Альдегіди

Узнать стоимость написания работы
Опорний конспект

з хімії

на тему:

“Альдегіди”

Виконав:

Учень 11- А класу

Середньої школи № 96

Коркуна Дмитро


Львів 2000

Альдегіди – клас органічних сполук, у яких карбонільна група СО зв'язна з атомом та органічним радикалом R

Загальна формула – СnH2n+1CHO, або R – CHO

Назва першого члена гомологічного ряду – метаналь, або формальдегід, або мурашиний альдегід:

..

Н – С = О  Н: С :: О

| H

H

 Структурна формула Електронна формула

Наступний у гомологічному ряду – етаналь, або ацетальдигід, або оцтовий альдегід

Н

 | H

СН3 – С = О  H – C – C = O  H : C : C : : O

| | | H H

 H Н Н


Пропаналь

 О

//

СН3 – СН2 – С

\

Н

Фізичні властивості ацетальдигіду. Це летка безбарвна речовина , добре розчинна у воді, має різкий запах.

Хімічні властивості ацетальдигіду. Альдегіди легко вступають в реакцію окиснення.

 О

//

СН3 – С + 5 О2 → 4 СО2 + 4 Н2О – повне окиснення

\

H

Часткове окиснення можна провести за допомогою гідрооксиду купруму (ІІ)

 О О

//  //

СН3 – С + 2Cu(OH)2 → СН3 – С + 2CuOH + H2O

\ \

H H

Оцтова кислота


Альдегід може вступати в реакцію приєднання:

 О

//

СН3 – С +  Н2 → СН3 – СН2 – ОН

\

H

Добування оцтового альдегіду

 О

//

СН3 – СН2 – ОН + CuO → СН3 – С

\

H

Застосування

Реакції окиснення зумовлюють застосування для добування оцтової кислоти.

У невеликих кількостях оцтовий альдегід утворюється під час обміну речовин в організмі людини, зокрема в результаті метаболізму алкоголю. Надлишок ацетальдегіду шкідливий і викликає неприємні відчуття, що використовується з метою лікування метаболізму

Другие материалы

 • Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
 • ... і проведеного дослідження виявлені особливості окисного стресу (варіанти порушень окисного гомеостазу) у онкологічних хворих залежно від методу післяопераційної терапії й запропоновано вважати їх основними при виборі індивідуального курсу лікування, а також використовувати як критерії прогнозування ...

 • Триметилхлорсилан – перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук
 • ... Chemistry Conference Toulouse-Kiev, Toulouse, France, 6-8 June 2007, р.74. АНОТАЦІЯ Рябухін С.В. Триметилхлорсилан – перспективний конденсуючий реагент в реакціях за участю карбонільних сполук. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю ...

 • Ігрові прийоми навчання на уроках хімії
 • ... у вступі цілі та задачі, можна підвести підсумки та зробити висновки в рамках теми курсової роботи “Ігрові прийоми навчання на уроках хімії”. Практика показала, що уроки хімії з використанням ігрових прийомів, які роблять захоплюючим учбовий процес, сприяють появі активного пізнавального інтересу ...

 • Технологія виробництва спирту на спиртовому заводі "Nemiroff"
 • ... , що першочергове значення має якість спирту, отриманого на мелясних спиртових заводах. З цією метою все більше вдосконалюється технологія, якість обладнання, підвищується кваліфікація його обслуговування. Від цього залежить підвищення ефективності виробництва, ріст продуктивності праці, зниження ...

 • Глюкоза и сахароза
 • ... , а також у бере­зовому і кленовому соках, у багатьох плодах і овочах. 1. Гідроліз: Сахароза (звичайний цукор) — біла кристалічна речовина, солодша за глюкозу, добре розчинна у воді. Важлива хімічна властивість сахарози — здатність до гідролізу (при нагріванні і наявності іонів водню як каталі ...

 • Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла
 • ... Опубл. 12.11.2007. Бюл. пром. вл. №18. АНОТАЦІЯ Яблонь О.С. Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – Педіатрія. Державна установа „Інститут педі ...

 • Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді
 • ... ї адаптації (Яблучанський М.І. і ін., 2005; Хара М.Р., 2003). Таким чином, досить актуально більш глибоко вивчити вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді in vivo і з'ясувати, чи опосередковані ці ефекти N-холінорецепторним протизапальним механізмом. Зв'язок роботи з ...

 • Окиснювальне старіння пива та його стабілізація
 • ... електрику та погасити вогонь за допомогою вуглекислотного вогнегасника та ковдри з азбесту. 3. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація   Як вже відомо, причиною органоліптичного старіння пива є перебіг окиснювальних процесів компонентів напою. В інших роботах було встановлено, ...

 • Вітаміни
 • ... та відновлення зорового пурпуру проходить через проміжний продукт ретинен (оранжевий пігмент) та є неперервним. Однак при цьому у процесі зору частина вітаміну А необратимо втрачається. Тобто для нормального функціонування очей необхідно безперервно додавати нові його порції. При недостатньому ...

 • Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу
 • ... карських засобів. О.О.Пентюк, М.Б.Луцюк, М.А.Артемчук та ін. –К.: ДФЦ МОЗ України, 2007. - 30 с. АНОТАЦІЯ Артемчук М.А. Гіпогомоцистеїнемічна дія нового вітамінно-мікроелементного комплексу (експериментальне дослідження). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних ...

 • Методи синтезу хінолінів
 • ... використовується в лабораторії в якості висококиплячого основного розчинника. 2. Характеристика методів синтезу хінолінів 2.1. Синтез хіноліну Скраупа Основним методом одержання хіноліну є синтез Скраупа, що полягає у взаємодії аніліну або заміщених анілінів із гліцерином, у присутност ...

 • Фотометричне визначення вуглеводів в горілках
 • ... за ГОСТ 6709. Антрон, ч.д.а., 0,2% розчин в концентрованій сірчаній кислоті густиною 1,835 г/см3. Пікринова кислота, ч. 2.3 Фотометричне визначення вуглеводів з антроновим реагентом та пікриновою кислотою   Приготування реактивів Приготування антронового реагенту: Наважку антрону масою ...

 • Технологія хімічного виробництва вінілацетату
 • ... іканню побічних реакцій сприяє підвищена вологість, місцеві перегріви каталізатора при невірному веденні технологічного процесу або пропуски води в теплообмінних апаратах. Забруднення вінілацетату-сирцю домішками збільшується при недостатній чистоті змішаної оцтової кислоти і піролізного ацетилену. ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info