Педагогика

Заголовок
1001.Використання ідей "Вальдорфської педагогіки" у сучасних школах
1002.Використання інноваційних методів навчання при вивченні теми "Вади розвитку"
1003.Використання інтерактивних методів на уроках біології під час вивчення теми: "Молюски"
1004.Використання комп'ютера в роботі вчителя початкових класів
1005.Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів
1006.Використання комп'ютера на уроках математики
1007.Використання комп'ютера на уроках навчання грамоти
1008.Використання комп'ютера на уроках рідної мови
1009.Використання комп'ютера на уроках розвитку зв'язного мовлення в початкових класах
1010.Використання комп'ютера на уроках читання
1011.Використання комп'ютера під час вивчення модуля "Людина і природа" у початковій школі
1012.Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі
1013.Використання комп'ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки
1014.Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів
1015.Використання комп’ютера на уроках мистецтва
1016.Використання комп’ютера на уроках художньо-естетичного циклу в навчальному процесі початкової школи
1017.Виховання патріотизму на прикладах звичаїв козацтва
1018.Виховання рідними та близькими любові та поваги до уроків фізичної культури
1019.Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності
1020.Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку
1021.Виховання як педагогічна категорія
1022.Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах
1023.Виховна система В.О. Сухомлинського
1024.Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової
1025.Вища освіта Нідерландів
1026.Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
1027.Вища освіта України і Болонський процес
1028.Від Полтавського інституту шляхетних дівчат до європейського виміру вищої технічної освіти Полтавщини
1029.Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку
1030.Вітчизняна історія в системі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації.
1031.Вклад Гербарта в педагогику
1032.Вклад И.Г. Песталоцци в развитие и становление педагогической мысли
1033.Вклад монастырей в развитие отечественной педагогики
1034.Вклад Х.Д. Алчевської у розробку методики читання
1035.Влияние биоритмов на физическую работоспособность детей среднего школьного возраста
1036.Влияние воспитания в семье на самооценку ребенка
1037.Влияние воспитательного климата семьи на становление личности младшего школьника
1038.Влияние вредных привычек на организм подростков и организация их профилактики в школе
1039.Влияние гимнастических упражнений на формирование культуры движений детей младшего школьного возраста
1040.Влияние дидактических игр на процесс формирования словаря детей старшего дошкольного возраста
1041.Влияние дополнительного занятия изобразительным искусством на подготовку детей к школе
1042.Влияние задач-головоломок на развитие представлений о форме предметов у детей старшего дошкольного возраста
1043.Влияние занятий основной гимнастикой на физическую подготовленность детей старшего дошкольного возраста
1044.Влияние игрушек на психическое развитие ребенка дошкольного возраста
1045.Влияние игры на межличностные отношения младших школьников
1046.Влияние использования нестандартного оборудования на формирование интереса младшего школьного возраста на уроках физической культуры
1047.Влияние комплексных занятий на развитие речи дошкольников
1048.Влияние личности учителя на творческие способности детей
1049.Влияние личностных качеств на выбор профессии учащимися старших классов
1050.Влияние музыкально-дидактических игр на формирование эмоциональной отзывчивости дошкольников с нарушением речи
1051.Влияние музыкального воспитания на формирование духовной культуры личности
1052.Влияние обучения на эмоциональное развитие ребенка
1053.Влияние оценочной деятельности учителя на формирование учебно-познавательной мотивации младших школьников
1054.Влияние подвижных игр для развития физических качеств у детей младшего школьного возраста
1055.Влияние подвижных игр на развитие быстроты и ловкости у детей 6-7 лет
1056.Влияние полоролевых стереотипов на ценностные выборы подростков в аспекте здоровьесбережения
1057.Влияние пренебрежения нуждами ребенка со стороны родителей на его социально-педагогическую адаптированность
1058.Влияние рассматривания художественных картин о природе на обогащение содержания изодеятельности дошкольников
1059.Влияние ролевой игры на психологическое развитие учащихся
1060.Влияние самооценки на восприятие урока математики в ранней юности
1061.Влияние семьи на появление трудных детей
1062.Влияние СМИ на социальное развитие младшего школьника
1063.Влияние средств массовой информации на развитие агрессивности школьников
1064.Влияние средств массовой информации на формирование личности детей и подростков
1065.Влияние среды на личность
1066.Влияние среды на развитие личности ребёнка
1067.Влияние стиля педагогического общения на взаимоотношения дошкольников
1068.Влияние супружеских взаимоотношений на воспитание ребёнка в семье
1069.Влияние театральной деятельности на музыкальное развитие детей
1070.Влияние телевидения на формирование духовно-нравственных ценностей школьников
1071.Влияние технических средств обучения на результативность усвоения иностранного языка учащимися начальных классов
1072.Влияние тревожности на успеваемость обучения младшего школьного возраста
1073.Влияние уровня знаний детей о цвете на уровень изобразительных умений детей старшего дошкольного возраста
1074.Влияние утренней гимнастики на работоспособность младших школьников
1075.Влияние физических упражнений, игр, развлечений на физическое развитие детей
1076.Влияние физического воспитания в семье на общую физическую подготовку учащихся младшего школьного возраста
1077.Влияние формы организации уроков истории на качество знаний учащихся
1078.Влияние художественной литературы на развитие словаря старших дошкольников
1079.Влияние эмоций на результаты обучения
1080.Внедрение интерактивных методов обучения на уроке истории
1081.Внедрение новшеств в библиотеках
1082.Внекласное мероприятие "Здоровье сгубишь – новое не купишь"
1083.Внеклассная работа по географии
1084.Внеклассная работа по литературе как средство личного развития
1085.Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-воспитательной работы в национальной школе
1086.Внеклассная работа по химии
1087.Внеклассная работа по химии: использование основного и дополнительного образования
1088.Внеклассное мероприятие "Белые пятна в истории ВОВ. Неизвестная блокада Ленинграда"
1089.Внеклассное мероприятие по математике и информатике для 6 класса "Кладоискатели"
1090.Внеклассное мероприятие по теме: "Нельзя сказать, что ты необходима для жизни. Ты – сама жизнь!"
1091.Внеклассное мероприятие профилактической направленности "В ХХІ век - без вредных привычек"
1092.Внеклассное мероприятие с применением элементов менеджмента "Распределение труда в семье"
1093.Внеклассное преподавание биологии
1094.Внеклассные мероприятия по математике и информатике
1095.Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки
1096.Внесок К.Д. Ушинського у розвиток педагогіки
1097.Внутришкольный контроль в современных условиях как инструмент управления качеством обучения учащихся
1098.Вовлечение семьи в профилактику злоупотребления психоактивными веществами
1099.Возможности и особенности применения концепции "Экология и диалектика" в младших классах средней школы
1100.Возможности информационных технологий обучения в процессе развития творческого мышления


Каталог учебных материалов

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info