10 теми по психології і педагогіці

Узнать стоимость написания работы
ІНТЕЛЕКТ   Це наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища, тобто це глобальна здібність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з з життевими обставинами. В науці є 120 комбінацій інтелекту: -   Кокретний -   Практичний -   Абстрактний -   Потенціальний -   Набутий та ін.

Потенціальний інтелект:

ü Найважча форма – ідіотія – мова і мислення фактично відсутні, переважають емоції. Словарний запас – 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони схильні до сліпого подражання, але прагнуть жити самостійно.

ü Легка форма – дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна, мова розвинута, тому їх не одразу можна помітити, але є дефекти мислення. Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя, за винятком науки і освіти.

Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матері


    ІМІДЖ Особистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється, як людське визначення, як ставлення до особи певної групи людей. Імідж – це образ, тобто форма життед. людини, завд’ки якій виставляється на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість, ерудиція, професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове призначення одежі.Є фірмена і сольна одежа. Аби досягти певних успіхів у бізнесі, необхідно окрім зов. вигл. мати певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь якого фаху:

·     Впевненість

·     Доброзичлевість

·     Творча енергія

У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і подає технологію їх упровадження: ·    ·     визначити що ви хочете в собі змінити, або яким стати; ·     скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі; ·     впровадьте свій новий сценарій у життя;

·    

якщо ви повірете самі, що “ви” уже “не ви”, то інші повірять також.
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ Античність

Перші поняття про психіку були пов’язані з аналізом – найдревнішими поглядами, згідно яким у всього, що існує на світі є душа. Згшідно Платону душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної психології є “вчення про душу”, Арістотеля.

Середні віки

Душа є божественним, неприродним почятком, і тому вивчення духовного життя повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно-фізіолог. особливості людського організму, як одної з основи психіки/Авіцена, Аверсосам і кассиман – вперше ввили термін “психологія”

Психологія XVII ст.

 

З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.-філосовських, розумово здорових позицій, без необх.експерементальної бази. Деккарт – заклав основи детерміністичної концепції поведінок.

XVIII ст.зародження імпіричної психіки

 

Термін “емпірична психологія” ввів німецький філосов Вольфом, для позначення напряму в психологічній науці, основний принцип полягає у спостереженні за конкретною психологією, явищами, їх класифікації. Локк розглядає душу, як пасивну, але здатну до сприйняття середовища,порівнює її з чистою доскою, на якій нічого не написано.

 

XIX ст. Психологія стає самостійною наукою

Виділення психології, як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було пов’язано зі ставленням спеціальних наукових-дослідж. установ – психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та лідером структ.псих.


МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Метод – це спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для дослідження закономірностей і категорій, що становлять її предмет.  До методів відносяться: 1.  спостереження – це найбільш поширений в практиці роботи школи метод. 2.  Бесіда і інтерв’ю. 3.  Педагогічний експеремент. 4.  Анкетування. 5.  Метод рейтенгу – це оцінка різних сторін діяльності компетентними суддями. 6.  Метод узагальнення незалежних характеристик. 7. Вивчення продуктів діяльності.   ВИМОГИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ü  ФІКСАЦІЯ ОТРИМАНИХ ФАКТОРІВ ü  ЦІЛІСНІСТЬ ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ: ·    ЗОВНІШНЕ ·    ВНУТРІШНЕ ·    ВКЛЮЧНЕ ·        ПОБІЧНЕ
ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДОЛАННЯ  СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ

10 етапів подолання стану тривожності:

