Международные отношения

Заголовок
1801.Зовнішньоекономічна діяльність та її вплив на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості на прикладі рибопереробного підприємства АТЗТ компанія "Бастіон"
1802.Україна та ООН
1803.Проблемы вступления России в ВТО
1804.Сучасні тенденції міжнародної торгівлі послугами
1805.Экономика Северной Америки
1806.Экономико-статистический анализ внешней торговли Франции за 2004-2008 годы
1807.Экономическая модель Германии
1808.Экономические и политические санкции в отношении "Саддамовского Ирака" после Кувейтского кризиса
1809.Экономические отношения Республики Беларусь и КНР
1810.Тенденции развития мирохозяйственных связей и место России в этом процессе
1811.Российско-китайские политические отношения в 90-е - начале 2000-х
1812.Российско-португальские отношения
1813.Российско-японские взаимоотношения
1814.Развитие интеграционных процессов в СНГ
1815.Ядерные исследования в странах Латинской Америки
1816.Россия и Евросоюз: сотрудничество и переговоры
1817.Торгово-економічні відносини з Соціалістичною Республікою В'єтнам
1818.Региональная политика Европейского союза
1819.Українці в гарячих точках планети
1820.Транснациональные корпорации
1821.Транспортная система в мировой экономике
1822.Роль внешней торговли в экономике России
1823.Турция в мировой экономике
1824.Международный кредит и его формы
1825.Международный терроризм
1826.Мировые деньги и международная ликвидность
1827.Неравномерность экономического развития стран в современном мировом хозяйстве
1828.Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
1829.Польські інвестиції в Україну в світлі східної політики ЄС
1830.Світова торгівля
1831.Современное положение Австралии в мировой экономике
1832.Современное состояние и перспективы развития ГУАМ
1833.Україна в європейському співробітництві
1834.Россия в современном мировом хозяйстве
1835.Россия и МВФ: оценка их взаимоотношений
1836.Теоретический анализ особенности контракта купли-продажи товаров во внешней торговле
1837.The ICR conception of Russian Corporations
1838.Ближневосточная проблема в международном аспекте турецко-израильских отношений
1839.Бюджетная политика администрации Уильяма Джефферсона Клинтона
1840.Геополитические тенденции на современном этапе
1841.Внешняя политика современной России
1842.Вплив спільної валюти євро на інтеграційні процеси
1843.Глобалізація та Європейський Союз
1844.Империализм и национализм как принципы внешней политики
1845.Крупнейшие кредитные рынки (США, Япония, Великобритания, ФРГ, Франция) в системе мирового рынка кредитных и финансовых ресурсов
1846.Організація, управління та оцінка ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства в умовах світових змін попиту та пропозиції як наслідків світової фінансової кризи 2008-2010 рр
1847.Основні напрямки маркетингових досліджень в зовнішньоекономічній діяльності. Спеціалізовані маркетингові фірми
1848.Основні напрямки співробітництва НАТО із світовою спільнотою у невійськовій сфері
1849.Основні теорії міжнародної торгівлі
1850.Основні центри та особливості проведення міжнародних виставок та ярмарок
1851.Форми передачі технологій у зовнішньоекономічній діяльності
1852.Форми світової економічної інтеграції, наднаціональні економічні інститути. Участь української держави в них
1853.Формирование транснациональной экономики
1854.Макроэкономические показатели стран Америки, Европы и Азии
1855.Методи самоуправління та шляхи їх вдосконалення
1856.Новые информационные технологии в сфере международного образования
1857.Нормативно-правовое регулирование и оформление международных контрактов
1858.Основные подходы к информационным технологиям во внешней политике и дипломатии
1859.Політика США в Азійському регіоні
1860.Причини карибської кризи
1861.Роль новых информационных технологий в современных международных отношениях
1862.Стратегия инвестиционной политики современной России и иностранных государств
1863.Структура и формы международных экономических связей России
1864.Теоретические основы организации внешнеэкономической деятельности предприятия
1865.Современные теории развития мирового хозяйства
1866.Україна і ядерна зброя
1867.Геополітична і геоекономічна складові розвитку сучасної Японії
1868.Глобализация. Сферы, плюсы и опасности
1869.Доводы "За" и "Против" национального протекционизма
1870.Економіка сучасної Греції
1871.Європейський Союз та його історичні корені
1872.Зовнішньоекономічна політика США
1873.Зовнішньополітичні доктрини США і країни пострадянського простору: ретроспективний аналіз
1874.Зовнішньополітичні пріоритети Ніколя Саркозі
1875.Зовнішня політика Італії в пост біполярний період
1876.Зовнішня політика Канади у постбіполярний період
1877.Конъюнктурный обзор мирового рынка железной руды
1878.Учебный материал по мировой экономике
1879.Проблемы металлургического комплекса при вступлении России в ВТО
1880.Промышленно развитые страны
1881.Энергетическая безопасность Китая
1882.Фінансова система Болгарії
1883.ООН – универсальная международная организация
1884.Опыт либерализации экономики Японии
1885.Прямі іноземні інвестиції. Міжнародна міграція робочої сили
1886.Міжнародний тероризм
1887.Экономика Азербайджана
1888.Экономика Китая
1889.Шляхи управління імпортною стратегією на прикладі компанії "Nestle"
1890.Світова валютна система: історія розвитку та сучасний стан
1891.Направления развития финансовых связей Республики Беларусь на современном этапе
1892.Проблема голода в мире
1893.Основные черты международной валютной системы и этапы ее развития
1894.Роль Международного Кооперативного Альянса в развитии международного кооперативного движения
1895.Проблеми соціальної диференціації населення в Україні та в світі
1896.Международный валютный фонд, его структура и направления деятельности
1897.Мировое хозяйство и внешнеэкономическая деятельность государства
1898.Мировая экономика и развитие мирового хозяйства
1899.Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки
1900.Базисные условия поставки


Каталог учебных материалов

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info