке просочування використовуються головним чином для захисту деревини від комах, мікроорганізмів і вологи. Наносити просочення можна за допомогою кисті або розпилювача. Просочена деревина може використовуватися на відкритому повітрі або усередині будівель. Це просочування деревини стійке до несприятливих погодних умов. Сам процес просочування повинен проводитися в гарну погоду, щоб препарат встиг висохнути. Просочення на водній основі можуть бути використані в якості первинного просочення або ж як додаткові заходи безпеки для деревини, раніше просоченої соляними імпрегнатом. З точки зору витрати розчину на кожен квадратний метр поверхні припадає близько 0,25 л просочення.
Просочення на основі розчинника

Захищає деревину від комах, мікроорганізмів і надмірної вологості. До повного висихання має високу токсичність, тому таке просочення наноситься тільки на відкритому повітрі. Наносити просочення можна за допомогою пензля. Як правило, просочування для деревини на основі розчинника являє собою безбарвний розчин, проте зустрічаються фарбувальні імпрегнати,які забарвлюють  в основному в коричневий колір. Просочені поверхні можна покривати будь-яким лаком чи фарбою.
Фарбувальне просочування деревини
Її завдання полягає у візуальному виділенні натуральної текстури деревини. Просочення такого типу призначені для використання, як на відкритому повітрі, так і всередині будівель. Часто містять фунгіциди, інсектициди, а також клеї на основі алкідних смол. Існують також препарати на основі акрилових смол. Для нанесення таких просочень найзручніше використовувати м'яку щітку. Якщо просочування здійснюється на поверхнях, що знаходяться всередині будівлі, буде досить нанести два шари імпрегната. Деревину, що знаходиться на вулиці рекомендується додатково захистити лакофарбовим покриттям. Врахуйте, що з кожним наступним шаром просочення деревина темніє.

 

6 Перелік використаних джерел

 

1. ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи. Норми проектування, виготовлення і монтажу/ Мінстрой України, - К.:2006.

2. СНиП ІІ -25-80 Деревянные конструкции, -М.:2011

3. ДБН В.2.6 -161: 2010 Деревяні конструкції/ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, - К.:2011

4. В.З Клименко, В.А Иванов Конструкции из дерева и пластмасс, - К.:1983

Источник: портал www.KazEdu.kz

Другие материалы

 • Католицька культова архітектура України XIV-XVIII століть
 • ... каплиць менша за височину самого храму. 3. Розвиток католицької культової архітектури на Україні в XVII-XVIII століттях 3.1 Будівнича діяльність католицьких чернечих орденів Характерною ознакою Католицької Церкви на Україні було зростання кількості чернечих орденів. Найперше досягли ...

 • Принципи архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів
 • ... ів і слідкує за рівнем викладання загальноосвітньої програми. Дослідження принципів архітектурно-планувальних рішень православних духовних навчальних закладів спиралось на католицький досвід проектування аналогічних споруд. На відміну від вітчизняної практики проектування, що нерішуче відроджує ...

 • Проектування монолітного п’ятнадцятиповерхового будинку
 • ... виробництва було вивчено науково-теоретичні положення сучасної технології будівельного виробництва і оволодіння практичними методами проектування технологічних процесів. Розроблені технологічні карти виконання робіт по зведенню монолітного каркасу, до яких входять: схема монтажу, схема організації ...

 • Архітектура ХІХ-ХХ століть
 • ... видавництв газети«Вісті» (автор Г. Б. Бархин) і газети «Правда» (1934-1935 роки, автор П. А. Голосів) у Москві. Не менш цікавим напрямком в архітектурі XX століття є функціоналізм, навколо якого об'єдналися із середини 20-х років прогресивні сили європейського авангардисткого зодчества. Це була вже ...

 • Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн
 • ... храму. Особливості романської архітектури обумовлені в першу чергу вживанням склепінчастих перекриттів і системою розміщення віконних отворів. В ранніх пам'ятниках центральний неф має плоске перекриття, зведення ж з'являються спочатку в криптах і бічних кораблях. З розвитком будівельної техніки ...

 • Історичні аспекти і стилістичні особливості розвитку архітектури Львова
 • ... цікавість до реальної природи й людини. З братствами пов’язані високі досягнення в образотворчому мистецтві, в архітектурі, скульптурі та живопису. 2.1 Стилістичні особливості культової архітектури Львова Істотні зміни відбуваються і в будівництві храмів. При спорудженні великих церков у ...

 • Архітектурний стиль – класицизм
 • ... іод правління прусських королів Фрідріха Вільгельма I і II були Берлін і Мюнхен. З самого початку класицизм в Германії мав подвійний характер. З одного боку, як і в інших* країнах, він був стилем архітектурних монументів, однозначно підлеглих античним канонам, з іншого - виявляв прагнення до гармон ...

 • Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
 • ... і прийоми розміщення; Об’єктом дослідження виступають інтер’єри підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Предметом дослідження виступає архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії на прикладі Дамаску. Дослідження проводиться в межах, визначених у меті і ...

 • Проект будівництва будинку експлуатаційної служби лінії метро
 • ... технологічного устаткування й пусконалагоджувальні роботи). 3.3 Умови виконання земляних робіт На будівельному майданчику необхідно викопати котлован під фундаменти будинку експлуатаційної служби. Габарити будинку в осях 45х14.5 м. Відмітка дна котловану - 141.5 м. Грунт - легкий суглинок ...

 • Архітектура Поділля
 • ... оборони інших частин укріплень, зокрема найменш захищених ділянок, звернутих до гребеня мису. Розділ 2. Визначні пам’ятки архітектури Поділля Церква стоїть на південній околиці села - західній кінцівці вузького мису, витягнутого в напрямку схід-захід у мальовничій місцевості неподалік давнього ...

 • Архітектурна спадщина Чернівців кінця XIX - поч. XX ст.
 • ... виражених намагань до регіональної і національної специфіки, що й визначило загальний "європейський" тип міста. Архітектурна спадщина Чернівців кінця XIX - поч. XX ст. являє собою надзвичайно велику мистецьку цінність і потребує подальших поглиблених досліджень. Центральна частина міста ...

 • Авангардизм як явище архітектури ХХ століття
 • ... становила будівля Опери в Сіднеї. Пропоную далі докладніше розглянути явище авангардизму в архітектурі ХХ століття. Авангардизм як ФЕНОМЕН АРХІТЕКТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ Термінологічні уточнення. Поняття авангардизму включає в себе сферу власне авангарду і обумовлений ним наступний формотворчий ...

 • Архітектурно-конструктивний проект житлового будинку
 • ... котеджу, не порушує гармонії кольорів фасаду. До даху з боку фронтонів прибиваються дошки, що додають будівлі особливі риси, які здатні виділити його з архітектурного ансамблю району забудови. Ці дошки забарвлюються в зелений колір емаллю того ж типа. Обробка поверхні внутрішніх стін і перегородок ...

 • Українська культура. Архітектура Росії XVIII-XIX століття
 • ... була видна здалека. Червоні ворота, що не збереглися до наших днів, були одним з кращих зразків архітектури російського бароко. Історія їх будівництва і багатократних перебудов тісно пов'язана з життям Москви XVIII століття і дуже показова для тієї епохи. У 1709 році, з нагоди полтавської перемоги ...

 • Офісні будівлі в історичному середовищі
 • ... : розміщення скляних об’єктів серед суцільних пам’яток архітектури в центральній частині міста є прямим порушенням пам’яток охоронного законодавства, оскільки такі будівлі спотворюють історичне середовище. Чим Львів приваблює туристів? Багато хто відповість: "Своєю архітектурою та збереженим і ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info