  1.  Займіться справами,роботою замість того щоб засихати від суму. 2.  Не дозволяйти собі засмучуватись через ніщо, про яке ви і всі інші скоро забудуть. 3.  Спробуйте навчитись рахуватись з неменучим. 4.  Думайте і робіть, як щаслива людина, і ви відчуєте себе счасливим. 5.  Ніколи не зводьте рахунки з великими ворогами, тому що якщо ви будете це робити, ви зробите гірше лише собі. 6.  Пам’ятайте про те, що єдиний засіб досягти щастя полягає не в тому щоб чекати подяки а у тому, щоб отримати радість коронних справ, які ми робимо один одному. 7.  Пам’ятайте: вдячними не народжуються, ними стають; звідси слідує :якщо ви хочете щоб ваші діти були вдячні – навчіть їх. 8.  Рахуйте свої щасливі миті, а не неприємності. 9.   Не треба наслідувати дії інших, апошукайте себе і залишайтесь собою. 10. Кожен день робіть добрі справи, щоб інші вам усміхались.     ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ       Зміст освіти вмзначається такими документами: навч. плани, навч, програми, підручники, навч. посібники.

Навч. план – це держ. норм. документ, який визначає підсумоване навантаження студентів, його розділ за етапами навч., тобто установлює перелік предметів, обов’язкових для вивчення в усіх нач. закладах, а такожрухомий компонент, що включає навч. предмети, які вводяться за розсудом регіонів і навч. закладів.

 

Навч. програма – це держ. докум. у якому розкивається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається системою наук знань, світоглядних і мор.-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, що їх необхідно опанувати та кількість годин та їх вивчення.

 

ПІДРУЧНИКИ – це книга що викладає основний зміст навчального предмету відповідно до програми.

 

НАВЧ.ПОСІБНИК – це книга, зміст якої або повністю відповідає навч. програмі, або не містить емпіричний матеріал, що служить закріпленню основного теоритичного матеріалу.


Родинне виховання

Розробка теорії сімейної педагогіки в 70-80х рокахбула повязана в основному з проблемою “школа і сім’я”. Здебільшого теоретично обгрунтувались розділи педагогічної пропаганди серед батьків-ідейно-політичне виховання в сім’ї, патріотичне та інтернне виховання,моральне, статеве, трудове, естетичне, фізичне.Концепція полягала в тому, що нормальна здорова сім’я маєпереймати і доносити зі школи державний вплив.

І навпаки учень через сім’ю мав зрости передовим школярем. Однак у теорії симейної педагогіки, яка грунтується на особистому прикладі батьків, та їхньому індивідуальному підході до своєї дитини, на взаємодії педагогів і батьків, саме ці методи майже не враховувались.

Особистий приклад батьків, як головний приклад сімейного виховання, порівняно з усіма іншими методами і засобами має найбільший вплив, як у позитивному так і в негативному плані. Наслідуючи батька і матір дитина засвоює сімейні традиції, цінності. Батькам не слід моалізувати навколо політики, релігії, висловлювати своє невдоволення навколишним – дитина чюйно вловлює їхню справжню позицію, поділяє характерні ознаки сімейного побуту.

Конфліктні ситуації в сімї можуть призвестидо розвитку позитивних, чи негативних рис і якостей у дітей як членів сім’ї. Розлучення батьків переважно призводить до педагогічної занедбаності і почуття безсилля в дитині. Нерідко це негативне роздвоєння в її душі.

Другие материалы

 • Предмет і завдання педагогіки
 • ... , все життя. Провідним методом виховання Софія Русова вважала гідний для наслідування приклад дорослих і всього оточення дитини. Основне завдання педагога — розвиток самостійності дитини. Треба «не вчити дитину, не давати їй готові знання, хоч би й початкові, а більш усього збудити її духовні сили ...

 • Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства
 • ... соціального педагога, то найпершою та початковою соціальною групою буде та, з якої "все починається". Такою є сім`я. Після неї ідуть інші (дитячий садок, школа, вищі навчальні заклади), які також впливають на розвиток особистості і як результат - на розвиток всього українського суспільства ...

 • Індустріально-педагогічна психологія
 • ... проблем управління трудовою діяльністю неможливе без вивчення закономірностей психічних процесів, без пошуку нового в справі управління трудовим навчанням. Індустріально-педагогічна психологія пов'язана і з психофізіологією. Вміст психічних процесів причинно обумовлено об’єктивним миром. Зв’язок і ...

