Иностранный язык

Заголовок
2001.Чеpвоне - то любов, а чоpне - то жуpба
2002.Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"
2003.Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"
2004.Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка
2005.Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша
2006."Енеїда" І.П.Котляpевського - енциклопедія укpаїнознавства
2007.Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у твоpчості Ліни Костенко
2008.Роль пісні в п'єсі І.П.Котляpевського "Hаталка Полтавка"
2009.Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"
2010.Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"
2011.Значення п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора і сьогодні
2012.І свічки миpної не ваpта та кpаїна, що в боpотьбі її не засвітила
2013.Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду
2014.Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду
2015.Художнє осмислення чоpнобильської тpагедії в поемі Івана Дpача "Чоpнобильська мадонна"
2016.Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"
2017.Моя душа - це хpам, чи купа цегли?
2018.Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки
2019.Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської "Земля"
2020.Григорiй Сковорода. Тематична рiзноманiтнiсть творiв
2021.Колядки та щедрівки
2022.Казка як жанр
2023.Життя Тараса Григоровича Шевченка
2024.Життєвий і творчий шлях поета Артюра Рембо
2025.Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі
2026.Література епохи Просвітництва, її представники
2027.М.В.Гоголь – життєвий шлях
2028.Методика вивчення творів різних жанрів
2029.Ways of exploring the world
2030.Художня культура стародавнього світу
2031.Prominent People of the Belarus
2032.Richard III
2033.How do I like unusual methods of teaching?
2034.Первые казацкие гетманы
2035.О некоторых грамматических особенностях разговорного французского языка
2036.Texas
2037.Двуязычие и родители
2038.Holidays in Russia, Britain and the USA
2039.Russia's institutions of higher education
2040.Alyonushka
2041.Sadko
2042.Problems of the youth (friendship, love, conflicts)
2043.The Cinema
2044.Newspapers
2045.Youth problems
2046.I have a dream to be a doctor
2047.Maslenitsa
2048.Could This Happen Today?
2049.Alexander Hamilton and Thomas Jefferson
2050.Економічное районуванне, його суть та значення
2051.Bundesrepublik Deutschland
2052.Владимир Иванович Вернадский
2053.Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
2054.Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
2055.Norwegen in den Kriegsjahren
2056.Music in our life
2057.My work at the foreign trade company
2058.10 сочинений по иностранному языку /english/
2059.My friend
2060.American holidays
2061.Топики и вопросы по иностранному языку \english\
2062.Books in our life
2063.Moscow
2064.Темы на английском /english/
2065.Galileo Galilei
2066.Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
2067.Войцех Ярузельский
2068.Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській романтичній традиції
2069.Знищення озонного шару Землі
2070.Розвиток менеджменту реклами в Україні
2071.Горбачов і перебудова
2072.Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
2073.Биоэлемент кальций
2074.Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси
2075.Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки
2076.Банківська система
2077.Введення в курс “Основи економічної теорії”
2078.Банкрутство
2079.Irish Roots
2080.Irish and America
2081.The Problems of Teen-Ages
2082.Our town
2083.Books in my life
2084.University Education
2085.The roman times in british history
2086.Robin Hood - a legendary hero
2087.England Under Foreign Kings
2088.My attitude towards studying a foreign language
2089.City life
2090.Art of conversation
2091.Employment
2092.Definition der Valenz
2093.Еducation in Australia
2094.Culture shock
2095.An English Speaking Country - New Zealand
2096.About Liverpool
2097.A question of taste. Fashion.
2098.Володимир Антонович
2099.Беларуская музыка
2100.Електронний уряд


Каталог учебных материалов

Наша кнопка

Разместить ссылку на наш сайт можно воспользовавшись следующим кодом:

Контакты

Если у вас возникли какие либо вопросы, обращайтесь на email администратора: admin@kazreferat.info