 • Основні проблеми педагогічної психології
 • ... , пов'язана з повищенням кваліфікації і перепідготовкою вчителів, вихователів в області психології. Визначення змісту, об'єму, засобів складає одну з задач педагогічної психології. Подані проблеми педагогічної психології складають її підгрунтям, її основу. В області цих проблем працюють вже довгий ...

 • Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
 • ... вчителям, і дітям, і психологу розвивати, виховувати, саморозвиватися та уникати багатьох неприємностей в професійному, особистісному житті та проблем зі здоров'ям. 3.3      Напрямки роботи психолога з членами колективу освітньої організації з розвитку особистості дитини ...

 • Психологічна робота з учнями
 • ... такого поступового формування якостей особистості відкривається за умови тісної взаємодії вчителя з психологом в процесі спільного планування та здійснення діагностично-корекційної роботи в учнівському колективі. Нині школа має можливість використовувати інноваційні психолого-педагогічні розробки, ...

 • Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки
 • ... , яке вміло поєднує розвиток мовлення, повідомлення знань і моральне виховання учнів; особистий приклад учителя; переконування, якому він надавав дуже велике значення; вміле поводження з учнями; заходи попередження; заохочення і стягнення. [1] 1.5 Внесок К.Д. Ушинського в розробку методолог ...

 • Педагогічні ідеї Гринченка
 • ... діяльності школи. На жаль, особистість учителя національної школи багато десятиліть у нас спеціально не досліджувалась. Але це не означає, що українська педагогічна думка не має в цьому плані ніяких здобутків. Звернувшись до періоду активізації національно-визвольного руху в Україні кінця XIX — поч ...

 • Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема
 • ... – рідна мова. З першого слова матері, вперше почувши своє ім’я, дитина починає пізнання світу. 2. Суть і завдання розумового розвитку старших дошкільників Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави узагальнити, що суть і завдання ...

 • Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками
 • ... стали невід’ємними елементами наступних науково-педагогічних систем. 1 СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК   Про рівень розвитку будь-якої науки зазвичай судять за ступінню диференційованості її досліджень і по різноманітності зв’язків даної науки з іншими, завдяки якій виникають прикордонні науков ...

 • Емпатія у педагогічному спілкуванні
 • ... ї культури кожного вчителя" (В. Сухомлинський). Приклади культури поведінки вчителів. Вимоги до культури педагогічного спілкування: виправдовувати довіру держави, суспільства; дотримуватися педагогічної етики; поважати людей; бути готовим до діалогу з людиною у кожній ситуації; розвивати ...

 • Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
 • ... підтвердилася та сформувати слідуючи висновки: 1. проведені дослідження дозволяють виявити психологічні причини дезадаптації молодших підлітків у між особистісних стосунках. 2. формуванню та розвитку міжособистісних стосунків молодших підлітків сприяє сукупність факторів середовища, серед яких ...

 • Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
 • ... завдання: клінічне, психологічне, педагогічне. Кінцевою метою обстеження є визначення педагогічних умов та індивідуальних прийомів й методів допомоги, необхідних дитині з тим або іншим мовним розладом. РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОРЕКЦІЯ У ДІТЕЙ ЛОГОПЕДИЧНИХ ГРУП 2.1 Комплекс мовних ...

 • Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді
 • ... проблеми. Ключ до ефективності такої комплексної допомоги лежить у її координації, що доцільно покладати на соціальні служби.   Висновок до II розділу.   У роботі з молоддю, жертвою насильства, соціальні педагоги повинні враховувати особливості психічного стану та поведінки молодої ...

 • Формування у дошкільників психологічної готовності до навчання в школі
 • ... ічних процесів стає можливим їх усвідомлення, що служить основою саморегуляції. 1.2 Складові психологічної готовності до навчання у школі у структурі старшого дошкільника Більшість дітей наприкінці дошкільного віку прагне стати школярами, пов'язуючи це бажання передусім із зовнішніми ознаками ...

Каталог учебных материалов

Свежие работы в разделе

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info